Nyheter

Vill införa obligatorisk synundersökning vid körkortsförnyelse

Nyheter Inför obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Det föreslår riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller (KD) tillsammans med partikollegan Magnus Jacobsson (KD) i en motion till riksdagen.

Inför obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Det föreslår riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller (KD) tillsammans med partikollegan Magnus Jacobsson (KD) i en motion till riksdagen. Bilder: Press

Läs motionen i sin helhet nedan:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En god syn är viktig för att säkra såväl trafiksäkerhet som den allmänna tryggheten i trafiken. Dessvärre ser var tionde bilist – vilket motsvarar 650 000 bilister om siffrorna översätts till hela befolkningen – så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har i dag. Det visar den årliga så kallade Synbesiktningen som genomförs av Synoptik och Bilprovningen och där personer erbjuds att testa om de har trafiksäker syn i samband med besiktning av bilen. Trots detta testas privatbilisters syn bara när de ska ta körkort, vilket vanligtvis sker i sena tonåren.

Synbesiktningen visar att de förändringar som sker med synskärpan över tid borde följas upp. Detta sker i flera EU-länder, men i Sverige behöver endast yrkesförare testa sin syn vart femte år. En nylig undersökning från Kantar Sifo visar att hela 81 procent av de tillfrågade instämmer i att privatbilister, likt yrkesförare, borde ha återkommande krav på synkontroller vid körkortsförnyelse senare i livet. En majoritet i undersökningen instämmer också i att obligatoriska syntester efter 45 års ålder skulle göra att det hade känts tryggare i trafiken.

Att kunna köra bil är en fråga om personlig frihet såväl som tillgänglighet. Syntest vid körkortsförnyelse kan stärka tryggheten för den enskilde genom bekräftelse på att synen är god, eller erbjudande av hjälpmedel som kan korrigera synen. Vid syntest kan också tidigare oupptäckta sjukdomstillstånd identifieras. Regelbundna synkontroller kan utöver att främja trafiksäkerheten därmed även stärka hälsan hos enskilda personer och underlätta för att rätt vård ges i god tid, något som kan vara avgörande för ögats funktion.

Riksdagens trafikutskott har i flera år betonat att frågan om återkommande synkontroller för privatbilister är viktig. Men inget har hänt då utskottet har lutat sig mot uppgiften att Transportstyrelsen bedriver en utredning i frågan. Enligt riksdagens utredningstjänst arbetar dock inte myndigheten med frågan. Baserat på ovanstående anser jag att det borde införas obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse senare i livet.

Camilla Rinaldo Miller (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Taggar

Dela


4 reaktioner på Vill införa obligatorisk synundersökning vid körkortsförnyelse

Min morfar körde taxi och såg med glasögon knappt till mitten av motorhuven.

Far såg ännu sämre och orsakade 3 svåra olyckor på 4 månader.

Men körkorten drogs ändå inte in förrän vi lyckades få en alzheimersdiagnos på far och morfar fick sitt ena ben amputerat.

Vi har fler än en gång mött bilister som körde vänstertrafik i kommunen.

Så vi tror inte att alkoholen är värre.

Ett mycket bra förslag. I dag krävs det 50 procent i syn för ett köra ett motorfordon
Synkontroll på alla, framför allt på äldre som tycker själv att de har bra syn

Tanken är väl i och för sig god men saknar underlag om de trafikolyckor som inträffar beror på (för) dålig syn?

Det är väl rimligen det första att analysera, och beroende på utfall se vad som är en lämplig åtgärd.

Personligen tror jag att nolltolerans för alkohol har en större inverkan på trafiksäkerheten men den åsikten är kanske inte lika populär att ta upp… (:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *