Nyheter

Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Nyheter Efter många års arbete, debatter och samråd är den nu klar och har vunnit laga kraft

Arkivfoto

Vaggeryds kommuns vindbruksplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan vars antagandebeslut vann laga kraft 2014-04-28. Vindbruksplanen är inte juridiskt bindande men avsedd att ligga till grund för beslut om etablering av vindkraft i kommunen. Varje enskilt vindkraftärende kommer att prövas enligt gällande lagstiftning i bland annat miljöbalken samt vindbruksplanens känslighetsanalys som utgångspunkt för sitt tillstyrkande eller avstyrkan.

Vaggeryds kommun ställer sig allmänt positiv till alternativa energikällor såsom vindkraft, vilket framgår bland annat av följande ställningstagande i kommunens gällande översiktsplan 2012: ”Kommunen anser att utbyggnaden av vindkraft är högst angeläget och något positivt, förutsatt att lokaliseringen av vindkraftverken sker på ett lämpligt sätt. Om man bygger vindkraft i kommunen måste man även ta hänsyn till vilken ny riskbild detta innebär.”

Vindbruksplanen antogs på kommunfullmäktige 29 april och har nu vunnit laga kraft.

Taggar

1 reaktion på Vindbruksplanen vunnit laga kraft

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *