Nyheter

Vindparksgruppens uppgift

Nyheter – En del tycker vi är fega, men vi är en remissinstans som ska svara ja eller nej, påpekar Ulf Abrahamsson (C)

Skillingaryd.nu träffar Ulf Abrahamsson (C) som är ordförande i Vindkraftsgruppen i kommunen. Eftersom frågan berör många tog vi reda på vad kommunens Vindkraftsgrupp har för uppgift.

– Det började egentligen förra mandatperioden då man tillsatte en grupp med en från varje parti. Deras uppdrag var då att alla i partiet skulle få en bra inblick i vad vindkraft var. En informationskanal helt enkelt, menar Ulf.

– Idag finns det krav på att det ska finnas en vindbruksplan i varje kommun och när det blev ny mandatperiod tyckte alla att gruppen skulle fortsätta och att en representant från varje partitillhörighet finns med. Vindkraftsgruppen har som uppdrag att inte ha någon åsikt, vilket vi är rörande överens om i gruppen. Vårt mål är att ta fram en vindbruksplan. En vindbruksplan är att ta in information om var det inte får byggas någonstans, då kan de som söker mark, se att här kommer det inte att kunna byggas park. När det nu sedan kommer en ansökan, så kan vi inte säga nej till den mark som vi inte ansett är okej.
Vår översiktsplan ska ge en bild av vad samhället har för ambitioner att bygga bostäder och vi ska göra en landskapsanalys. Översiktsplanen är vi klara med och de dokumenten är som grund till var vi kan bygga vindkraftverk och detta har vi lämnat över till våra tjänstemän på kommunen, säger Ulf.

– I vindparksgruppen har vi varit och tittat på ett flertal anläggningar, vilka problem de har haft och hur de tagit fram sin plan. Vi har bland annat varit i Vallerstad och Reftele och där är det inte inga multinationella företag som har byggt. Här finns många delägare och man har stor lokal förankring i bygget. Det kan handla om föreningar och framför allt boende. Det finns små saker som minimerar irritationen. I Reftele var det boende som upptäckte tidigt att skuggorna av vingarna orsakade problem. Då löste de detta problem med att stänga av verket vissa timmar på dygnet när solen var som mest ”i vägen”. Likadant på vinterhalvåret med isbildningar, fortsätter Ulf.

– En del tycker vi är fega, men vi är en remissinstans som ska svara ja eller nej. Man kan säga nej av många anledningar, men alla konsekvenser måste beskrivas och jag är inte kapabel till att svara på allt, men vi litar på att länsstyrelsen vet vad dom gör. I vår kommun har vi mycket att ta hänsyn till, motorväg, järnväg, kommande höghastighetsjärnvägen och militären. Sätter man ett verk på mitten så är det barriär där vårt samhälle inte kan utvecklas. Möjligtvis kan det vara något verk som är felplacerat, men det ligger på länsstyrelsens bord att behandla. Militärens åsikt väger tung och vi har sagt i kommunen att militär verksamhet ska inte påverka kommunal utveckling, så det här är en knepig fråga, men framför allt tycker jag att det är viktigt att man står för vad man bestämt, avslutar Ulf.

Den 27 mars kommer frågan upp på kommunfullmäktige och senast 7 april ska kommunen, militären, sakägare och övriga lämna in sina yttrande och remissvar till Länsstyrelsen.

Sara Mejving

Ulf Abrahamsson (C) är ordförande i kommunens vindkraftsgrupp

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *