Nyheter

Vill ha svar om Stigamo

Nyheter En interpellation lämnades från Klas Gustavsson (EMP) till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Arkivfoto från april 2018

Motiveringen om interpellationen till kommunstyrelsens ordförande angående Stigamo lyder som följer; ”Skapandet och utvecklingen av industriområdet i Stigamo är Vaggeryds kommuns största investering och risktagande någonsin. Arbetet med att göra industritomter av skog och hagmarkerna har varit kostsamt och svåröverskådligt.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor;

Vem leder, beslutar och följer upp arbetet med Stigamoprojektet?
Vad är kostnaden fram till 31 december 2018 och vad är inkomsten under samma tid?
Har det varit någon juridisk tvist gällande konsultarbete/arvode?”

– Interpellation kom in klockan 14.45 idag och därför har jag för avsikt att vid kommande kommunfullmäktige svara, meddelar Gert Jonsson (M).

Fotnot; Interpellation är en fråga i riksdagen (eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot till statsrådet. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten. Interpellationen är en fråga som kräver ett utförligare svar.

Taggar

4 reaktioner på Vill ha svar om Stigamo

Instämmer i en mycket bra frågeställning Klas Gustavsson, har följt det där projektet några år. Borde man inte sålt hälften av tomtmarken på den första etappen innan man börjar att investera i miljontals kronor i den andra.
Det är ganska lätt och förstå skillnad i kostnad att bygga på Jönköpingsdelen där det är en plan sandmo. Vill minnas en fd tjänsteman på tekniska hade synpunkt att det var den sämsta och dyrast mark att exploatera.

Vi lär aldrig få veta sanningen om detta ”Dahlqvist-projekt”. Det kommer aldrig någonsin bli ett lönsamt projekt för Vaggeryds kommun. Den enda inkomsten blir ju försäljningen av tomterna och avgiften för bredband som Vgd-Energi ska leverera.

Jönköpings kommun där emot, kommer att hysta in storkovan på VA, Fjärrvärme och El.

Det skulle vara passande att Gert Jonsson vid samma tillfälle redogör för kostnaderna för all sprängning som har genomförts vid byggandet av dagiset Åviken på Södra Park. Kommunens fastighetschef ansåg innan projektets start att det skulle behövas väldigt lite sprängning eller ingen alls. En blind höna kunde ju
konstatera att hela området bestod av berg och att det därför var ett av skälen till att det var det sämsta området som gick att hitta för ett sådant projekt. Provborrningar genomfördes sommaren 2018 så det var ju ingen överraskning. Varför letat kommunen alltid upp de sämsta och dyraste områdena att exploatera? Man slösar med kommuninvånarnas pengar på ett flagrant sätt. Politikerna som har röstat igenom båda dessa heltokiga projekt borde få stå tii svars på något sätt eller stiga åt sidan.

När sammanslagning av kommunerna var ett faktum var ett tyst beslut att utvecklingen skulle ske i Vaggeryd, det var den folkrikaste delen och där skulle all satsning ske. Alla offentliga inrättningar flyttades dit. Det fanns bl.a Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Post, som vid neddragningar flyttades till Vaggeryd för att i möjligaste mån stoppa utvecklingen i Skillingaryd som utåt sett var mer välkänt då det var en gammal militärplats. Detta var ett rött skynke för de styrande i norra delen. Jag tänker t.ex. på när det var aktuellt att det skulle bli en gemensam soptipp i kommunen, det var ju ingen som ville ha en soptipp inpå knutarna. Det fanns en del bra förslag i södra kommundelen, men det fanns ingen bättre plats än Vaggerydstippen och nu ligger den där på bästa industrimarken.
Det går ju också bra när man får draghjälp av det kommunala bostadsbolaget som vägrar bygga bostäder i Skillingaryd med motiveringen att de vill inte betala de hyror som begärts för lägenheterna. Det hade varit ärligare att tala om att på grund av felsatsning av ”Smultronet och Slätten” blev hyrorna alldeles för höga för ”vanligt” folk. Det går också bra att se på planering av villabebyggelseplaneringen. Då den i princip legat nere i Skillingaryd har miljoner lagts ner i Vaggeryd med motiveringen att det är Jönköpingsbor som bygger, men har de blivit anvisade möjligheten att bygga i Skillingaryd?
Kan inte låta bli att nämna Systembolaget som Skillingaryd skulle få då Vaggeryd skulle anlägga en konstfrusen bandybana. Vid uppgörelsen stod i protokollen att systembolaget ”skall ligga i Skillingaryd”. Vid ett senare tillfälle var det ett visst kommunalråd som ville riva upp det förra beslutet och ändra texten till ” bör ligga i Skillingaryd” det skulle då vara lättare att även snuva Skillingaryd på detta.
Jag vill bara förklara för inflyttade ( för det finns trots allt) varför det ser ut som det gör i de två kommundelarnas centralorter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *