Nyheter

Votering avgjorde vindkraftsetablering

Nyheter Att tillstyrka eller avstyrka vindkraftspark utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv, fanns på kommunstyrelsens bord i onsdags. Ett enigt arbetsutskott sa ja för en vecka sedan. Men i kommunstyrelsen avstod två partier att rösta och ett parti sa nej direkt. "Anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga" säger oppositionsrådet.

– Vi avslog ansökan som var inlämnad till Länsstyrelsen i juni 2017, där det var 27 verk på västra sidan. Nu har det inkommit ett nytt förslag där vi ska besluta om att tillstyrka eller avstyrka ansökan. Vi tillstyrkte alternativ C som fanns i handlingar och avstyrkte alternativ A och B, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Alternativ C innebär sju verk inom vindbruksplanens tilltänkta område. Både alternativ A och B var verk både inom tilltänkta områden och utanför. Vindbruksplanen fick laga kraft i våras förra året och den har nu, delar av, kommunstyrelsens gått efter.

– De flesta är överens om att det är bra att vi har en vindbruksplan. Miljöremissen hanterar miljö- och bygg när det gäller buller, menar Gert Jonsson (M).

– Vi stod bakom vindbruksplanen och det är anmärkningsvärt att femklövern inte är eniga. Det är bra att vi fick med det här med 35 dBA då det ansågs vara ett kraftfullt krav för människor och djur. Vi är också kritiska till att det tog väldigt lång tid att få fram vindbruksplanen, säger Kenth Williamsson (S).

Avstyrkte alla alternativ gjorde (SD). Avstod att svara i frågan gjorde (L) och (KD).

Övriga, (S), (M), (C) och (MP) tillstyrkte sju verk och därmed blev svaret positivt till vindkraftsetablering i väst.

Siffrorna efter votering blev 9 ja, 2 avstod och 2 nej.

Frågan kommer att avgöras i kommunfullmäktige senare i oktober.

Fotnot; I kommunstyrelsens arbetsutskott sitter (M), (KD), (C) och (S). I kommunstyrelsen finns representanter från samtliga partier utom (EMP).

Alternativ C som kommunstyrelsen, om än oenigt, sa ja till i veckan. Sju verk finns inom de rosa områden som anges som lämpliga i vindbruksplanen

Taggar

Dela


5 reaktioner på Votering avgjorde vindkraftsetablering

Politiker som sitter i kommunfullmäktige bör lyssna på Elsa Widding som redogör mycket sakligt om vindkraft om dess påverkan på vår miljö. Jag tror för egen del att politiker beslutar efter känslor och har liten kunskap om effektförsörjningen och vad konsekvenserna blir om de inte sätter ner foten och säger nej.
Elsa har spelat in några program som finns på youtube och det är bara att söka på nätet. Kanske kommer ni då att tänka om inför beslutet i kommunfullmäktige.

Vad ger sju vindkraftverk på ren svenska, hur många hushåll driver det runt? Blir det verkligen lönsamt för någon part?
Eller är det bara att det skall se bra ut på papperet, att vi värnar om miljön?

Nu är det dags att de politiker som sagt ja till vindkraft i vår kommun träder fram och förklarar varför tyska investerare placerar vindkraftsparker i vårt skogslandskap och inte hemma i Tyskland.
Kan det bero på att man inte vill förstöra sin egen natur? Motståndet mot vindkraft i Tyskland är enorm. Klart man har upptäckt att i Sverige står kommunpolitiker med mössan i hand för man vill ju bidraga till energiomställningen. Använd kommunens vetorätt och visa att vi är en grön kommun som företräder invånarnas intressen och inte tyska investerare.

SD är det enda parti som värnar om kommuninvånarnas livsmiljö. De övriga
partierna tycker att tyska vindkraftsintressen
väger tyngre än naturen i vår kommun. Noterbart
är också att ”landsbygdspartiet” Centern på nytt visar att man är ett parti som idag företräder
utländska investerares möjligheter att göra vår kommun till en plattform för vindkraftsparker. Det borde vara klart för människorna i vår kommun att i nästa val rösta bort de partier som
visar ett sådant förakt för naturen. Följ Gislaveds
kommun som i dagarna har lagt in ett veto mot en vindkraftspark i motsvarande storlek. Men det modet har inte politikerna i vår kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *