Nyheter

Votering avgjorde flytten

Nyheter Vid förra kommunstyrelsen skickades underlaget tillbaka till arbetsutskottet då det ansågs vara för litet. Nu avgjorde votering den organisatoriska förändringen från kommunhuset till arbetsmarknadsenheten.

Arkivfoto; Jenny Andersson är chef på Arbetsmarknadsenheten

I Vaggeryds kommun hanteras det ekonomiskt bistånd idag av två förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterar också ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. Socialnämnden ställde sig, tidigare i år, positiv till beslutet att handläggningen av försörjningsstödet, ekonomiska biståndet, dödsboanmälan, skuld- och budgetrådgivning, skulle flyttas till arbetsmarknadsenheten. Reservation gjordes i beslutet av Fredrik Nord (SD).

– Nu har vi tagit fram handlingsplan, ekonomiska konsekvenser och beslutat om en organisatorisk förändring. Det ekonomiska biståndet kommer att hanteras av kommunstyrelsen och platsen blir vid Arbetsmarknadsenheten. Att få en samlad kraft är mycket bra. Det är fem handläggare som kommer att flyttas till Vaggeryd, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Med den här lösningen får vi till att budget och verksamhet ligger på samma område. Kopplingen mellan Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen är här mycket viktig och få till en arbetsplats istället blir bra, säger Kenth Williamsson (S).

Men alla var inte överens. Ledamöterna som inte tyckte det var ett bra beslut att göra den organisatoriska förändringen var Ulf Abrahamsson (C), Lennart Karlsson (-) och Jan-Olof Svedberg (S).

Tanken att vara igång är i oktober månad och innan dess ska Arbetsmarknadsenheten få fem lediga kontorsplatser. Men innan sista ordet är sagt ska förändringen beslutas i fullmäktige.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *