Nyheter

Vite till hustillverkare utfärdades

Nyheter Ett startbesked saknade när man satte spaden i jorden för att bygga huset på Berggatan i Skillingaryd. 

Arkivbild

En byggsaktionsavgift på 13 263 kronor utfärdades till hustillverkare i Älvsbyn då man påbörjat byggnadsarbete för nybyggnation av ett enbostadshus innan startbesked beslutats. 

– Man har påbörjat byggnationen innan startbesked anlänt på den här privatbostadshuset. Det är en miss helt enkelt och tillverkaren har aldrig tidigare missat detta, så därför är avgiften om än lite lägre än vad som är brukligt vid dessa förseelser, säger Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden. 

Bygglovet beviljades och det tekniska samrådet hölls i november 2022. Enligt samrådet framgick det att följande handlingar skulle inlämnas för att erhålla startbesked; k-ritningar på grund och stomme, energiberäkning och fuktsäkerhetsprojektering. 

I mars inkom e-post från kontrollansvarig där slutsamråd ville bokas. Miljö- och byggförvaltningen svarade strax därefter att startbesked ännu inte beslutas och vid samtal med hustillverkarens kontaktperson bekräftades då att grunden var färdigställd och att husleveransen var inbokad. 

Tre dagar efter detta samtal inkom samtliga handlingar för att kommunen skulle kunna utfärda ett startbesked. Enligt lag har miljö- och byggnämnden rätt att ta ut byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Vite till hustillverkare utfärdades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *