Nyheter

Vindkraftsdom: Politikerna markerar

Nyheter Som ett extraärende vid gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen togs beslut att markera det kommunala vetot och en överklagan till mark- och miljödomstolen görs

Vindkraftspark i Boarp?

Thomas Axelsson (KD) yrkade för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut där man upphäver Länsstyrelsens tidigare beslut om förbud.

– Vi var eniga i kommunstyrelsen, kommenterar Thomas Axelsson (KD). 

Överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö ska vara inne senast den 22 februari och nu tar politikerna och tjänstemännen hjälp av jurister för att få till överklagan på rätt sätt. 

– Vi kommer att överpröva med samma motivering som vi gjorde gällande vindkraftsbolagets ändringsansökan. Vi åberopar vårt veto. Det här är komplex och vi tar hjälp av jurister, menar Gert Jonsson (M). 

Vad händer nu kan man undra. Om överklagan inkommer i rätt tid skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till mark- och miljööverdomstolen för att kanske ge prövningstillstånd.

Text från överklagandeinformationen;

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

  • Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
  • Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
  • Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
  • Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Här finns domslutet från mark- och miljödomstolen att läsa

Taggar

Dela


10 reaktioner på Vindkraftsdom: Politikerna markerar

En eloge att ni tar hjälp av kunniga specialister till överklagan. Det borde ha gjorts i flera ärenden som har misslyckats. Läs investeringar.

låt markägare som vill upplåta vindkraftverk på sina marker göra detta men behåll kraftverken i kommunens ägor. Det blir mycket pengar över till samhället att investera i annat som vi behöver .
Vi bygger fabriker lagerlokaler, rondeller konstverk med mera – alla tycker inte att detta passar in i omgivningen
Vindkraftverk är något som kommer att anpassa oss till och energi som vi kan tillverka i närområdet .på
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
kan ni gå in o kolla hur mycket vindkraft produceras i nutid

Ett stort tack till Thomas som vågar stå upp mot vindkraften i vår kommun. Du visar kunskap och mod och har förstått vilket feltänk det är att placera vindkraft i skogslandskapet. Nu får vi hoppas att politikerna har insett att vi inte skall ha någon vindkraft i vår fantastiska kommun.

Ja, se till alla förändringar som gjorts längs vägen, vägsträckning, höjd, svepyta, ta med det för det påverkar precis allt.

Jag hoppas att detta inte är försent att agera mot denna farsot som drabbar vårt fina land.
Detta borde gjorts från början, fakta har funnits hela tiden, likaså argument och engagemang.
Kommunen har stått handfallna tills nu, hoppas att det inte är försent…

Tack till er alla som drivit denna frågan! Nu hoppas vi en duktig jurist som för fram alla ändringar Eolus försökt att smyga igenom. Stort tack till Thomas och alla er andra som läst på och satt er in i vår situation.

Finns ett prejudikat från MÖD, miljööverdomstolen angående ändringar som kommunen kan använda sitt veto mot.

Från MÖD 2018:6
”enligt 1 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251) krävs tillstånd för varje ändring av tillståndspliktig verksamhet som innebär att det kan uppkomma olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön. Redan det förhållandet att en ändring bedöms vara tillståndspliktig får enligt Mark- och miljööverdomstolens uppfattning anses utgöra tillräckliga skäl för att ändringstillstånd som gäller vindkraft inte ska kunna ges utan kommunal tillstyrkan.”

Svepytan har ändrats, effekten har ändrats, uppställningsyta har ändrats, vägdragning har ändrats och så vidare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *