Nyheter

Vildsvinsjakt inleds på mossen

Vildsvinsjakt inleds på mossen

Nyheter Den växande vildsvinsstammen orsakar lokalt stora problem för lantbruket. Även i skyddad natur kan vildsvinen ställa till med mycket skada. Store Mosse nationalpark och angränsande mark är områden som drabbats och därför är beslut taget att bedriva jakt på vildsvin i nationalparken.

Arkivfoto

Idag finns det vildsvin i hela Stora Mosse nationalpark. Ett flertal olika familjegrupper har synts utanför gränsen och tydliga vildsvinsstigar, sölgropar o spår av bök finns inne i nationalparken. Vildsvinen ställer till med stor skada för angränsande lantbruk men även i nationalparken. För att undvika skador på naturbetesmark i nationalparken och i angränsande jordbruksmark kommer därför vildsvinspopulationen att decimeras.

– Det främsta syftet med jakten är att minska vildsvinsstammen som ofta tar sin tillflykt till nationalparken efter att ha skadat angränsande jordbruksmarker. Men det är också viktigt att vi får vildsvinen att förstå att de inte är fredade bara för att de är i nationalparken, säger Kjell Mohlin vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jakten kommer att bedrivas under november och december. Kultingförande suggor är alltid fredade och denna period har vildsvinen normalt inte har smågrisar. Jakten kommer att utföras av personal vid Skötselenheten på Länsstyrelsen samt särskilt utsedda uppdragstagare (lokala jägare som får i uppdrag att medverka). Jakten kommer främst att ske i de delar av nationalparken där det finns möjlighet för vildsvin att gömma sig (gå i daglega). Olika jaktformer kan bli aktuella, förhållsskyttar och jakt med hund i band/lös, vaktjakt från skjuttorn.

Varken friluftslivet eller nationalparkens besökare kommer att påverkas. Jakten kommer att ske under vardagar i delar av nationalparken som inte är besöksvänliga . Det finns heller ingen risk att örnarna som matas under vinterhalvåret kommer att störas eftersom jakten inte sker i det området.

Fotnot; Pressmeddelande från Länsstyrelsen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *