Nyheter

Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns vindkraftsbolaget som ska bygga vid Pukarp med och informerade. – Det var bland det bättre jag hört, kommenterar kommunstyrelsens ordförande.

En skicklig information gjordes av vindkraftsbolaget som fick tillfälle att träffa ledande kommunpolitiker. Två frågeställningar var aktuella: ljud och höjd. 

Gert Jonsson (M) menar att bolaget gav en breddad bild vilket behövdes.
– Om vi är efterkloka skulle vi ha haft den här informationen tidigare. De berättade om bygdepeng, när man närmar sig områden som är känsliga och när det handlar om sådana här saker så är det bra om man har mer fakta i ryggen. Vd:n på bolaget stack inte under stolen med att vindkraft påverkar. 

Ulf Abrahamsson (C):
– De tog sig tid med oss, vi fick en skola i hur ljudet fungerar och påverkar, vid motvind och tvärtom. Det är intressant att vet att det under ett och ett halvt år inte har gjorts några ljudmätningar på vindkraft. Det finns lagkrav och det har inte varit ”rätt vindar” för att mätningen ska kunna genomföras. Antingen har det blåst för mycket eller för lite. Det florerar mycket plus och minus för vindkraft på hemsidor, men det fanns en opartisk expertsida hon tipsade om. 

Gert Jonsson (M); 
– Bolagen gör beräkningar och modeller. Stämmer det med vindarna, eller inte? Det värsta scenariot om det bullrar är på 42 decibel och då kan de inte köra på full effekt, utan får dra ner på effekten för att klara bullerkravet. Drar man ner och inte kan köra på full effekt kanske det inte är lönsamt. Det var bra med en basinformation och ibland måste man grotta ner sig i frågor. Vi som beslutsfattare förväntas att läsa på och vi har tagit till oss informationen som gavs. 

Ulf Abrahamsson (C) summerar att ”vindkraften påverkar och ska hålla sig inom regelverket både när det gäller lagar inom naturskydd och boverk”. 

Taggar

Dela


14 reaktioner på Vindkraft: Politiker har fått mer förståelse

Men herre gud. Vad är det inte Gert och kompani förstår? Om vindarna inte varit rätt för att mäta kan det ju bara betyda en sak: Mätningarna skulle ju bara visa att vindkraft orsakar skadligt buller. Därför avstår de från mätningar. Hade mätningarna visat det de ville – det som gynnat dem – då hade de så klart mätt. Naturen och vindarna är vad det är. Mätningarna bör väl göras i värsta scenariet för då ska väl livsmiljön vara bra då också?

Vad jag har förstått så är kraven i kommunens vindkraftsplan inte ens uppfyllda i detta fallet, men där ser politikerna genom fingrarna både gällande ljudvolym och avstånd till bostäder. Låter ju bissart att vindkraftsbolaget bjuds in och får sälja in sig själva, sin verksamhet och dela tips om sidor med ”oberoende” information.
Tror det är dags för Gert och Ulf att ta upp huvudet ur sanden.

Nej till vindkraft. Mer vattenkraft och kärnkraft i kommunen då får vi ström i huset till billig peng.

Inget direkt nytt under solen. Mötet var ett rent säljmöte, med inslag av stark lobbyanda.
Bolaget och dess ägarstruktur ger snarare en oklar bild om finansiell förmåga och förmåga att genomdriva detta projekt. Fortfarande pågår diskussion och överklagande om viktiga naturområden, tillfartsvägar och ledningsdragningar. Till detta verkar det pågår diskussioner med markägare som inte fullt ut är avgjorda, Två av verken uppfyller börvärden för 35 decibel. Övriga verk gör det inte. Kommunen bör utnyttja sitt veto för denna park. Tyvärr finns det inte majoritet för detta beslut.

Thomas Axelsson (KD)

Ojoj, vad informationen blev lättförstårlig för kommunstyrelsen, bara den blåste in från rätt håll.
Ta nu till er och lyssna lika uppmärksamt på de olika grupperna som är kritiska och ifrågasätter vindkraftsbolagen. Där har man enormt mycket kunskap och information, som de under åratal försökt få er politiker att lyssna och sätta er in i.

Finns ju ett liv efter politiken, man kan ju röstas bort efter 4 år, styrelseposter, fina jobb, konsult…
Redaktionen: Tacksam om alla som skriver undviker engelska ord

Vem får betala för anslutningarna? Jo, de läggs på er nätavgift. Tusentals ton med betong, stål, mikroplast, hydrauloljeläckage etcetera vägar och ledningsgator. Vem står för nedmonteringen/saneringen när de gjort sitt om 15 år?

Jag hoppas kommunstyrelsen står fast vid att även få ett skriftligt svar från Baywa på er förfrågan angående bullernivån i förhållande till bostäder så att vi som faktiskt påverkas kan få ta del av den informationen.
Detta låter ju som ett liknande försäljningsmöte som vi markägare hade med Fortum förra hösten. Vi klarade i alla fall se runt de fina orden där!

Varken elen, arbeten eller vinst går till kommunen utan skickas utomlands. Så varför är Gert som är kallar sig moderat så intresserad? En bygdepeng på några tusenlappar kan knappast vara anledningen. Finns det pengar att tjäna från utländska investerare eller varför förstöra för kommunens invånare?

Så nu när ni lyssnat till dessa försäljare så antar jag att ni också kommer att lyssna på den andra sidan, de som tvingats att bli grannar med denna industri och som fått sin livsmiljö och sina hem förstörda! För ni kan väl rimligen inte bara lyssna på bara en part, som dessutom har ett enormt egenintresse i att övertyga er om det förträffliga med vindkraft? Ni kan ju passa på nu när ni är så upplysta, att berätta vad jag som icke markägare men boende 625 meter ifrån närmsta verk får för kompensation för minskat fastighetsvärde, störd boendemiljö, förstörd närmiljö och oupphörligt bullrande, blinkande och skuggande över min tomt. Hur blir jag kompenserad?

Jag är så tacksam för er politiker som stöttat oss från början och de nya som läst på och ändrat uppfattning om vad vindindustrin hade fått för konsekvenser för närboende. Ni är guld värda och gör det ni ska, för folkets talan och ser igenom dörrförsäljarna som står på kommunhusets trapp!

Det märktes tydligt att de som var utsända var duktiga säljare, som på ett skickligt sätt gled undan de frågor som ställdes med luddiga svar.

Ett tydligt svar var dock att om man ska ner till 35 decibel blir det enbart 2 verk kvar, och då ”lönar det sig inte”.

Vaggeryds Vindpark AB är registrerat i Täby, och ägs av ett norskt privatägt bolag registrerat i Norge, så några intäkter till kommunen därifrån är väl knappast att räkna med, och verken byggs med målet att säljas till andra intressenter när dem eventuellt är färdigbygda. Kineser och tyskar är väldigt intresserade av svensk elproduktion.
För övrigt har parken redovisat 9 miljoner i förlust sedan starten, men har en stor kassa hur det nu kan komma sig.

Överklagandet från intressenter och boende tog man lätt på, och kommuntjänstemännens brevvädjan verkade man inte bry sig om. Det börkrav som står i vår vindbruksplanen är ju till inget förpliktigande, så det är kanske dags att börja skriva om den, nu när den dessutom föreslås ingå som en del (tillägg) i nya översiktsplanen.

Avstånd till boende och avståndet till den tysta zonen som finns gleds också över med mumliga kommentarer, och den akustiker som deltog skickar ju sina räkningar till av Baywa.

Men som syns i artikeln är ju Gert nöjd och belåten, så då måste väl allt vara bra, eller?

Skrämmande ekar dock Baywa:s kommentar om störningar – ”Folk vänjer sig”…

Ja herregud
Är detta verkligen sant?
Vi bor ju i kommunen men har aldrig blivit kallade att informera politikerna om vindkraft.
Snacka om att sätta bocken som trädgårdsmästare.
Ulf säger att han fick information om hur ljud fungerar i medvind och motvind.
Herregud sa han så?
Och att det inte gått att mäta för vindarna inte varit rätt.
Återigen herregud sa han så?
Vi i Ekesås har informerat i över 10 år om detta.
Har man då lyssnat?
Nej.
Ibland undrar jag vilken agenda man har.
En expert har talat sa man. Ha ha
Expediten på systembolaget är expert på sprit men inte blir det nyttigare för det.
Har ni sovit i fullmäktige de sista 10 åren?
Lasse Olsson
Ekesås

Det var synnerligen väl formulerat av Ken Frick: ”Ni har ju haft besök av försäljare, som tydligen helt oemotsagda fått sälja sin produkt”.
”En skicklig information” är också en bra formulering. ”Skicklig” tolkar jag som välsmort i talorganet, när det kommer från en försäljare.
Bolagen försöker på alla sätt sälja sin produkt. Jag är inte insatt i Pukarpsprojektet men var desto mer påläst när det gällde Baywa och de osanningar eller halvsanningar som de svängde sig med. Kommunen fick min analys av projektets svagheter, pedagogiskt upplagt punkt för punkt.
Men vindkraftsbyggarna maler och maler och maler och tror att envetenhetens droppande skall urholka stenen.
Till det gänget sällade sig sedan ministern Strandhäll med det rent oförskämda och insiktslösa förslaget att kommuner som accepterar vindkraft skulle kunna ”kompenseras” med en simhall eller liknande. En simhall i tätorten har den del av befolkningen som drabbas av vindkraftverken mycket liten glädje av, men tätortsdelen av kommunbefolkningen som får simhallen är ju inte de som drabbas av vindkraftverken. Förslaget var riktigt att skapa konflikter mellan tätort och landsbygd.
Återigen talar nu bolagen om ”bygdepeng”! Vilka får de pengarna? Fördelas den på samma sätt som simhallsprojektet, till kommunen / tätorten? Säkerheten att det verkligen blir någon bygdepeng är svajig, men utrymmet här tillåter inte argumenteringen.
Vad gäller bullret tjatar man återigen om 40 decibel när det är 35 decibel som gäller hos oss. Skrämmande är att bolaget nu till och med vill gå över 40 decibel, av effektivitetsskäl.
Med dessa nasare gäller det att hålla hårt i byxlinningen så man inte blir avklädd på det man har!

Vad i hela friden var det som var nytt?

Kan någon av er förklara detta, och också gärna delge oss andra om denna ”opartiska” hemsida!

Ni har ju haft besök av försäljare, som tydligen helt oemotsagda fått sälja sin produkt, igen.

Ken Frick

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *