Nyheter

Vill rädda folkbiblioteket

Vill rädda folkbiblioteket

Nyheter Tre lärare vid Fenix Kunskapscentrum har synpunkter på en flytt av folkbiblioteket.

Biblioteket är hjärtat i Fenix -stoppa flytten av folkbiblioteket.

Det finns långt framskridna planer på att flytta folkbiblioteket från Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd till andra lokaler i centrum. Säkert finns det goda argument för detta, men konsekvenserna för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum och kommunens ungdomar måste tas på stort allvar.

Detta är särskilt angeläget i en tid, då enligt statens medieråd, ungdomars läsande fortsätter att minska stadigt. Samma studie uppger att många ungdomar själva anser att mobilen stjäl mycket tid från läsning av tidningar och böcker. Därför är det ologiskt och olyckligt att flytta biblioteket från en plats där ungdomar vistas.

När skolan startade 1996 fanns en vision om att skapa en mötesplats för alla kommuninvånare där alla generationer kan mötas i ett hus som flödar av aktiviteter från morgon till kväll. Genom samlokalisering nyttjas kommunalt finansierade lokaler och personal optimalt.

Konceptet för Fenix Kultur- och Kunskapscentrum är därför i gungning. Just nu pågår en uppbyggnad av ett gymnasiebibliotek på Fenix, men det kommer sannolikt inte alls kunna ha det breda utbud av litteratur, tidningar och databaser som ett komplett utrustat folkbibliotek har. Att splittra de kommunala resurserna på samma ort kommer sannolikt inte främja möjligheten att skapa ett riktigt attraktivt bibliotek.

Det blir högre personalkostnader, dubbla hyror och en mer begränsad tillgång till medier. Dessutom tappas också konceptet om mötesplats för alla invånare. Risken är stor att skolans lokaler står tomma och outnyttjade på kvällstid och ungdomarna kommer inte heller ha samma stora tillgång till material under skoltid.

Sedan några terminer tillbaka läser alla elever skönlitteratur en kvart om dagen på lektionstid. Det är vår satsning på att skapa goda läsvanor hos alla elever. Läsvanor, tillgång till kulturaktiviteter och eget kulturskapande är oerhört viktigt för demokrati och bildning.

Våra elever är framtidens vuxna i kommunen och därför anser vi att kommunens beslutsfattare ska tänka om, om huruvida det verkligen är en klok idé att flytta bibliotek. Konceptet Fenix Kultur- och Kunskapscentrum är, och har varit, framgångsrikt och är väl värt att slå vakt om. Låt fågel Fenix hjärta fortsätta att slå!

Raymond Pettersson
lärare i samhällskunskap, historia och geografi

Anna Thure Kavian
förstelärare i språkutveckling och lärare i svenska och engelska

Anne Ekwurtzel
lärare i svenska och engelska, kulturarbetare

 

Arkivbild

Taggar

Dela


3 reaktioner på Vill rädda folkbiblioteket

Flyttningen av biblioteket bör nog vänta tills efter att vi är vaccinerade mot pandemin. Just nu är det svårt för äldre att gå dit men lättare för skolelever, särskilt om det är i samma hus.

Visionen från 1996 är väl förlegad nu. Ett skolbibliotek då var en bra tanke som tyvärr inte kan leva vidare med den samhällsutveckling vi haft.

Fenix kommer dock inte behöva vara utan ett bibliotek. Då det likt högstadieskolorna kommer att kunna ha kvar ett skolbibliotek och i stället ge plats för ett för en ny mötesplats centralt i Vaggeryd där både tillgängligheten och tryggheten kommer att göra så att pensionärer, barnfamiljer och unga med all säkerhet kommer att besöka biblioteket allt mer frekvent!

Fenix är en mycket trygg miljö och väldigt tillgänglig med bra parkeringsmöjligheter. Känns inte bra att splittra resurserna, när det finns stora andra behov i kommunen som kostar pengar. Tycker också att visionen inte alls är omodern. Tvärt om tänker allt fler kommuner att samla flera verksamheter under ett tak. Gummifabriken i Värnamo är ett exempelvis ett mycket lyckat exempel där utbildning, näringsliv och kultur samverkar med ett mycket lyckat resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *