Nyheter

Voterade om fortsatt plankorsning i Vaggeryd

Nyheter Motionen lämnades in i maj 2023 från KD, C och EMP gällande utvecklingen gällande kommunikationen i Vaggeryd när nya järnvägen starkt kommer att påverka tätorten. Under kvällens kommunfullmäktige blev det (o)demokratisk debatt… 

Motionen gällde att all planering i fortsättning förutsätta fortsatt plankorsning vid Storgatan i Vaggeryd.

I kvällens kommunfullmäktige blev det lång och het debatt om motionen som skulle avgöras.

Lennart Karlsson (EMP);
– Det här med planfria korsningar om det bara var så enkelt. Det blir det största ingreppet i Vaggeryds historia. Det gjordes en enkät om simhallen och jämförelse är den en liten sak. Man ska göra om hela centrum. Börja i rätt ände. Fråga om det är någon som skriker efter det. Vi har haft bommarna i 100 år och jag tror att de klarar sig ett tag till. Bifall till motionen först och främst. Ta det lugnt med det här. Se över konsekvenserna innan ni rusar på. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Motionen ska vara rätt skriven och det ska vara att-satser. Motionen är välskriven och samtidigt så tycker jag att någon om du skulle hanterat motionen annorlunda. Utan politiska förslag gick kommunledningskontoret gick ut med ritningar, försökte få Vsbo att gå med på det här samt handlarna. Det här är så stort ingrepp i Vaggeryd. Vad vill vi i framtiden. Det är därför vi skrev motionen. Du säger alltid Gert, i demokratisk ordning. Säger ni nej på det här så måste vi skapa opinon i samhället. Kommunledningen arbetar bakom ryggen på oss när det gäller kommunikationsutvecklingen. Öppen demokratisk diskussion om Storgatan. Det säger ni nej till, det är sorgligt. 

Gert Jonsson (M);
– Det är svår att läsa motioner. Ni säger nej till all planering. I översiktsplanen möjliggör vi. Ingen vill bygga undergång bara för att fördärva något. Man måste jobba seriöst, en av de största frågorna vi jobbar med. Äger vi frågan fullt ut? Det kan bli konsekvens av den stora trafik som kan komma. Troligtvis kommer mycket godstrafik förbi oss. Nya järnvägen ska också passera Vaggeryd. En helt annan turtäthet. Sedan har vi Nässjölinjen ska också avleda stambanan. Det blir så mycket trafik, och snabb trafik, inte bara ökas hastigheten utan man har en betydligt högre säkerhetsmarginal med tung godstrafik. Det är en av de absolut största och tyngsta vi haft. Vi hade med det i vårt valprogram. Vi måste jobba med den här. I motionen står det att det förutsätter plankorsning. Avslag på motionen. 

Roger Ödebrink (S);
– Vi har haft de bommarna i 100 år. Möjligtvis. Vi hade inga bilar då. Med det här förslaget kommer vi att ha bommar i ytterligare 100 år. Att ta ett sådant här beslut innebär att vi inte har rådighet. Vi kommer säkerligen att ta ett annat beslut framöver. Att inte röra det betyder att säga nej till allt. Då har vi ingen möjlighet att ha rådighet. Bifall till avslaget. 

Lennart Karlsson (EMP);
– Det verkar som att ni inte har någon lokalkännedom. Hokvägen, Håkan Trulsons väg är två som vi kan passera när vi ska norr eller söderut. Jag är inte förälskad i bommarna men godstågen med den hastigheten i dag är inte 50. Den bullernivån slår militärens. Hade man skrivit undergångar eller planfria korsningar och inte preciserat sig. Det finns andra alternativ. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Om vi skriver i motionen är det precis som du säger. Vi har ingen diskussion kring planfria korsningar. Hälften av dem stämmer inte när vi pratar med Trafikverket. Vi kan inte stå här och träta om det. Vi vill ha en parlamentarisk utredning i hela kommunen. Det ber vi er. Att vi politiskt börjar diskutera hur utvecklingen i kommunen ska vara. Ni har redan ritat undergång. Det är inte demokratiskt. Du får ursäkta mig, men när vi har tjänstemän och påverkar våra handlare och kommunala bolag. Kom tillbaka till spelplanen så diskuterar vi det här tillsammans. 

Gert Jonsson (M);
– Vi beslutar om att-satsen, då är spelplanen fastslagen. Vi i Vaggeryd ock så vidare, men vi äger inte hela södra Sverige, det är inte vi som bestämmer vilken trafik som ska gå igenom vår kommun. Att inte våga titta ut och se vilka möjligheter, vi har inte bestämt någonting mer än att fortsätta frågan. Vi måste ta fram andra alternativ. Nästa mandatperioden, ja det går ganska fort. Mycket redan nästan mandatperiod kanske redan är fastlagd. Jag är oerhört villig, men skriv inte att vi förutsätter någonting. Vi vill titta på det här, jobba med det här. Det kommer att bli en helt annan trafikvolym än tidigare. Ska vi bygga planfria korsningar på andra ställen? Storgatan är en stor sak. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Vi kanske tolkar olika, men jag förutsätter att skriver jag förutsätter är förutsättningen att den inte kommer att fungera. Nu har du hela din tjänstekår att rita upp, projektera och sedan får vi komma in och diskutera. Det är poltikerna som ska diskutera. Tyngden på tåg vet vi inte. Trafikverket får komma och förklara detta. 

Kenth Williamsson (S);
– Det är viktigt att läsa vad som står, det är det vi ska titta på. All planering förutsätter plankorsning. Det är det som är problemet och då kan man inte planera för någonting. Finns det inte platser att placera skolor på så har vi ingen rådighet. Möjligheten måste finnas. Det gäller att ha så stor rådighet som möjligt. Det gäller alla andra verksamheter också. Vi kommer att få en kraftig ökad trafikering, så är det. Det måste vi förbereda oss för. Det är viktigt att hantera det på rätt sätt. Att vi uppträder odemokratiskt och vi ritar på plankorsningar men det utreddes redan förra mandatperioden kring detta. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Vad är målet? Jo det är inriktningen att Storgatan ska vara oförändrad. 

Kenth Williamsson (S);
– När det gäller motioner är det att-satser som gäller. 

Jörgen Johansson (C);
– Det enda jag har sagt är att snåla inte på övergångar. Järnvägar har skurit av alla våra samhällen. Mer delade än någonsin. 

Jan-Olov Svedberg (SD);
– Tillbud dagligen på bägge sidor om undergången i Skillingaryd. Fortkörning, alla måste hinna ut. Ruggigt att åka där. Det blir ett delat samhälle. I min värld = gräv ner järnvägen, det är det enda som gäller. Varför finns järnvägen kvar? Tullfritt att köra till Båramo, det är en stor del. 

Gert Jonsson (M);
– Vi ska röra oss och vista oss i centrum. Stänger vi Storgatan så delar vi. Det vore förödande för handel och centrum om korsningen vore stängd. Är det inte mer trafik framöver så är det en icke-fråga. Men det blir det inte. Vi måste titta på möjligheter och utvägar att ta sig fram. Vi kan inte måla in oss i ett hörn. Då tror jag att våra invånare tycker att vi inte gjort vårt jobb. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Kenth, du stod alldeles nyss här att du var för en planfri korsning. Om vi tar ett annat beslut så jobbar våra tjänstepersoner efter det. Vad blir det för konsekvenser om Storgatan är kvar som plankorsning. Det kommer inte att bli längre bombfällningar, säger Trafikverket. Fram med fakta. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi måste ha rådighet. Det är viktigt med planfria korsningar. Helt klart är att trafiken kommer att öka kraftigt. Fint av Svedberg att markera att det blir en barriär om man inte kan köra till centrum. Klokt, så är det. 

Thomas Axelsson (KD);
– Ulf har sagt det mesta. Diskussionerna går i kommunhuset. Nu vill oppositionen göra detta till en politiskt drivande frågan. Nu är den inte det. Det som hänt här är att tjänstemännen driver majoritetens förslag. Man jobbar aktivt med att genomföra en planfri korsning. Aktivt att köpa in Sandhem 2 vid Karlavägen. Det är aktivt arbete. Jag blir trött på att höra att det blir så mycket mer trafik på järnvägen. Det är så många dubbla budskap. Ingen kan veta exakt vad som händer framöver. 

Gert Jonsson (M);
– Det är bra att den här debatten websänds och sparas. Då kan vi titta på den här debatten om några år. Vi vill också ha en politisk process. Röstar vi bifall till motionen så är den fastlagd här i kommunfullmäktige. 

Nexhat Shabani (S);
– Tråkigt att så fort det kommer en förändring så sticker man ned huvudet. Det viktigaste är att det blir rätt. Det kanske inte blir en undergång. Det viktigaste är att det blir rätt. Vaggeryds centrum ska vara levande och lättillgängligt. Det ska bli rätt beslut. 

Jörgen Johansson (C);
– Det kanske inte bara gäller detta fallet. Det kanske är andra saker. Man provocerar fruktansvärt mycket. Det är bra att det väcker känslor men man ska vara medveten om att en del saker är väldigt provocerade. 

Kommunstyrelsens förslag var avslag på motionen. Votering begärdes av Ulf Abrahamsson (C). 

Ja enligt kommunstyrelsens förslag, alltså avslag på motionen, röstade S, M och V = 22
Nej, bifall till motionen, röstade C, KD, EMP och SD = 16
Liberalerna och Stig Svensson (SD) avstod = 3.

Kommunfullmäktige beslutade, efter votering, att avslå motionen om fortsatt plankorsning i Vaggeryd. 

Taggar

Dela


Läs mer

Motion: Fortsatt plankorsning i Vaggeryd och bevara kulturhus

3 reaktioner på Voterade om fortsatt plankorsning i Vaggeryd

Mm jättetryggt med bommar som inte funkar. Har ju fastnat nerfällda flera gånger och orsakat trafikkaos. Sen blev jag själv vittne till att bommarna inte ens hade gått ner en morgon, för inte så länge sedan. Tåget fick tuta som bara den för att uppmärksamma bilisterna och allt gick ju, som tur är, bra – men inte kan man lita på dem!

Varför är det ingen som pratar om den incidenten? Det är ju katastrof!

Bättra bygga undergång.

På tal om den järnvägskorsningen är det helt oacceptabelt att järnvägen saknar staket så långt bort som i höjd med baksidan av Tors förråd och parkering på ett obehagligt nära avstånd. Ett ögonblicks sekund om barnens ben får fart.

Börja med att ta reda på fakta om det blir längre tid då bommarna är nere och hur mycket på ett ungefär. För just nu verkar politikerna splittrade och ger dubbla budskap. Så det ser ut idag är bommarna inte något problem som skapar föör långa köer enligt mig.

Det är inte fint med en undergång och att ha bommar skapar en trevlig småstads känsla.

Har någon kollat möjligheten att höja rälsen och bygga på upp den på en bro? Kanske kostar mer än vad det smakar men är ett alternativ..

Är det en undergång likt den i Skillingaryd och vid Folkets Hus det enda alternativet hoppas jag verkligen att ni tänker en extra gång innan man börjar något sådant projekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *