Nyheter

Vildsvinen plågar lantbruket

Nyheter Antalet vildsvin har ökat dramatiskt genom åren och drabbar nu lantbrukets produktion och därmed ekonomiskt

Politiker informerades om vildsvinen

Vildsvinsstammens okontrollerade ökning sätter sina spår ute i bygderna. Nyligen bjöd LRF in riksdagens miljö- och jordbruksutskott till en träff för att synliggöra de problem som vildsvinen för med sig. Själva träffen ägde rum utanför Vetlanda som är det område som är värst drabbad, där finns markägare som tappar uppemot 25% av sin produktion. Men problemen med vildsvinen finns över hela länet och i delar av Värnamo kommun är problemen likartade med de i Vetlanda och det sprider sig med en fart som jakten inte hinner med att hantera. Förutom de problem som drabbar lantbruket så har det skett en dramatisk ökning av antalet trafikolyckor där vildsvinen är inblandade.

I Jönköpings län har det,hittills i år, hänt 183 trafikolyckor med vildsvin, som jämförelse kan nämnas att antalet älgolyckor i år som har varit 184. Under motsvarande period 2018 var antalet olyckor med vildsvin i Jönköpings län 121 stycken, vilket innebär en kraftig ökning under 2019.

– Vi behöver samsyn till 100% om vi ska komma någonstans i vår ambition att kunna hantera vildsvinsstammen, säger Anders Friberg som är ordförande för LRF i länet. Han säger att det krävs ett myndighetsuppdrag för att få ett regelverk likalydande över hela landet som man ska förhålla sig till. Det krävs ökad förståelse för ägarförhållande och hur landskapet ser ut för att på allvar sätta sig in i hur allvarligt läget är. Flera av deltagarns på mötet intygade att de fått en helt annan bild om svårigheter att hantera vildsvinsstammen i dessa  bygder. Med en splittrad ägostruktur och det brutna landskapet krävs det draghjälp från politiken för att hantera stammen.  

Vildsvinsbökning

Lyssnande politiker

LRF har nu valt att lyfta frågan till riksdagsnivå för att komma fram till politiken som måste ta sitt ansvar i frågan om vildsvinen. Syftet med träffen i Vetlandatrakten var att på plats visa och diskutera effekten av vildsvinssituationen.

LRF har arbetat fram ett antal förslag gällande vildsvin och det är bland annat:

  • Det behövs en ny anpassad jaktlag. Den nuvarande lagen från 1987 är inte anpassad till dagens förhållanden
  • Tillåt drönare med kamera för att lättare hitta vildsvin i gröda och tät vegetation
  • Skyddsjakten ska tillåtas året runt och även kunna bedrivas på hela fastigheten, inte enbart där skada kan uppkomma
  • Utöka jakttiderna
  • Reglera utfodringen
  • Livsmedelsverket måste presentera ett enkelt förslag så att jägare kan få ut vildsvinskött direkt till konsument
  • Fokus bör ligga på åtgärder för att förhindra utbrott av afrikansk svinpest

Vildsvinsfrågan har under 2018 och 2019 utvecklats till en mycket stor fråga för jordbruket södra Sverige enligt LRF. Organisationen pekar på att de regionala livsmedelsstrategiernas inriktning är ökad produktion, men idag tappar regionen produktion och en av orsakerna är omfattande vildsvinsskador. Situationen är nu så allvarlig att det krävs övergripande politiska beslut för att vända situationen innan det är för sent, menar LRF centralt och i länet.

I en del kommuner börjar man agera, delvis på grund av de anmälningar som görs av lantbrukare men lika mycket då vildsvinens härjningar närmar sig tätorterna. Det kan vara uppbökade gräsmattor, fotbollsplaner, golfbanor eller badplatser.

– Läget är alarmerande, säger Anders Friberg och menar att det är bråttom med mindre snack och mera verkstad. Klockan är inte en minut i tolv, den är snarare fem över tolv när det gäller vildsvinsproblematiken avslutar han.

Vildsvin

Taggar

Dela


10 reaktioner på Vildsvinen plågar lantbruket

Vildsvin var utrotade i Sverige en gång i tiden likaså vargen någon måste ha bidragit till att dessa djur är tillbaka.

Nu finns jag inte skrivet område, men vi har problem här med.. Jag ställer gärna upp gratis, men att JAG ska betala en bonde för att hjälpa honom på nattetid på hans marker och rädda dennes skinn och sen betala om jag vill ha köttet, ja då kan bonnen få sin åker uppbökad..

(jag delar gärna på köttet med bonden, så det handlar inte om att jag vill ha allt!)

Snålheten bedrar visheten..

Se över möjligheten att sälja/skänka vildsvinskött (trikinprovat) i närområdet utan dyr och krånglig veterinärbesiktning på viltslakteri så kommer det att hjälpa till.

Om sedanMarkägare/ jakträttsinnehavare blir lite mer öppna för att släppa till den jakt man inte själv klarar av att/vill utföra kommer vi långt på väg.
Alltför många jaktlag/jägare är inte speciellt intresserade att sitta på nätterna och vaka på gris.

Hej hur tänker man. Vildsvinen är inte en regeringsfråga om man inte menar att regeringen ska förbjuda bönderna att inte låta jaktsugna jägare jaga på deras marker. LRF borde istället ställa kraven på bönderna som är så ovilliga att låta yngre jägare hjälpa till. Ansvaret ligger till 90 procent på bönderna.

Problemet ligger inte alltid heller hos bönderna, utan markägare och jakträttsinnehavare.
Många lantbrukare arrenderar jordbruksmarken som de odlar, men de har ingen jakträtt.
Bonden har i och med det inte rätt att låta någon jägare freda grödorna.
Snarare är det jakträttsinnehavarna som måste sluta vara snåla och låta villiga jägare hjälpa till med avskjutningen.

Jakten är redan tillåten året runt på årsgris, de enda djur som är fredade är suggorna. Problemet bottnar mest i att LRF:s medlemmar vill minska vildsvinsstammen men inte att någon ska jaga på just DERAS mark, åtminstone inte gratis. Det finns många duktiga killar och tjejer som ställer upp via vildsvinshjälpen, LRF:s medlemmar behöver bara fråga. Det var många bra förslag dock, men LRF borde vara på staten igen om gratis trikinprov och ett system för att enkelt skänka vildsvinskött till skolkök och andra offentliga bespisningar.

Eftersom det bedrivs viltvård om de jaktbara djuren så kan man undra var ansvaret brister. Situationen är illa. Vart ligger ansvaret? Det är skadegörelse, upprepad och stegrande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *