Nyheter

Vill se över trafiksituationen

Nyheter Ny motion lämnades till kommunfullmäktige att förändring av trafiksituationen i centrala Vaggeryd måste ses över.

Arkivfoto

– För två år sedan motionerade jag om samma sak. Det gäller Storgatan genom Vaggeryd. Då motionerade jag om ett övergångsställe vid Fridensborg och ICA. Nu har även ett nytt fenomen tillkommit, då det uppehåller sig många barn utanför affären. Jag fick då motionen delvis tillstyrkt. Vi har trafikområden vid vissa platser, för att komplettera och göra det här riktigt bra så ska vi inkludera Storgatan i detta område, säger Jan Sjögren (SD).

Kommunfullmäktige remitterade till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen i sin helhet; ”Motion angående förändring av trafiksituationen i Vaggeryds centrum. Återkommer om hur vi lämpligen kan göra för att säkra gångtrafiken på Storgatan i Vaggeryd. För närvarande på denna gata är trafiksäkerheten mycket undermålig. Höga hastigheter och allmän nonchalans förekommer dagligen. Det innebär stor risk för barn, äldre och pensionärer som korsar Storgatan mellan Fridensborg och ICA via Järnvägsgatan.

En åtgärd som skulle få stor inverkan på trafiksäkerheten är att man utökar gångfartsområdet som nu redan finns på Järnvägsgatan bland annat.

Genom att utöka detta område till att sträcka sig utmed Storgatan mellan exempelvis Stationsgatan och Östergatan skulle mycket av problemet vara löst.

Fordonsförare skall lämna företräde åt gående. Inget fordon får där föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Vi kommer också ifrån ett markerat övergångsställe på platsen. De regler som gäller för gångfartsområde ger alla fotgängare företräde.

Om nu inte tekniska nämnden anser att detta är en god lösning på problemet så står det dem fritt att lösa detta på annat sätt. Bara med det medskickat att gångtrafikanten kan säkras för de gamla då de passerar Storgatan i Vaggeryd”.

Jan Sjögren (SD)

Taggar

Dela


3 reaktioner på Vill se över trafiksituationen

Vad innebär gångfart 0-6km, i tim.Eller som nu i både Skillingaryd o Vaggeryd 30-50 km, vem kan springa så fort förbi Skillingehus till apoteket ? till exempel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *