Nyheter

Ville utveckla området söder om Movalla

Nyheter I en motion från Tommy Ottosson (S) som inkom redan för snart sex år sedan var förslaget att utveckla friluftsområdet söder om Movalla. Nu har tekniska nämnden haft sitt yttrande… 

Motionen ställdes till dåvarande tekniska utskott och detsamma föreslog kommunstyrelsen att inhämta kultur- och fritidsnämndens synpunkter för att kunna besvara motionen. Kommunstyrelsen har under 2023 begärt in yttranden. Vid tekniska nämndens sammanträde i november fanns motionen på plats igen. Kenth Williamsson (S), ordförande i tekniska nämnden; 

– Motionen har två att-satser. Vi har ingen avsikt att utveckla och vi ser att det faller utanför vår ram. I detaljplanen anges skoländamål och i den nya översiktsplanen finns där förslag på att området ska vara en allmän yta, vilket vi tycker är bra. Vi ser inga hinder för att upplåta den allmänna platsmarken som kan vara plats avsedd för aktiviteter, förutsatt att den hålls i ett vårdat skick.

I motionen, som ankom till kommunledningskontoret i mitten av augusti 2018, fanns förslagen från Tommy Ottosson gällande området och skogsdungen söder om Movalla IP: Att cykelbanorna görs i ordning så att fler, inte minst yngre kan använda den, och att kommunen arbetar för att ytterligare utveckla detta fina grönområde.

Dungen söder om Movalla i Skillingaryd

Taggar

Dela


3 reaktioner på Ville utveckla området söder om Movalla

Denna plats har tidigare använts bland annat av barn som ska lära sig att cykla.
Utmärkt ändamål som tyvärr inte går sedan länge. Varför sopas inte dessa banor när man sopar gatorna? Då hade detta varit möjligt än idag.

Har länge tänkt att det bör anläggas en mindre utomhus is där när vädret tillåter under vinterhalvåret. Den lilla driften som behövs borde kunna skötas av Movalla. Hade varit kanon för alla barn att ha ännu mer tillgänglighet till skridskoåkning. Dessutom är det svårt med bra träningstider på Movalla. Bör kunna nyttjas till det också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *