Nyheter

Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Nyheter Kommunalråd, tillika oppositionsråd, Thomas Axelsson (KD); – Gör om gör rätt! Kommunen måste dra tillbaka sin tillstyrkan genom att använda sitt veto mot denna vindkraftpark. Läs debatten här

Använd vårt kommunala veta, menar debattören Thomas Axelsson (KD)

Det är nu dags att ännu en gång att ta beslut kring för eller emot Wind Farm Boarp AB (tidigare Eolus Vindpark 40 AB) planerade vindkraftspark vid Boarp i hjärtat av kommunen. Frågan kommer upp i  kommunstyrelsen. Bakgrunden är den överklagan som bland annat kommunen skickat under 2022. Tillsammans med Länsstyrelsen, ett antal privata markägare och Vaggeryds kommun har överklagat Eolus ändringsansökan, detta på grund av oönskade miljöeffekter.

Majoriteten i kommunstyrelsen tog ett beslut i februari 2022 att använda kommunens veto som grund för att överklaga miljö-och markdomstolens domar. 

Med hänvisning till 16 Kap, 4 § miljöbalken tillstyrker inte Vaggeryds kommun domen avseende Boarps Vindbrukspark domen med föreslagna förändringar, med motiveringen att mark- och vattenanvändningen ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv har för stor miljöpåverkan. Till detta för stor påverkan på livsmiljön för de människor som lever i dess närhet.

Vaggeryd kommuns överklagan som lämnats in saknar dock information att man vill använda sitt veto som grund för beslut. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att i arbetet med att skriva överklagandet ta hjälp av kommunens jurister och använda kommunens veto som grund. Kommunledningskontoret har skrivet en överklagan utan att använda veto trots att kommunstyrelsen beslutat om detta.

Miljööverdomstolen (Svea hovrätt) beslutade att inte ta upp ärendet för prövning. Mark- och miljödomstolens (Växjö tingsrätt);s dom står därför fast. I den domen står det att mark- och miljödomstolen ger bifall till Eolus Vindparks överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Jönköpings beslut samt lämnar bolagets förslag till slutlig väglayout, större verk, och större miljöpåverkan utan vidare åtgärd. Hade kommunledningskontoret i sin överklagan hänvisat till beslutat veto, hade utgången blivet något annat.

Nytt medborgarförslag har lämnats inom att kommunen använder sitt veto mot ändringsansökan om ny väg genom orörd mark och våtmark, samt större uppställningsytor för de större verken med längre rotordiameter.

Nämnt att påminna, är också att ett av verken ligger utanför vindbruksplanerat område och ligger för nära en bostad. Bolagets uträkningar visar 39,1 db, både respektavstånd och bullergräns strider mot kommunens vindbruksplan. Denna lämnades in 28 november 2022.

Styrande majoritet M och S, vill inte lyfta frågan nu, utan drar ut på frågan i långbänk. Denna fråga måste upp i närtid, annars är risken stor att det blir försent. Det vill säga, projekt och byggstart  hinner påbörjas innan beslut hinner fattas.

Det åligger tillsyningsmyndigheten som är Länsstyrelsen i Jönköping hanterar vidare behandling ärende. På grund av stora förändringar mot ursprungligt förslag, tidigare överklagande mot ändringar måste kommunen dra tillbaka sin tillstyrkan genom att använda sitt veto mot denna vindkraftpark.

Gör om, gör rätt !!

Thomas Axelsson (KD)
Kommunalråd (Oppositionsråd)

Taggar

Dela


16 reaktioner på Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Instämmer Thomas! Vi har tagit beslut om att använda det kommunala vetot. Gör om gör rätt!
Med vänlig hälsning,
Ewa Magnusson (L)

Har vi brist på el när det blåser? Trodde vi hade brist på el när det inte blåser. Berätta gärna mer.
Vi hade ett solcellsföretag hemma som gav oss en offert på runt 200 000 som skulle täcka vårat årsbehov rent kWh sett. Men vi kom överens att vi inte vill investera de pengarna pga vindkraftverken som kommer förstöra vår livsmiljö och kanske leder till att vi flyttar och förlorar flera hundra tusen.

Vad gör du för att bidra elbristen? Tar gärna tips.

Det är underbart att höra. Det är just vindkraftverken som är skälet till ”bristen”. För när det blåser då exporterar vi elen och när det inte blåser så ger de ingen el.
Så då blir svaret på en konstruerad brist att vi skall bygga mer vindkraftverk.
Tillåt mig att småle.
Lasse Olsson
Elesås

Eddie! Sverige har egentligen ingen elbrist. Under januari-oktober 2022 har Sverige producerat 139.454 GigaWatttimmar GWH och Sverige har konsumerat 109.960 GWh. Skillnaden är 29.494 GWh, som år 21% av produktionen. Utan att begrava oss i finesser kan vi säga ett en femtedel av Sveriges elproduktion går till export, som skapar gigantiska vinster med de nuvarande priserna. Samtidigt varnar man oss svenskar för att det kan bli elransonering! Alltså ransonering därför att svensk el går på export och skapar ekonomiska vinster, snarare än trygghet inom landet. Förstår du inte hur galet detta är – att vi skall förstöra vår miljö för att skapa exportintäkter, inte för att vi själva skall få el.

Men el ska och vill ni ha. Men ingen produktion i er närhet. Jag känner personer som bor cirka 2 km från en stor vindpark. Mår inte alls dåligt. Kan ibland höra ett sus när vinden blåser mot dem. Priserna på egendomar har inte sjunkit.

Vad säger ni nejsägare om minikärnkraftverk som alternativ?

Vilken lyx med 2 kilometer. Vi kommer ha 620 meter.
Tar minikärnkraftverk alla dagar i veckan. Stabil elförsörjning året runt. Istället för vindkraftverk som får några 10 ören per kWh när det blåser och är låga priser och noll ören i vinst när det inte blåser och det kostar upp emot 5 kronor per kWh.

Bygga och förstöra landsbygden och invånarnas mående för att gå minus är bara förlust för alla. Förutom profitörerna som säljer luftslott.

Richard! De som bör bygga sin egen elförsörjning är sådana som det påbörjade eldrivna järnverket, som förväntas förbruka el motsvarande hela Finlands nuvarande elkonsumtion eller vad 10 normalstora kärnkraftverk producerar. Tillåt dem inte sitta som gökungar och kräva resurser på medborgarnas bekostnad. De måste tänka hela paketet, inte bara sin egen verkstad.

Alice, hur stora verk är det? Vilken effekt, höjd och rotordiameter ha verken? I vilket väderstreck ligger den från deras boende?
Att få de här verken byggda så här pass nära innebär en stor förlust för oss inte bara i hur vår närmiljö förstörs utan också en stor värdeförlust på våra hus. Hade inte du protesterat om någon försökte stjäla 400 000:- från dig? Så vitt jag vet så skulle alla skrika högljutt om man blev bestulen på det viset och inte fick hjälp att stoppa det. Om inte du hade gjort det så får du väldigt gärna förklara varför. Annars hoppas jag att du kan ha förståelse för oss.

Alice! Vi undrar exempelvis varför Sverige skall belamras med vindkraftsindustri när 20 procent av den el vi producerar går på export till länder som borde ordna sin egen elförsörjning! Vi betalar gigantiska höga elpriser som skapar vinster för både svenska staten och för elföretagen. Men befolkningen får ta stryk. Förstår du inte att ”den dumme svensken” bara blir lurad? https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zE4Evq/svensk-elexport-slar-rekord-mitt-under-energikrisen?fbclid=IwAR3CJLOXA6hgg0nlEKbG988Sg1s8sl2V3hoqRCFEbliUzcBIMLtBCA6-dKQ

Ja Alice, nu beskriver du ju inte vad det är för typ av verk, eller vilket väderstreck i förhållande till bostaden som gäller där dina vänner bor, så det blir lite ointressant.
Men i fallet Mörkhultet i Ekesås så hade två kilometer blivit tio gånger verkshöjden, och det är en våldsam skillnad mot de dryga 600 meter och med verken rakt i sydväst som Eolus nu har presenterat.
Den här gården blir helt klart osäljbar.

Vi är inga nejsägare, vi pekar bara på att det regelverk som nu styr vindkraftsetableringar skapar otroliga fel och orättvisor, och det måste ändras på så fort det går.

Kärnkraft, ja gärna för mig, men då helst ett par riktiga verk, inte prata om små modulära reaktorer, som inte ens finns.

Men vad är då problemet?

Kommunstyrelsen bestämmer sig för att lämna in sitt veto mot vindbruksparken Boarp.

Kommunledningen hade tydligen inte kunskaper om hur överklagan görs på rätt sätt, och tar heller inte hjälp av de jurister de har tillgång till.

Vem som bär ansvaret över att det blev fel vet jag inte men gör man fel så får man väl ta ansvar så det blir rätt.
Kommunledningen och kommunstyrelsen!

En vindbrukspark, kan man inte bara lyfta ögonbrynet och tänka
”Det blev visst lite fel, när vi kommit överens om att överklaga, men nu är det som det är”

Men Hallå!
Finns inte mycket tid kvar innan de börja gräva, detta skulle ni gjort om igår.
För inte är det väl en medveten förhalning av ärendet?

Ta tag i detta nu och se till att det blir rätt.

Liselotte

Så kommunen beslutade att lägga sitt veto men inget hände efter det. Kraftfullt agerande av Vaggeryds kommun. Ni är en förebild för oss invånare.

Bra Thomas Axelsson att du driver frågan! Vi måste också vara medvetna om att Sveriges export av el är rekordstor samtidigt som man låter priserna skena. Svensk miljö skövlas för export till länder som borde bygga på egen mark istället.

Tack Thomas.
Att du engagerar dig i denna fråga.
Ibland känns det som om det är en fråga som en del bara vill ta i med tång.
Det värsta är att vår miljö förstörs och elen exporteras till Tyskland.
Lasse Olsson
Ekesås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *