Nyheter

Vid ny beräkning – ligger 100 miljoner fel

Nyheter Nödstopp har inte tryckts men informationen om kommunstyrelsens invensteringsstopp har inte undgått någon och vid beräkningar låg det 100 miljoner fel. Politikerna har nu nollat siffrorna vid varje investering som inte är påbörjad.

– Omprioriteringar vad gäller investeringar ska göras. Vi har haft tre intensiva möten i budgetberedningen. Vi upptäckte tidigt att vi inte låg bra till, några var på rätt sida och och några inte. När vi tittade på den programidén såg vi att det här kommer aldrig hålla. Med de nya uppgifterna hamnade vi över 100 miljoner fel. Uppskattningsvis 35 procent mer än vad vi tänkt när det gäller skattefinansierade investeringar. Exploateringarna ligger utanför och berörs inte då vi räknar med att få tillbaka pengarna, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har nu fått in barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämndens prioriteringar. Vad är det vi måste göra och vad är viktigast? Mycket var tidigare satta siffror på det som inte är påbörjat, bland annat skolan i Åker, skolan i Hok, Sörgårdsskolan, Storgatan i Skillingaryd, cykelvägen till Linnesjön. Vi ska lägga en budget som vi tar ansvar för. Inget ska missuppfattas. Vi har ett invensteringsstopp helt enkelt, menar Gert (M) som inte har tryckt in nödstoppsknappen men berättar att ”vi måste ha koll på vad vi investerar”.

Investeringar upp till 1 miljon beslutas inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Är det mellan 1–4 miljoner kan arbetsutskottet bara bereda. Handlar investeringar om över fyra miljoner ska kommunfullmäktige vara beslutande organ.

– Vi har tagit över en välskött ekonomi och den vill vi inte äventyra. Jag tycker att (S) har reagerat oerhört klokt och vi hade kunnat få politiskt cirkus om de inte varit med på tåget, säger Gert Jonsson (M).

Det var den 2 oktober kommunstyrelsens arbetsutskott insåg att det inte såg så bra ut och bad ekonomienheten se över, följa upp och återkomma.

– Vi står bakom nämndernas beslutade mål 2020 och den övergripande internkontrollplanen. Vi står inte bakom driftsbudgeten. Men när det gäller investeringsbudgeten ska vi försöka vara så enade som möjligt. Vi har lämnat en protokollsanteckning för vi anser att cykelvägen mellan Linnesjön och Skillingaryd skulle vara kvar. Dels för att projektet på flera sätt är påbörjade och vi har ett avtal med försvarsmakten. I budgetberedningen lämnade vi också ett förslag att presidiet tog ett uppdrag som man skulle gå till botten med och det gäller varför det blev som det blev och att vi inte uppmärksammande det i tid, säger Kenth Williamsson (S).

– Vi måste vara tydliga. Kommunstyrelsen beslutade att verkställa detta omgående. Det är från och med nu det här gäller. I det här beslutet får presidiet och kommundirektören gå igenom avvikelser och varje objekt ska gå igen, kommunikation saknades? Avsteg eventuellt? Man har gjort avsteg och vi vill ha förklaringar. Vi letar inte syndabock utan nu fick vi en allvarlig varning så att vi inte gör om misstagen i framtiden. Vi ska vara noggranna. Vi tar fram underlag så att politiken får reda på hur upphandlingar ser ut exempelvis. Men när vi har det här underlaget blir det politisk hantering. Vi kan inte sitta här och vara överste präst eller domare utan vi har tydliga uppdrag. Kommundirektören tittar på en plan och vi kikar på vem som ska göra vad, berättar Gert Jonsson (M).

– Har man en tjänsteskrivelse så måste vi jobba professionellt. Vi var irriterade första halvåret när förslaget inte var fullgott. Vi ansåg att den politiska styrningen var dålig och det resulterade i en återremiss. Den processen var väldigt dålig och vi påpekade att vi inte såg vad besparingar skulle vara. Inte ens nu är vi tydliga på vilka besparingar som ska göras. När det gäller den politiska styrningar måste vi vara tydliga. Det är en brist, avrundar Kenth Williamsson (S).

Taggar

7 reaktioner på Vid ny beräkning – ligger 100 miljoner fel

Är det inte bättre att ni säger som det är? Ni har en fastighetsenhet som kör sitt eget race och struntar i vad politiken säger.

När man bygger hus så går man igenom en rad kontrollfunktioner… man kan knappt gå en krona över budget som är satt. Det är väldigt märkligt att inte kommunen tar hjälp av experter när det gäller att ”chansa” på vad saker kostar. Det ser kanske snyggt ut inför val o sen glöms det bort av väljare. Då kan man köra stopp. Sen till nästa val kan man lova investeringar. Problemet är att man då lovar investeringar som var löften förra valet…det politiska kreysloppet är spännande..

Ja det är mycket snack och lite verkstad. De slår sig för bröstet ofta om sin duktighet. Skulle de driva privata företag så vore nog konkursen snart ett faktum.

Ett privat företag = ansvariga hade fått lämna sina poster. De högst ansvariga politikerna och tjänstemännen har nog förstånd att lämna tillbaka sina passerkort till Skillingehus… Eller?

Precis! Fast här känns det ju som att politiken inte varit rätt informerade (sen kan man ju tycka att dom har ett ansvar att hålla sig informerade och ställa frågor.) Frågan är nu om politiken har mod nog att låta dessa tjänstemän som inte följer beslut, få gå?

Tekniska Nämden kör sitt race med gator och ombyggnad av korsningar är de färdiga över lagan i Vaggeryd med breddningen av vägen och cykelvägen,omläggning till och från av huvudleder vad har detta kostat oss skattebetalare?

Exploateringarna ligger utanför och berörs inte då vi räknar med att få tillbaka pengarna, säger Gert Jonsson. Låter ju bra att kommunen satsat hårt på att exploatera tomtmark och inflyttning. Alla förstår ju att vi behöver mer skolor när kommunen växer. Men vad gör våra politiker? Jo man satsar allt på Mejeriet, denna gigantiska (fel)satsning som nu ligger som en våt filt över alla investeringsbehov i kommunen. Behovet av vårdplatserna var tydligen först om 4-5 år…
Hur tänkte Gert och Co där?
När jag slutade som lärare var skolan nersliten och inget har mej veterligen hänt sedan dess.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *