Nyheter

Vill ha folkomröstning i lokala frågor

Nyheter Vaggerydsbon lämnade i september in ett medborgarförslag till kommunen där han önskade mer direkt demokrati.

Arkivfoto

För att få göra sin röst hörd var fjärde år, vid ny mandatperiod, föreslår Vaggerydsbon att folkomröstningar ska genomföras i kommunen. Förslagslämnaren anger att det inte ska gälla ekonomin i skola, sjukvård eller socialtjänst. Utan mer öppna frågor om exempelvis namnge nya områden, skattehöjningar, bro över Hjortsjön, nytt idrottscentrum för Vaggeryd och Skillingaryd.

Kommunfullmäktige lämnade för två månader sedan över förslaget till kommunstyrelsen. Under arbetsutskottets sammanträde förra veckan lämnades avslag på förslaget. I kommunledningens tjänsteskrivelse som ledande politiker ställer sig bakom finns att läsa;

”I enlighet med kommunallagen kan kommun- eller regionfullmäktige själva besluta att fråga de boende i kommunen eller regionen vad de tycker i en viktig fråga genom folkomröstning. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar och personuppgifter. Fullmäktige kan begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen och rösträtt har alla som har rösträtt vid kommunala val. Folkomröstningar är alltid rådgivande. Om 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun, eller region, begär det måsta kommun- eller regionfullmäktige pröva om folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av”.

Kommunledningen visar vägen för kommunstyrelsen och anger att det är enligt kommunallagen möjligt att föreslå kommunfullmäktige att utifrån ett inlämnat folkinitiativ ta ställning till om en folkomröstning ska hållas och därmed yrkas avslag på medborgarförslaget.

Taggar

2 reaktioner på Vill ha folkomröstning i lokala frågor

Välkomnar detta förslag! när man ser vägombyggnader som inte blir rondeller, gör gator till huvudleder utan att se till gatubrunnar som ligger i nerförslut och gör att det uppstår översvämning från tre håll ,då undrar man vad personalen får sin utbildning från.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *