Nyheter

Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Nyheter LRF kräver krafttag för att begränsa vildsvinens utbredning

Arkivbild Foto: Privat

Antalet vildsvin har ökat dramatiskt under senare år och orsakar stora skador som påverkar lantbrukaras produktion och ekonomi. I Jönköpings län är många hårt ansatta av vildsvinens framfart och i Vetlanda kommun konstaterar LRF att situationen har passerat en gräns när vildsvinsstammen är kontrollerbar.

Med anledning av situationen har det gjorts en undersökning i Vetlanda kommun som lett till att även LRFs länsförbund  med ordförande Anders Friberg i spetsen skickat ett brev till Viltförvaltningsdelegationen med ett antal frågor. I brevet undrar de hur arbetet ska gå vidare för att de mål som finns avseende vildsvinsstammen ska bli till verkstad och inte bara fina ord på ett papper som inte leder någonstans. Brevet pekar på ett antal punkter som behöver besvaras:

Förvaltningen ska inriktas så att: 

  • Skadorna i jordbruksgrödor minskar
  • Påverkan i skogsbruk och grönytor, exempelvis trädgårdar och idrottsanläggningar begränsas
  • Trafikolyckorna minskas
  • Afrikansk svinpest inte kommer in i länet
  • Alla vildsvin ska testas för trikiner

För att nå målen krävs:

  • Samverkan mellan markägare, lantbrukare och jakträttsinnehavare Att vildsvinsstammen anpassas efter lokala förutsättningar
  • Att utfodring av vildsvin upphör
  • Att jakten utförs med lika hög etik som på annat vilt

Med anledning av detta ställer de frågan ”Hur säkerställs att målen i förvaltningsplanen nås, vilka konkreta åtgärder genomförs och vad kan vi få hjälp med från myndigheter och delegation?”

– Vi behöver vidta åtgärder omgående, säger Anders Friberg och menar att det är jakten som behöver förstärkas. Han menar att det krävs en ännu större samverkan mellan lantbrukare och jägare. Även om det fungerar bra idag finns det utrymme för förbättringar. Det behövs en aktiv jakt och man måste utveckla jakten med fällor av olika slag. Det finns också inkonsekvenser i lagstiftningen.

– Som jägare med ansvar skjuter man inte en sugga med kultingar, menar Anders Friberg och tillägger att det är förbjudet i lag men inkonsekvensen är att det är tillåtet att skjuta en älgko med kalv.

Anders Friberg menar vidare att det vore en bra utveckling med specialiserade hundar avseende vildsvin för att ha en effektiv jakt som pågår året runt. Det skulle ha en störande effekt men måste innebära en ökad avskjutning annars flyttar man bara problemet.

Från att ha varit utrotade i Sverige för några hundra år sedan så är tillväxten ett hot mot lantbruket men också mot privatpersoner som kan få sin gräsmatta sönderbökad, särskilt om de råkar ha en plätt med potatisodling. Idag har vildsvinen nått upp till Jämtland och kostar lantbruksnäringen miljardbelopp årligen.

– Det måste till radikala åtgärder, säger Anders Friberg och tillägger att vildsvinsproblematiken blir ett stort debattämne när LRF samlas till riksförbundsstämma inom kort.

Taggar

Dela


1 reaktion på Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Även om det hänger ihop så är problemet inte antalet vildsvin kontra skador. Det som måste till är lagstiftning på utfodring. Totalstopp på utfodring bromsar inte skador, tvärtom. Det som är felet , som på många ställen i Sverige, är att personer med bestämmelserätt ofta saknar erfarenhet. Något som är tydligt i detta fallet. När åtelbelysning blev tillåtet trodde alla att slutet på vildsvinsstammen var nära, det visade sig tvärtom. Nu med mörkersikte är fallet likadant. Samarbete i all ära men lagstiftning på jaktmetoder och utfodring är ett måste. Detta måste bönderna också vara medvetna om. Förtränger man detta saknas bara kunskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *