Nyheter

Vindkraft: Den heliga kon

Nyheter Vindkraften är vår tids heliga ko. Den får inte ifrågasättas eller nekas. En del tycks tro att de är lösningen på all framtida miljöbekymmer. Läs insändaren här

Man kan tycka vad man vill om detta, och som ni all förstår tycker jag inte att vindkraftverken är den bästa lösningen ur elkris eller miljöproblem. Utan istället kommer de att bli en hämsko för oss då det behöver backup från andra kraftslag då det inte blåser. Samt att de förstör boendemiljö för oss som råkar bo i närheten där de byggs.

Egentligen är det ju underligt att det inte finns lagar och förordningar på plats som talar om hur runtomkringboende skall ersättas. Nu har en utredning tagits fram som skall tala om hur detta skall regleras. Men resultatet från den, enligt rykte, handlar mest om hur kommuner skall ersättas så att de inte lämnar sitt veto mot byggnation.

Jag fattar, som alla andra normalfuntade, att samhället behöver ha infrastruktur (som vägar och järnväg) och elproduktion. Denna infrastuktur och elproduktion behöver ta plats lite varstans i Sverige och många privatpersoner drabbas i sin boendemiljö av detta.

Men då finns lagar och förordningar hur privatpersoner skall skyddas. Om en väg exempelvis skall dras fram där folk bor så prövas allt enligt lagar och miljöprövningar. När detta är klart så tar diskussioner vid med de som bor på platsen. Antingen så får man lösa in deras fastigheter eller så betalas en ersättning ut för förstörd boendemiljö. Och detta tycker jag är ok för samhället måste ju gå framåt. Och de boende får finna sig i detta även om de tycker att vägen är fel eller inte skall byggas av olika skäl.

Så gäller lagar och förordningar i allmänhet.

Läsarbild från Johnny i Kronoberg

Vi får finna oss i utveckling även om vi inte tycker om den. Men detta gäller inte vid etablering av vindkraftverk.

Då behöver man inte lösa ut eller betala skadestånd till omkringboende.

Vi måste skilja på markägare som arrenderar ut sin mark till vindkraftverk och omkringboende. De är oftast inte samma personer.

Till ett konkret fall i kommunen: Boarp där skall byggas fyra vindkraftverk. Två av dessa står på mark hos en ägare som bor i Stockholm, en står på mark som ägs av en boende i Mörhult och en står på mark som ägs av en som bor på platsen. 

Men däremot berörs flertal omkringboende som inte får någon form av ersättning eller löses ut från sin fastighet.

Exempelvis Johanna på Mörhultet. Hon kommer att bo cirka 625 meter från närmaste vindkraftverk. Hon har för inte så längesedan byggt om gården för att hon, Rickard och Liam skulle kunna bo där. Lagt ner stora summor på detta, och trott sig hittat sitt drömställe. Nu kommer hon kanske inte att kunna bo kvar eller bo kvar med stora bekymmer av ljud, skuggor och ljus. Hur det kommer att bli förstod vi när testmast sattes upp på platsen som var 140 meter hög. Det var ingen tandpetare som stod där kan jag säga. (ett vindkraftverk blir 200 meter högt). Johannas ställe kommer inte att gå att sälja eller säljas med stor förlust.

Är det så det skall vara? Att Johanna får ta smällen ekonomiskt eller psykiskt? För övriga samhällets tillkortakommande mot vindkraftbolagen. Här skulle ju kommunen vara till hjälp.

Det värsta av allt är att eventuella vinster från rovdriften tillfaller bolag från Tyskland, Kina eller Spanien, De gör rovdrift på vår natur och vi får stå där med skiten.

Just nu har Eoulus Vindkraftpark Boarp ute till försäljning trots att den inte är påbörjad. Och det kommer inte att bli någon från vår kommun som köper då köpeskillingen ligger runt 300 miljoner. Men det är så de gör bolagen; bygger och säljer, tro inte en sekund de bygger för miljön.

Här skulle 1 400 meter skyddsavstånd vara till hjälp. Bolaget skulle inte få bygga närmare bostäder än detta om de inte kunde visa att de löst ut alla som ville och som bor närmare än 1400 meter eller betalt en saftig ersättning (exempelvis gratis el i evinnerliga tider eller 200 000 kronor per år, det är dessa nivåer vi talar om). Då får den boende själv bestämma om de vill bo kvar eller flytta.

Alla som bor inom en radie på tio gånger vindkraftverkens höjd skall tillfrågas om de kan acceptera dem, och också få ersättning för förstörd boendemiljö. Detta innebär att bolagen måste bevisa att de som direkt påverkas och har ersatts.

Om inte vindkraftbolaget kunde visa att man gjort upp om detta så skulle kommunen använda sitt veto. 

Sedan att det inte finns plats till att bygga dessa verk om vi använder 1 400 meters principen är ju bara skitsnack. Då bor vi väl för tätt. Det går inte att bygga  inne i samhället heller.

I Johannas fall så undrar jag om det är riktigt att hon som privatperson skall ta smällen ekonomiskt för att allmänhet och kommunfullmäktige skall känna sig tillfreds i den ”gröna omställningen”. Är det inte detta som våra förtroendevalda är satta att beskydda sina invånare för. 

Ni hade flera chanser i fullmäktige att stoppa detta bygge men ni utnyttjade det inte. Istället sa ni till Johanna att ”du får ta den smällen”.

Detta är den heliga kon i saken. Detta skall inte diskuteras för ifrågasätter du detta så är du en ”klimatförnekare”. Vindkraftverk är vår tids frälsare och tycker du inte det så är du en avfälling.

Jag, som tar kamp mot denna förstörelse, ses som en mupp från skogarna. Men jag varnar er andra, att som utvecklingen ser ut så står de strax utanför er dörr och kallar till vad de kallar ”samråd”. Där får ni reda på att värdet på er fastighet kan halveras och ni kommer att få er nattsömn förstörd. Och inget kan ni göra mot denna heliga ko.

Vänligen
Lasse Olsson
Ekesås

PS. Inga anonyma svar på denna insändare nu, utan stå för er åsikt 

Taggar

Dela


23 reaktioner på Vindkraft: Den heliga kon

Våra kommunpolitiker borde ta ställning till följande frågor:

# Är det rimligt att den el som produceras från vindkraftverk i kommunen kommer att exporteras till Tyskland eller Danmark? I stort sett all vindkraftsel exporteras eftersom vi har så stora överskott. Ska vår natur upplåtas till något som invånarna i dessa länder inte vill ha själva ?
# En stor del av vindkraftsutbyggnaden finansieras av Kina. Riskerna med detta torde väl inte vara obekant, inte ens för politikerna i vår kommun. Kanske passande att dessa att ta reda på vilka som investerar i vår kommun.
Om ovanstående är lämpligt skall man säga ja till vindkraft i kommunen.
# Den fantastiska natur som vi har i kommunen skall lämnas orörd åt kommande generationer.
# Ingen kommuninvånare skall behöva få sin livsmiljö förstörd när utländska investerare vill utnyttja vårt land som industrimark .
# Markägare som inte är bosatta i kommunen – till exempel i Stockholm – ska inte kunna upplåta mark åt vindkraft när det drabbar en granne som inte får någon ersättning för sin osäljbara fastighet eller olägenheter som är störande.

Säg nej till all vindkraft i kommunen om ni tycker att ovanstående borde vara självklart

För att när man bygger nytt vindkraftverk så är de högre. Då går inte de gamla fundamentet att använda.

Falkenbergs kommun säger nej till en större havsbaserade vindpark inom deras ekonomiska zon!
Motiveringen är att de redan tagit sin del genom redan etablerade vindparker i kommunen.
Vaggeryds kommun har idag inom sin ekonomiska zon,
skjutfält som flitigt används och en bullerzon dessutom, ett flygfält anpassat för Natoanvändning, europaväg pulsåder genom kommunen, järnväg som utvecklas!
Jag anser att Vaggeryds kommun redan tagit sitt ansvar för många riksintressen.
Detta har vad jag vet inte beaktats ex. i vindbruksplanen!
Hur mycket har en landsbygdskommun råd att upplåta av sin areal, vad går gränsen för en utflyttning av invånare på grund av sämre boendekvallite!?

Den bästa lösningen är att inte använda el alls. Då slipper vi diskussionen. Den el som inte används är den bästa.

Lösningen på vårt nödvändiga energibehov är inte vindkraft
1. Den löser inte världens energibehov. Jag jan inte förneka de människor som idag lever i fattigdom i Indien, Afrika, Asien, Sydamerika den levnadsstandard vi har med rent vatten, värme, kyla, transporter, hus

Tvärtemot att bidraga är vindkraft i stort skadlig för miljön. Den är det dyraste energislaget när man tar med kostnader för nätverk och den kompensationskraft som måste byggas för att klara de gånger det inte blåser.

För Sverige är det en katastrof. Det byggs vindkraft som ägs av utländska bolag som inte tar beskattningsbar vinst i Sverige. Elen säljs dyrt nere i Europa och i vilket skatteparadis den beskattas vet bara ägarna.

Lösningen på vårt energibehov finns i kärnkraft.
Den är säker. Noll människor i västvärlden har omkommit pågrund strålning. Tjernobyl var byggt för militära ändamål.
Riskerna med avfall är enormt överdrivna med gränsvärden som ligger hundra gånger under den naturliga strålningen.

Verka för återstart av exempelvis Ringhals. Tar fem år enligt dess vd.

Stå på Er i motståndet. Vi har redan för många vindkraftverk som riskerar stabiliteten.

En bra insändare Lasse!
Alla har egna åsikter om det mesta och vi behöver inte vara överens om vare sig vindkraftens vara eller icke vara, om det är okej att kinesiska staten äger majoriteten av vindkraften i sverige, eller om det är katter eller vindkraft som dödar flest örnar (även om jag gissar på det senare).
Men ett språk som de flesta ändå förstår är pengar! Hur mycket pengar är du villig att förlora? Hur mycket är det okej att någon stjäl från dig? Vi känner oss bestulna, lurade och vi har gjort vad vi kan under många år. Men tydligen är det så att det är okej att offra några, inte för att kommunen ska få det bättre, inte för sverige eller ens för naturen, utan för ett företags skull ska vi villigt låta oss bli av med allt vi håller kärt.

Vilka av er är villiga att lämna ifrån sig en miljon eller två och samtidigt få en sämre boendemiljö?

Jag fick förfrågan för några veckor sedan. Avtalet kom via mejl, och lika snabbt kom blanketter om kontouppgifter om vart de skulle sätta in pengarna.

Ett utländskt bolag vill sätta upp 17 vindkraftverk på min mark och ö precis utanför gränsen. De var stolta över att de skulle satsa på högsta möjliga verk: 250-300 meter. Detta på mark som ligger cirka 300 meter över havet.

De senaste 12 åren, sedan jag tog över släktgården har jag satsat allt kunnat på turismen. Det vi erbjuder är natur med total tystnad. Gästerna kan vandra längs nya stigar i skogen, fiska i sjön eller smyga och lyssna på orrspel. Efter 12 års verksamhet med total återinvestering i stugor och vildmarksbyn så lyckades vi uppnå 3000 gästnätter, något jag är otroligt stolt över. Charlie skulle varit nöjd! Alla gäster har bott i skogen, handlat sin mat i bygden och varit på utflykter i vårt närområde.

Att säga nej till att vara en av cirka 10 markägare i detta vindkraftsprojekt innebär att säga nej till miljoner. Men jag ska kunna se mina barn och närboende i ögonen. Jag ska även kunna driva vidare min verksamhet. Och jag vill ha ett hem att bo i – inte en industritomt.

Om Gnosjö och Vaggeryds kommun säger ja till detta så kraschar min verksamhet, naturvärden av riktigt stora mått förstörs, och ett stort antal människors boendemiljö påverkas. Detta till fördel för ett utländskt bolag och ett litet antal markägares girighet. Och vart säljer vi elen?

Bevara vår natur, vårt levebröd och vår boendemiljö och säg nej till vindkraften här.

Lasse Olsson med flera.
Kommunerna och Länsstyrelserna har suverän rätt tillsammans med markägaren att bestämma om de tillåter eller inte byggnation av vindkraftverk. Vill du få ändring på vårt demokratiska beslutsfattande, så måste det till en lagändring.

Ett skyddsavstånd på minst 1 400 meter är inte på något sätt överdrivet! Och det vet givetvis även berörda politiker.

Vi bor som du skriver för tätt i den här kommunen för att höga vindkraftverk också ska få plats!

Respektabla skyddsavstånd är grunden, det kommer vi inte ifrån!

Katter, bilar och vindrutor dödar enligt Naturvårdsverket betydligt fler fåglar och insekter än våra vindkraftverk. Skall vi förbjuda dem också?

Nu finns det ju ett antal mer av bilar och katter. Så inte så konstigt att de dödar fler. Men det var ju inte det min insändare handlade om. Jag har inte nämnt fåglar en enda gång
Lasse Olsson
Ekesås

Insändaren med efterföljande kommentarer talar sitt tydliga språk, ingen vill ha vindkraft.
Inte heller jag i den utsträckning som förordas. Blir det verklighet av alla snurror som planeras till havs och på land kommer vårt elsystem att haverera, det finns inte resurser att stabilisera och styra upp vare sig nät eller frekvens.
Det går inte att producera el på det sätt som nu är tänkt om vi skall klara fossilfritt stål samt att ställa om alla gods och persontransporter till eldrift. Det enda som klarar dessa volymer av energi är gasturbiner, kolkraftverk, oljekraftverk eller kärnkraftverk, vattenkraften är utbyggd så långt det går. Det har aldrig gått att leva upp till utopier, kommer inte att gå i framtiden heller.

Allt låter snurrat vi är alla akut behov av el vem ljuger vem talar sanning. Allt kan kvitta – klotet vill ha bort oss.

Och vem menar du är i akut behov av el?
Sverige exporterar el. Ska vi förstöra natur och boendemiljö för att övriga Europa ska ha el?

En dag (om cirka 20 år) skall vindkraftverken rivas då de är uttjänta. Vindkraftbolaget har i kontrakt med markägaren åtagit sig att ombesörja detta. Att riva vindkraftverk är väldigt kostsamt. Vad gör man då? Jo, man försätter vindkraftbolaget i konkurs. Då gäller inte längre något avtal och markägaren blir sittande med svarte Petter.

Varför skulle man låta bli att utnyttja det gamla fundamentet till förmån för ett nytt vindkraftverk när det gamla är uttjänt? All infrastruktur är ju på plats så det vore väl i huvudet att inte utnyttja den infrastrukturen och de befintliga tillstånden.
Så har man gjort till exempel på Gotland och flera andra ställen där vindkraftverken blivit gamla.

En sak är att vindkraftverken tar död på mängder av rovfåglar bland annat örn, men inte ett ljud om detta hos föreningar som värnar fåglar och insekter. Men däremot går de i taket när en byggnation skall planeras närheten av våtmarker om det finns någon groda eller en växt som håller till där. Jag förstår inte hur de tänker eller kan det vara så enkelt att de är köpta av vindkraftslobbyn

Katter, bilar och vindrutor dödar enligt Naturvårdsverket betydligt fler fåglar och insekter än våra vindkraftverk. Skall vi förbjuda dem också?

Dåligt argument du borde försöka att tänka men vad ska man begära av en person som har endast detta argument, men jag har egen erfarenhet av vindkraftsbyggen. Ska vi prata vad som är bra eller dåligt med detta så bör ni som är för detta börja med att ta reda på vad som händer med naturen när man ska bygga dessa vindsnurror. Det behövs mycket utrymme till varje snurra och cirka 1000-1500 ton betong och armering i mängder till varje snurra.
När man avverkar sådana mängder skog så försvinner insektsmiljöer och fågelmiljöer så då är det ingen som har frågat naturvårdsverket hur dessa beräkningar ser ut i jämförelse med trafiken och så vidare. Alla betongbilar som kör skytteltrafik med betong –cirka 100 bilar per/dag –men då är det ingen som belyser hur många insekter och fåglar som får sätta livet till så detta argument att bilar och fönster tar många insekter och fåglar varför ska vi då utöka avlivningen av dessa med värdelös vindkraft.
Bara en liten fundering.

Jag har inget planerat vindkraftsbygge nära inpå men jag har ”roat” mig med att fråga om det existerar något vindkraftverk byggt i Sverige som faktiskt går plus efter att alla bidrag dragits in. Inget svar hittills. Dessutom bryter alla dessa vindkraftverk mot miljöbalken. Men det har regeringen gjort undantag ifrån. Hela branschen består av rövare och banditer som slåss om att få snyta åt sig statliga bidrag för att sedan föra pengarna utomlands. Det är bedrägeri av episka mått.

Vi är många runt om i landet som drabbas! Jag och min man har redan fått halverat värde på fastheten trots att det enbart är under planering! Kommunen tycker det är rättvist att vi förlorar våra besparingar på grund av vindkraft. Härlig solidaritet! Vad finns de nationalekonomer som kan ge en rimlig slutsats till detta gissel? Det kan inte vara enbart toppen för landets ekonomi att så många på så många ställen mister så mycket pengar till något så dumt där pengarna hamnar utomlands! Se artiklar i andra tidningar om vår situation.

Är det ingen i kommunen som kan upplysa och informera i media vad som sker. Information om vindkraftsutbyggnaden måste finnas i dagstidningarna , radio och tv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *