Nyheter

Visst hade det väl varit mycket bättre att göra som Gnosjö

Nyheter Den tredje juni kunde vi i Skillingaryd.nu läsa om ”Coronavirus nu inom förskola och skola”. Men hur stort problemet är får vi inte veta. Vilken smittorisk ett barn innebär för anhöriga som kanske hör till en riskgrupp, den är ju omöjlig att bedöma utan information.

Informationen från kommunen i inlägg 4 juni ”Inga nya …..” var att man bland vårdtagare inom Socialförvaltningen diagnosticerats 12 fall av covid-19, varav 6 hade friskförklarats och 6 hade avlidit. Men hur det är bland personal och hur det är inom Barn- & utbildningsförvaltningen fick vi däremot inte veta. Kommunen skrev ”Vi rapporterar inte ….” Men det är ju där som det aktuella problemet finns. Fast det sägs handla om färre än 10 personer, personal och / eller elever.

——————-

Tredje juni beskrev förvaltningschefen åtgärder man vidtagit för att minska smittspridningen. Det som helt riktigt betonas som extremt viktigt är att hålla avstånd och att sköta handhygienen. De båda punkterna är A och O. Men jag frågar hur man kan sköta det på förskolenivå, och kanske även på grundskolenivå? Jag tror det är ganska utsiktslöst att sköta det korrekt på en förskola.

——————-

Artikeln tredje juni utlöste en läsarstorm som andades att folk kände sig förda bakom ljuset och ville ha mycket mer information. I kommentaren 4 juni fick vi veta att i genomsnitt 40% av barnen och 20% av personalen varit borta från förskolan, men att detta INTE per automatik innebär att de haft covid-19. Men har man testat de sjuka? Vet man hur många av dem som faktiskt hade covid-19? Annars blir ju spekulationen ganska meningslös, för det kan vara alla men det kan också vara ingen.

——————-

”….ingen med konstaterad smitta vistas i verksamheten”. Men då kan där ju vara hur många som helst vars covid-19 smitta inte har verifierats. Tolkningen är ju helt beroende på hur stor procentandel man testat och därmed hur många som kan ha covid-19 utan att ha testats. I Västra Götaland hittade man många fall när man började testa bredare. Det kan bli så även hos oss efter att Region Jönköpings län öppnat upp för provtagning även vid lätta symtom från och med 8 juni.

——————-

Hur är det med informationen till klasskamraters anhöriga om det påvisats covid-19? Ges den informationen eller ej? Barnens anhöriga bör väl inte fråntas rätten att ta ett ”informerat beslut” om hur de vill organisera sitt familjeliv? Rätten till ”informerat beslut” brukar ju betonas i extrem grad när det gäller andra sjukdomssituationer – varför då inte i covid-19 preventionssituationer? Vilken smittorisk ett barn innebär för anhöriga som kanske hör till en riskgrupp, den är ju omöjlig att bedöma utan information.

——————-

Hur smittskyddshierarkin är organiserad känner väl de flesta till vid det här laget. Folkhälsomyndigheten har samråd med smittskyddsläkarna som i sin tur står för kontakten i nästa led. Uppenbart är att kommunerna måste rätta in sig i ledet. Men när det gäller hävdandet av sekretess var det väl så att den enade front vissa kommuner i Södermanland visade upp visade sig vara otillåten – eller är jag felinformerad?? Jag har svårt att förstå att man kan hävda patientsekretess när det gäller smitta på en förskola eller grundskola, lika lite som man haft rätt att hävda sekretess när det gäller information om äldreboenden. Är det Folkhälsomyndighetens instruktion att information inte skall ges? Är det Folkhälsomyndighetens instruktion eller något annat man kommit överens om att man skall hänvisa till sekretess? De frågorna är väldigt väsentliga.

——————-

Hur kommer man att fortsätta nu? Smittspårning? Extra observans? Bred testning? Eller rullar man bara vidare ”för smitta finns överallt”?

——————–

Uppenbart är väl att många känner sig svikna när de hör att kommunen kände till men inte berättade. Visst hade det väl varit mycket bättre att göra som Gnosjö som berättade öppet om problemen de hade på äldreboendet, hur de hanterade problemet, att de lyckades men att de nu återfått ett mindre problem. Som jag ser det är det på det viset som man får medborgarnas förtroende. Men en rotad misstro från medborgarnas sida är inget bra.

CG Gustavsson 

Taggar

Dela


14 reaktioner på Visst hade det väl varit mycket bättre att göra som Gnosjö

100 kg man! Du har en poäng i det där med andra dödande sjukdomar på äldreboendena. Men det är precis lika viktigt i de fallen att man sköter hygienen, så låt oss hoppas att covid-19 innebär ett uppvaknande även inom äldrevården. Handtvätt med tvål och vatten 30 sekunder är första budordet. Andra budordet är att minimera antalet smittotillfällen. Om två vårdtagare sköts av två vårdgivare blir det 2 x 2 = 4 möjligheter till utbyte av smitta. Om tio vårdtagare sköts av tio olika vårdgivare blir det 10 x 10 = 100 möjligheter till utbyte av smitta trots att det även då är ett genomsnitt av en vårdtagare per vårdgivare. Så det gäller att schemaläggarna tänker i smittskyddshänseende. MEN ämnet här var smitta på förskola och skola, fast principen är lika tillämpbar på barnen som på de gamla.

100 kg våra grannländer har inte haft samma antal döda på äldreboenden som vi eller mörkar dom eller var dom bättre förberedda
i teorin dör smittan ut om vi alla varit i karantän
Vi får nog konstatera att det inte fanns några beredskapslager. Jag hade i min enfald trott att vi hade folk som såg till det. De tre myndigheter som varje dag står i tv har tillsammans 2500 anställda. Någon av dessa kunde väl tänkt till. Dt finns ett gammalt ordspråk:ju fler kockar desto sämre soppa

Hur ska man kunna skydda sig om man inte vet om att smittan finns ex på en förskola. Har man inte som förälder rätt att själv bestämma om man vill lämna eller ordna annan passning?

Peppe!
Jag tror du har hamnat väldigt rätt i din senaste kommentar.
Det finns egentligen ingen sekretessproblematik i detta, för annars hade ju exempelvis Gnosjös öppna redogörelser brutit mot den sekretessen, med alla konsekvenser det skulle fått.
Det enkla och ärliga svaret på frågan om de i genomsnitt 40% av barnen och 20% av personalen som varit borta från förskolan hade varit att vi tråkigt nog inte kan få veta hur många av dem som haft covid-19 därför att testning och smittspårning inte kunnat komma igång som vi hoppats på. Detta beror, enligt den förklaring jag fått, på att resurserna varit begränsade och man tvingats prioriterat vården av dem som är svårt sjuka. Åtminstone har det varit den förklaring jag fått, och den låter rimlig. Detta är ett kristallklart svar utan misstanke om att något mörkas – och så vet alla vad de har att förhålla sig till. Det har helt enkelt inte funnits några resurser att ta reda på var smittan finns. De kända fallen får ses som slumpmässiga fynd. Men visst är det bättre om vi nu får resurser att testa alla nyinsjuknade om de utsöndrar covid-19 viruset så att vi verkligen VET vilka som är smittade och kan agera efter det.

märkligt det här med Corona alla är vi experter men de finns även i Stockholm naturligtvis ska vi alla vara öppna med det vi vet o informera om var det finns smitta vem det är helt ointressant who anser att man ska använda munskydd vid folksamlingar för att skydda sin omgivning våra experter tycker att det räcker att tvätta händerna vilket man också ska göra i Spanien har man konstaterat att 30 % utav de som haft covid 19 inte haft symtom testa skol- o vårdpersonal vare sig man har symtom eller inte en gång i veckan o mobila enheter där alla kan testa sig undrar också om skolplikten var avsedd att gälla under en pandemi

Hur ska skolor och förskolor kunna följa folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer?
Det tror jag alla inser är helt omöjligt..
Visst har skolorna gjort en del åtgärder.. men vem ansvarar för att barnen håller avstånd till varandra? I klassrum? Korridorer? Matsalar? Hur ofta städas toaletter? Efter varje besök?
Hur kan hygien och avstånd hållas i skolbussar?
Då det är näst intill omöjligt att få hemundervisning trots läkarintyg att familjemedlemmar är i riskgrupp i denna kommun, är det av yttersta vikt att få information när en skola/förskola drabbas av Covid.. Det handlar inte om att hänga ut någon.. och att namn ska lämnas ut.. det handlar om at föräldrar och barn kan bli mer vaksamma över symtom… och att möjligheten ska finnas att få hålla sitt barn hemma…speciellt om det finns riskgrupper i familjen..
Att förlora rätten att skydda sina barn och familjemedlemmar under en pågående pandemi bryter mot de mänskliga rättigheterna. Fruktansvärt när familjehemsplacerade barn bryts upp från en trygg familj… enbart pga av lagen om skolplikt ej får brytas på några villkor… det finns ingen kommunikation mellan skola/förvaltning och föräldrar, bara hot om orosanmälan och vite..
Håller med om att Gnosjö har skött detta betydligt bättre, med öppen kommunikation.

Det här med antalet döda är att stirra sej blind. Kan mycket väl vara så att hälften av dessa äldre döda hade dött ändå i en vanliga influensa med lunginflammation som följd utan covid 19!

Jag är bara en enkel människa. Vad som gjordes fel eller rätt kan nog ingen svara på just nu. Jag hävdar fortfarande att varje enskild individ måste ha rätt att själv ta sitt ansvar och att kunna få möjlighet till att isolera sig om man anser att det är nödvändigt. Givetvis ska man också utreda om man har tex barn i förskola /skola. Men som i mitt eget fall, bara få kastat på sig att friska barn har skolplikt, känns fel när barnen och jag är i riskgrupp. Det känns fel att mina placerade barn, som bott hos oss i 5 år, rycks upp och flyttas på 2 dagar, pga av pandemin. Men som sagt, jag är bara en liten människa. Vad är mina ord värda för kommunen. Vad är barnens rättighet till trygghet och omsorg? Det är för övrigt inte Vaggeryds kommun, som har flyttat barnen i praktiken. Placeringen var genom annan kommun. Men Vgds kn, Lorentsson, beslutade att inte ge oss hemundervisning, därav orosanmälan och beslut om flytt. Jag hoppas alla beslutsfattare sover gott om natten, när dom fråntar barnen, som redan är utsatta, för ett otrolig trauma, i denna extra ordinära situation världen hamnat i, deras trygga familj. Ett kort ögonblick i deras liv, fick de vara trygga. Kan dom någonsin lita på vuxna igen?? Dom som ska skydda dom?
Att vi får information från skolan, måste ju bara funka. Gör om, gör rätt. Är det konstigt att vi i riskgrupp vill hålla barnen hemna? Nägonstans sa min magkänsla att just det som uppdagats skulle hända… För jag tänker på all skolpersonal, hur ska dom ens kunna hålla fhm rek. om avstånd i klassrum, matsal, toaletter, korridorer. Jag vet att ni kämpar och att den del har oro i kroppen. Starkt kämpat för alla elever. Jag vet också att ni gör det ni kan. Men med handen på hjärtat, de flesta är styrda av någon chef, som också styrs av en chef, som styrs av lagar och förordningar. Det är snart sommarlov och det sista som lämnar oss är hoppet. Jag hoppas min små hjärtan klarar sin flytt och nya miljö, jag hoppas att sommarn trots allt blir en bra sommar, jag hoppas att kunna umgås med mina nära och kära snart, jag hoppas svenska folket har envisheten att härda ut och ta sitt ansvar, jag hoppas jag får vara frisk, jag hoppas jag kan hjälpa fler barn som behöver mig.

Jag vet inte riktigt om Gnosjömodellen är att föredra eftersom det dog ju en hel del där nere., så deras transparens var nog inte så hög till en början.
Sverige har ju gett medborgarna förtroendet att ta ansvar. Oavsett var man bor så har det ju varit samma rekommendationer.
Att säga personer/bostad/namn som har covid 19 i ett land med nästan 11 miljoner invånare är ju en märklig väg att gå, vi är ju ett demokratiskt land o de grundbultarna har ju många stridit för länge. Då känns det lite märkligt att ändra dessa, för en pandemi.
Rätt förutsättningar för de som arbetar med äldre o vård är ju hela tiden det som ger effekt, det är ju nåt som vi kanske måste påminna politiker om i framtiden när denna pandemi försvinner.
Jag o andra som skriver är ju inga experter o vi har ju ingen aning om vilka dilemman de som bestämmer ställs inför. Däremot är vi väldigt snabba på att döma o säga vilka som gjort rätt eller fel, det är en märklig situation tycker jag. Där alla blir experter på rätt eller fel helt plötsligt.
Jag kan ärligt säga att jag absolut inte skulle vilja vara ansvarig för en verksamhet där man måste bestämma saker, utan att man har nån aning om konsekvenserna.
Personligen tycker jag handlarna o kommunen gjort väldigt många åtgärder, för att motverka spridning. I slutändan är det ändå det som folkhälsomyndigheten sagt från dag 1, personens eget ansvar. Är man utomlands på sportlovet, då får man väl sätta sig själv i karantän till exempel. Åker man till A6 utsätter man sig för en risk för sin bygd.
Med vänlig hälsning, Peppe (privat skrivet)

Visst kan man säga att Sverige har gett medborgarna förtroendet att ta ansvar, men då måste man ju ha tillgång till relevant information. Annars blir friheten meningslös. Sekretessproblemet man hänvisar till handlar ju inte om att peka ut enstaka smittade individer – där är väl alla eniga – utan om att man hemlighåller information om vilka instituationer som smittan finns på och vilka smittskyddsåtgärder man gör där.

Visst har det varit samma rekommendationer oavsett var man bor, det vill säga om man bor i Sverige. Problemet är ju att majoriteten av andra länder haft en annan policy, den som Tegnell kallade ”meningslös”, men som nu ändå verkar avspegla sig i exempelvis antalet döda. Sverige har enligt senaste statistiken 462 döda per miljon invånare, Danmark 102, Norge 44 och Finland 58. Sverige har nu också passerat Frankrike i antalet döda per miljon invånare.

Formuleringen i slutet av Peppes svar ”I slutändan är det ändå det som folkhälsomyndigheten sagt från dag 1, personens eget ansvar. Är man utomlands på sportlovet, då får man väl sätta sig själv i karantän till exempel.” – den formuleringen vänder jag mig emot. Var det inte så att Folkhälsomyndigheten ansåg att det var ofarligt att åka till Italien på skidsemester? Det visade det sig ju inte alls ha varit. Om man tar ”eget ansvar” genom att lita på Folkhälsomyndighetens råd och det rådet visar sig gå galet – då kan väl knappast den enskilde lastas för detta. Man kan inte ta eget ansvar utan att som minimum ha tillgång till adekvat information. Det är den informationen jag känner att medborgarna efterlyser.

Information och öppenhet är grunden för förtroende. Mörkande av information skapar bara misstro och ryktesspridning.

Alltså jag vet inte riktigt vart du vill komma, vi har ju en grundlag som regeringen o riksdagen har följt. Jag tänker att de verksamheter som blir drabbade, har en ordentligt utformad plan hur man hanterar olika slags fall oavsett det är en sjukdom eller våld eller dylikt. Jag tänker att man får lita på att de är proffsen.
Sen när det gäller sportlov har Stockholm där spridningen började sportlov vecka 9 o inte vecka 7 som vi har här nere, o då var det ju definitivt ute att det var en smittsam sjukdom, ändå valde många att bila ner till skidorter för att sedan försöka ta sig hem när land efter land stängde. Vi har ju flugit hem cirka 50000 tusen strandade svenskar runt om i världen också.
Utan att vara för väl insatt så tänker jag att dödstal får man utvärdera tids nog, men nedmontering av tjänster, timvikarie o att äldrevården i många delar av landet är förvaring eller att en brukare träffar 16 st personal på 2-veckorsschema inom hemtjänsten är ju under all kritik. Det är ju dock inget nytt tyvärr och det är väl här man hoppas att medborgarna i fortsättningen sätter mer press på lokalpolitiker, regionpolitiker och statspolitiker.
Jag vet inte hur Norge, Finland, Danmark osv har sitt uppbyggt när det gäller de äldre. De kanske har större krav på utbildning, fortbildning eller handlingsplaner eller så har de inte det.
De höga dödstalen är djupt sorgset, så klart.
I tidningarna kan man ju läsa 10-20 experter per dag som har nya råd när det gäller covid 19, så vad är egentligen rätt information när inte ens experterna har kunskap om detta ställer jag mig frågan, de flesta länderna har ju öppnat upp skolorna för att barn inte sprider smittan på samma sätt. Har nåt med deras lungfunktion om den är färdigväxt eller ej o göra. Fast det är ju några experter som sagt det med. Så informationen har väl varit rätt hela tiden, covid 19 finns överallt i samhället oavsett om man är på ICA, Beijer, Ritz, sportklubbarna, vården, skolan, därför ska man hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid symptom osv. Så slutordet är hur kan man döma nåt innan man vet vad som är rätt eller fel?

Vart jag vill komma? Jag skall formulera det så entydigt jag kan: Jag vill ha en öppen redovisning av smittolägena på kommunens institutioner och inte en massa mörkande bakom olika pseudoargument av typen ”sekretess”. Vilken information har vårdnadshavare till klasskamrater fått, för att ta ett exempel? Vilka åtgärder har man vidtagit för att minska smittspridningen från de drabbade verksamheterna? Var det tydligt nog formulerat?
Nu slutar jag här, av pedagogiska skäl, men planerar återkomma med övriga synpunkter.

C det finns ju ingen större sekretess egentligen, problemet måste ju egentligen vara att testning o smittspårning inte finns eller kommit igång. Vården har ju inte tid o testa helt enkelt så därför kan man ju inte veta vilken sjukdom som håller personal hemma i nån organisation i svergie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *