Nyheter

Vill ta bort elevens val

Nyheter I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Lotta Edholm, skolminioster. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både elever och lärare samt att lärare tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid, noteras i ett pressmeddelande

– Skolan måste tillbaka till grunderna och fokusera mer på faktakunskaper och grundläggande färdigheter. Regeringen går därför vidare med förslaget att avskaffa elevens val. Kvaliteten i elevens val har varierat mellan skolor och undervisningstiden behöver i stället läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm.

Syftet är att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid. Skolverket har bland annat konstaterat att undervisningstiden i de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena inte räcker till för att ta upp alla områden som beskrivs i det centrala innehållet i kursplanerna. Regeringen kommer att återkomma med förslag om hur tiden ska omfördelas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

Taggar

Dela


1 reaktion på Vill ta bort elevens val

”Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan”. Tror inte att den största boven till för lite undervisningstid är att eleven val finns. Tänker att det de behöver fundera kring är just hur förutsättningarna ser ut för att lyckas i skolan.

Det är många lärare som behöver få bättre förutsättningar för att kunna lära ut så att eleverna tar till sig. Många lärare behöver få kompetensutveckling kring hur elever med till exempel NPF – nuropsykiatriska funktionsnedsättningar – fungerar i undervisningen. Klasserna behöver bli mindre så att läraren hinner att se alla elever, det blir lugnare för eleverna och tiden för de elever som behöver lite mer finns.

En lärare sa en gång ”Ja, Xx behöver mer stöd men resurserna finns inte”. Är det att ge varje elev förutsättningar att lyckas? Lärarna behöver få resurser och förutsättningar för att eleverna ska få förutsättningar att lyckas! Och det behövs så mycket mer än att elevens val tas bort. Ett ämne som vårt barn älskar (kanske för att eleven har en lärare i det ämne som kan, förstår och vill att eleverna ska lyckas fullt ut).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *