Nyheter

Vill ha 900 000 till nya paviljonger

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte beslutades det att begära 900 000 kronor från kommunstyrelsen för att upprätta två nya omklädningspaviljonger vid Movalla.

Movalla. Foto: Henrik Skoglund

Från början skulle paviljongerna kosta 863 000 för bland annat hyra under tre år. Men mellan arbetsutskottets möte och nämndens dito kom ett nytt förslag om att av kommunstyrelsen äska 900 000 kronor, skillnaden är då att paviljongerna efter hyrperioden övergår i kommunens ägo.

Ordföranden Nadira Kilim (S) föreslog en ajournering av mötet för att partigrupperna skulle prata ihop sig. Tommy Ottosson (S) föreslog att man skulle bifalla äskandet till kommunstyrelsen på det nya beloppet.

Nämnden beslutade efter Ottossons förslag.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *