Nyheter

Vill börja fullmäktige efter lunch och alternera mellan orter

Nyheter Under kommunstyrelsens sammanträde var det en mängd voteringar och yrkande gällande det parlamentariska förslaget inför kommande mandatperiod.

Kanske kan kommunfullmäktige börjar lite tidigare? Här håller ordförande Mats Oskarsson i ett sammanträde i Folkets hus i Vaggeryd. Arkivbild

För er som följer kommunfullmäktige vet att talarstolen är välbesökt och det blir sena kvällar när det handlar om demokrati. Att kombinera politiska uppdrag med sitt ordinarie arbete och familjeliv kan bli ett knepigt pussel och för att få yngre politiker får kanske den parlamentariska gruppen se över det framöver. Vi börjar därmed med S-förslaget om att starta kommunfullmäktige klockan 14 i stället för, som det är i dag, klockan 17. 

Parlamentariska utredningsgruppen har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett och arbetat fram förslag till politisk organisation, arvodesreglemente med bestämmelser om arvodering samt regler för partistöd inför mandatperioden 2023–2026. Ann-Katrin Löfstedt (M) är ordförande för den parlamentariska gruppen under innevarande mandatperiod.

– Det som vi tar upp är att starttiden ska vara klockan 14. Ska man förena familjeliv och politik så underlättar det om man kan ha sammanträden på dagtid, menar Kenth Williamsson (S) som även vill se över möjligheterna gällande ett upphandlingsutskott och att politiken ska bli bättre på hållbarhetsfrågor. 

Gert Jonsson (M):
– Vi har en stor politisk organisation trots vår storlek. Det är många unika namn och det sliter på oss om vi ska vara med överallt. Att dra i gång ett nytt utskott kanske landar på 1,6 miljoner kronor om året. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är femklövern som lägger förslaget. Ett upphandlingsutskott kostar inte så mycket. Det skulle kunna bli ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen. Inga fasta arvoden men man kan konstatera att femklövern höjt upp ersättningen till ordförande men även lite övriga justeringar. I det här förslaget har vice nämndordförande 50 procent av ordförandearvodet. Oavsett vem som sitter i opposition eller majoritet så är det inte bra att majoriteten drar i väg. Vi tror att vi blir mer effektivare om man jobbar gemensamt. 

Gert Jonsson (M) kommenterar vidare att mer ärenden skulle kunna hanteras av den anställda tjänstekåren, men man vill samtidigt vara med politiskt.
– Min grundläggande uppfattning är att vi inte ska plocka i det mesta. Vi lägger extremt mycket tid på allt. 

Kenth Williamsson (S) delar Gerts syn att det är bra att politiken fattar de långsiktiga besluten.
– Men vi behöver verkligen diskutera villkoren för de som är politiskt aktiva och alla ska möjlighet att jobba aktivt med politiken framöver…, avrundar oppositionsrådet. 

Kommunstyrelsen hade en del yrkande innan det parlamentariska arbetet ska beslutas av kommunfullmäktige. Bland annat markerar partierna så här: 

Den politiska organisationen
Magnus Thelin (L) och Kenth Williamsson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska vara en beredning i stället för ett arbetsutskott.
Ann-Katrin Löfstedt (M) föreslår att för miljö- och byggnämnden ska det vara ett arbetsutskott i stället för beredning.
Magnus Thelin (L), Kenth Williamsson (S) samt Kristin Stark (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag om miljö- och byggnämnden.
Kenth Williamsson (S) föreslår att organisationen för Vsbo ska vara sju ledamöter och sju ersättare.
Magnus Thelin (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag om Vsbo.
Kenth Williamsson (S) föreslår i tillägg till arbetsutskottets förslag om politisk organisation att det ska tillkomma ett upphandlingsutskott där Gert Jonsson (M) föreslår avslag på Kenths förslag. 

Arvodesreglemente och arvodestabell
Kenth Williamsson (S) föreslår för fullmäktige att för andre vice ordförande ska procenten istället vara 6 procent och för förste vice ordförande 4 procent. Ann-Katrin Löfstedt (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag för kommunfullmäktige.
Annelie Borgström (S) med instämmande av Jan-Olof Svedberg (SD) föreslår att för kommunstyrelsen ska andre vice ordförande istället ha 90 procent och förste vice ordförande ska ha 45 procent.
Thomas Axelsson (KD) föreslår att för kommunstyrelsens arbetsutskott ska procenten för ledamöter vara 20 procent istället för 8 procent.
Kenth Williamsson (S) föreslår att för barn-och utbildningsnämnden ska procenten för ordförande vara på 30 procent och vice ordförande 21 procent.
Kenth Williamsson (S) föreslår att för socialnämnden ska ordförande ha 35 procent och vice ordförande 21 procent.
Kenth Williamsson (S) föreslår att inget fast arvode ska utgå för ordförande och vice ordförande i parlamentariska utredningsgruppen. Kenth Williamsson (S) föreslår att principen för arvode ska utgå från inkomstbasbelopp och inte grundårsarvode för riksdagsledamöter vilket arbetsutskottets förslag bygger på. 

Övrigt
Kenth Williamsson (S) förslår att kommunfullmäktiges sammanträde ska starta klocka 14:00. Gert Jonsson (M) föreslår avslag på Kenth Williamssons förslag om ny starttid för fullmäktige.
Kenth Williamsson (S) föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde ska alternera mellan Vaggeryd och Skillingaryd samt något möte utanför tätorterna i enlighet med arbetsordningen.
Kenth Williamsson (S) föreslår att parlamentariska utredningsgruppen i sitt arbete ska beakta CEMR-deklarationen. Annelie Borgström (S) föreslår bifall till Kenth Wiliamsson (S) förslag.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *