Nyheter

Vill lägga en gemensam investeringsbudget

Nyheter Investeringsstoppet kan hävas i kommande kommunfullmäktige där även 48 miljoner till Sörgårdsskolan ska godkännas.

Kommunstyrelsen diskuterade investeringarna

– Ambitionen är att vi ska lägga en gemensam investeringsbudget. Det känns fel att trumma igenom förslag som har fördel med några få röster. Vi måste knyta ihop säcken. Vi fick ett förslag, där vi både gav och tog för att få ihop ett budgetdokument till kommunfullmäktige. Det handlar både i sifferdel och textdel. Det är signalen som fullmäktige ger som är viktig. Vi har ett förslag som är gemensamt, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Det nu kommunstyrelsen ger fullmäktige i uppdrag är att godkänna byggnationen av nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

– Vi har budgeterat skolan till 48 miljoner och vi ber fullmäktige godkänna denna. Vi har redan, i kommunstyrelsen, lämnat uppdrag till tekniska nämnden att starta upphandlingen redan nu. Tiden är knapp och skolan måste komma igång. Frågor som entreprenadform, gestaltning av skolan samt ersättningslokaler under tiden byggnationen pågår är något vi jobbar med, menar Gert Jonsson (M).

– I budgetberedningen fattar vi inga beslut vi lägger bara förslag och gör investeringsriktlinjer. Vi skrev egna förslag så att det bli beslut på flertalet yrkande som vi hade. Vi lämnade ett yrkande på mötet att man ger Sörgårdsskolan ett startbesked. Vi tycker att det tagit lång tid. Det är viktigt för oss att markera att vi måste komma igång. Götafors skola är också viktig och man planerar och utreder kostnader för detta. Vi hade ett förslag och vi kom igenom med det då alla är överens och det handlar om att skolan är prioriterad och att kommunstyrelsen därför ska fortsätta med samhällsbyggnads- och gestaltningsaspekter. Tekniska nämnden ska fortsatt planera och utreda kostnaderna för byggnationerna, menar Kenth Williamsson (S).

– Götafors skola är också ett viktigt besked. Vi måste bygga Götafors skola också, men vi har inte slagit fast när och i detalj. Signalen är viktig. En tydlig linje som vi visar, menar Gert Jonsson (M).

Under investeringsplanen vid kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades även cykelvägen till Tofteryd.

– Vi yrkar på att cykelvägen ska tas upp i budgetberedningen till hösten och vi vill se Mejeriets driftkostnader efter verkligt utfall, blev det som vi tänkte, eller inte, det gäller att ta lärdom, menar Kenth Williamsson (S).

– Sensorgolvet på Furugården fick vi inte igenom där SD stod fast vid sitt egna förslag. Det blev ingen votering. Men jag är tacksam som kommunstyrelsens ordförande att vi kan ha högt i tak och diskutera olika investeringar samt att vara hyfsat överens om riktlinjerna där vi har jämkat och kommit till beslut, man får både ge och ta vilket alla partier har gjort, menar Gert Jonsson (M).

När man gjort allt inom investeringsplanen som har en ram på 338 miljoner kronor finns det 20 miljoner miljoner kvar under mandatperioden.

– Här gäller det att vi tänker till och det är viktigt att vi är överens om investeringarna som täcker över mandatperioden, avrundar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *