Nyheter

Vill flytta vårdcentralen

Nyheter KD debatterar vårdcentralen i Vaggeryd andra vårdfrågor.

Vårdcentralen i söder. Arkivbild

Sjukvården är regeringens största välfärdssvek. Sjukvården har aldrig haft mer resurser än idag.
Antalet anställda läkare har ökat kraftigt och är fler än någonsin. Ändå är antalet patientbesök per läkare lägst inom hela OECD. Regeringspartierna hart tillfört och bjuder över varandra med penningtillskott och reducerar därmed problemen till att vara rent ekonomiska. Tvärt emot avsikten har effekten blivit att vårdköerna och väntetiderna har ökat.

Det måste till andra insatser för en bättre vård.

Det är dags att skrota landstingen (regioner). För att alla – i hela landet – ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Då kan resurserna nyttjas effektivare och vi kan säkra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen samt en god, jämställd, effektiv och jämlik sjukvård. För att behålla kompetent personal och stimulera till vidare utveckling och befrämja trivsel i arbetet behövs en nytt och modernt ledarskap.

Den medicinska kvaliteten och resultatet åt beroende på var i landet patienten bor. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar drabbas hårdast. Chanserna att överleva en svår diagnos är avhängigt var i landet man bor. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

För oss lokalt i vår kommun är det av yttersta vikt att vi har fungerade vårdcentraler och tillgång till våra länssjukhus.
Vi ser gärna att fler privata vårdgivare ges tillfälle att etablera sig i kommunen.
När andra gärna pratar sjukvård vill vi leverera konkreta förslag som ger förändringar i vår kommun och region. Därför söker vi Vaggeryds kommuns invånarnas stöd den 9 september och presenterar här den politik vi går till val på.

• Flytta vårdcentralen ett mer centralt läge
När samhällets centrum har förtätats, med nya bostäder och utökat trygghetsboende, är det naturligt att vårdcentralen i Vaggeryd får ett mer centralt läge. Detta skulle minska antalet sjukresor eller färdtjänst som upplevs om tidsödande och ansträngande för många av våra äldre.

• Behåll våra sjukhus
Vi ska ha tre akutsjukhus i Region Jönköpings län både nu och framåt. Det är en prioriterad fråga för oss Kristdemokrater. Invånarna i vår kommun skall även framöver känna sig trygga med att de har en sjukhusvård med god tillgänglighet och tydliga specialiteter.

• Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Köerna till BUP har ökat markant sedan regeringen tog bort den särskilda vårdgarantin. Kristdemokraterna vill återinföra den förstärkta vårdgarantin och tillföra extra resurser till BUP så att alla barn och ungdomar ska kunna få vård i tid. Vi vill även införa en elevhälsogaranti så att barn ska kunna komma i kontakt med elevhälsan samma dag som man söker stöd. Elevhälsan bör även få landstinget (regionen) som huvudman så att all barn- och ungdomsvård drivs samordnat. På sikt anser vi att staten bör ta över huvudansvaret för sjukhusvården.

• Mer om våra vårdcentraler och jourcentraler
Vårdcentraler måste anpassa öppettider och kontakttider till invånarnas behov. Telefontillgängligheten måste förbättras avsevärt. Råd om vård, hälsa och sjukvård via telefon och internet i form av 1177 Vårdguiden är mycket viktiga funktioner för att kunna ge bästa rådgivning.

• Vårt välfärdslöfte
Vi Kristdemokrater står för en välfärd man kan lita på. Man ska kunna lita på sjukvården – oavsett var i landet man bor.
En röst på Kristdemokraterna är en röst att stärka arbetet med att utveckla och förbättra vården.

Thomas Axelsson Kristdemokraterna, ordförande (KD), Vaggeryd och kandidat för KD i kommunvalet.
Emma Ewaldsson (KD), Skillingaryd, Kandidat för KD i regionfullmäktige.

Taggar

11 reaktioner på Vill flytta vårdcentralen

Ett bra kd-förslag att flytta Vaggeryds vårdcentral till ett mer centralt läge, precis som jag föreslaget innan. Och det centrala läget är till Skilingaryds vårdcentral som bör byggas ut. Då kan det kanske bli helg-och kvällsöppet om man har två vårdcentraler under ett tak.

Kväll- och helgöppna vårdcentraler är något som MÅSTE vara på agendan! Att den också ligger så att medborgarna lätt kommer fram till den är också viktigt.

Vården skall vara lätttillgänglig och finnas där när medborgarna behöver den.

På vilket sätt skulle en flytt av vryds vc till skryd minska sjukresorna och färdtjänstresor som enl artikeln är ett av problemen?
Helt befängt att tycka att Vaggeryd skulle klara sig utan vc.

Intressanta tankar. En flytt av vårdcentralen står jag helhjärtat bakom, men kom ihåg att det inte är en kommunal fråga utan det man får gå till val på är att ta upp dialogen med Region Jönköpings län.

Att koncentrera primärvården till Skillingaryd låter säkert naturligt för Linus men det är inte ett rimligt förslag. Båda orterna är tillräckligt stora för att ha en vårdcentral.

Det finns inga som helst hinder för en privat aktör att starta primärvård i Vaggeryds kommun. En öppen dörr som ni försöker slå in. Det finns ju till och med en lämplig lokal för ändamålet (Konsums gamla).

Vilket av partierna i regionfullmäktige vill ta bort något av akutsjukhusen?

Ni skriver att telefontillgängligheten går att förbättra avsevärt. Vad gäller primärvårdens telefoner så är det inte sant. Tänker ni på 1177 så är det en nationell tjänst. En samarbetsfråga för samtliga regioner och landsting.

Det verkar som om de flesta är med på att vi behöver en vårdinrättning centralt i Vaggeryd. Då är det väl utmärkt om vi jobbar för att det ska finnas lokaler för detta när nu Kv Tor byggs. Där kan det möjligtvis vara intressant för en privat aktör att etablera sig. – Varför inte i botten på något av de serviceboenden som planeras där.

När ni skriver ”Vi ser gärna att fler privata vårdgivare ges tillfälle att etablera sig i kommunen.” så har ni uppenbarligen inte förstått en av huvudanledningarna till att det går utför för svensk sjukvård.

Om vårdcentralen skall flyttas till ett mer central läge så undrar jag vart då ?
Hur många meter skulle vi spara att gå eller åka bil om den flyttades? Kanske max 500 m.
Nej jag tycker det var ett dåligt förslag som om det genomförs bara kostar pengar men inte tillför något.
Rusta istället upp befintliga lokaler och se till att de utmärkta läkare som är på vårdcentralen stannar kvar.
Jag förstår inte vitsen med att centralisera vårdcentralen. Vaggeryd är så litet så att allt som är där ligger ju centralt.
Lasse Olsson
Ekesås

Spännande inlägg om att lägga ner Region Jönköping. Särskilt när en av författarna kandiderar till Regionfullmäktige.
Skulle vara kul att höra KD:s regionråd Mia Frisk kommentera detta.
Blir lite konstigt när man i början på inlägget vill lägga ner regionerna för att sedan skriva om BUP där man vill att regionen får hela ansvaret för ungdomspsykiatrin.

Södra Nådastigen hade varit ett bra läge, tomter med gamla industriruckel mitt i centrum, kv oden och skolans idrottsplats. Varför inte kombinera med ett nytt, ändamålsenligt kommunkontor?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *