Nyheter

Vill ha satsning på teknikutbildningar

Vill ha satsning på teknikutbildningar

Nyheter Kommunens näringslivsråd har nu skrivit till kommunstyrelsen där man efterfrågar stöd för att fräna teknikutbildningar i grundskolan och gymnasiet i Vaggeryds kommun.

Näringslivsrådets styrelse har tagit del av förslag från tekniklärare på Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan till utökat samarbete mellan näringslivet och teknikundervisningen på grundskolan och gymnasiet.

I förslaget som presenterades ingår att utveckla teknikundervisningen i hela utbildningskedjan från Remida – förskola – grundskola – gymnasium.

– Genom de stödverksamheter som byggts upp hos Remida och Makerspace finns det redan idag mycket goda grundförutsättningar i kommunen att utveckla teknikundervisning. Näringslivets engagemang innebär mottagande av elever och även lärargrupper som en del i undervisningen. Näringslivet kan genom näringslivsrådet också arrangera studiebesök och/eller medverka under studiedagar, noterar Carl-Gunnar Karlsson från näringslivsrådet i brevet till kommunstyrelsen.

Enligt förslag som redovisades behöver det frigöras cirka 30 % av vardera tre tekniklärartjänster på Fågelforskolan, Hjortsjöskolan samt Fenix Kultur och Kunskapscentrum under kommande läsåret för att starta verksamheten.

Fram till den 4 april finns det möjlighet för huvudmannen som är BUN – barn- och utbildningsnämnden – att söka statsbidrag för entreprenörskap i skolan.

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Bidraget kan sökas för verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Sista dag att ansöka om bidrag för 2016 är 4 april.

– Vi vill uppmanna BUN att söka det utlysta statsbidraget som ligger helt i linje med det påbörjade arbetet, poängterar Carl-Gunnar Karlsson.

Förslaget innebär att utveckla Maker Space med utrustning och personal för att tillmötesgå skolans behov av support i teknikundervisningen. Samma behov finns mot andra målgrupper, exempelvis stöd vid validering av asylsökande och ensamkommande flyktingbarn samt kommuninvånare som vill pröva och validera sitt teknikintresse.

Näringslivsrådet stödjer förslaget att verksamheten på Maker Space utvecklas.
– Vi kan även bistå med att söka medel för finansiering investering av teknik och tjänster hos näringslivet, sparbanksstiftelse eller EU-medel. Samtal har redan initierats med Leader Västra Småland som visat stort intresse till att vi lämnar in en ansökan.

Genom samverkan mellan förvaltningar och näringslivsrådet finns det goda förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå stora effekter i skolans teknikundervisning.

– Detta är strategiskt viktigt för näringslivets framtida rekrytering av arbetskraft. Näringslivsrådet vill med denna skrivelse uppmana kommunstyrelsen att ge stödja förvaltningarna i genomförande av förslag till insatser.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *