Nyheter

Votering om muddring

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen under våren där boende önskar att Lagan ska muddras för att inte växa igen.

Arkivfoto; Lagan

Lagan håller på att växa igen och en Vaggerydsbo har, under maj månad, lämnat in ett medborgarförslag att kommunen ska ombesörja muddring av Lagan. Som remissinstans har tekniska utskottet fått svara på förslaget under hösten där de hänvisar till utvecklingsprogrammet om vattennära mötesplatser. Programmet omfattar att synliggöra och tillgänglighetsförbättra markområden intill Lagan. Även ett kostnadsförslag togs upp där prislappen skulle bli 400 000 kronor för att tillståndsprövning och genomförande. I tekniska utskottet föreslog PO Toftgård (C) och Stig-Göran Hultsbo (MP) avslag av medborgarförslaget medan Kent Williamsson (S) tyckte ja. Eftersom utskottets svar till kommunstyrelsens blev avslag reserverade sig Kenth Williamsson (S) till beslutet redan i tekniska utskottet.

Nu har medborgarförslaget varit på kommunstyrelsens bord.

– I medborgarförslaget står det muddra, men vi vill städa upp istället. Det blev röstning och femklövern och (SD) säger nej till medborgarförslaget, (EMP) och (S) säger ja, förutom att Roger Ödebrink (S) avstod röstningen, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Fotnot; Muddra innebär schaktning under vatten i ett vattendrag, sjö eller hav. När man muddrar kan det ske genom grävning, sprängning där man då får upp material i syfte att fördjupa farled.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Votering om muddring

Kommunen påbörjade muddring av Lagan för ca 15 år sedan. Då räckte pengarna tydligen inte hela vägen. Man började ovanför kvarnen i den östra delen, men kom inte längre än till strax efter vårdcentralen. Resterande del fortsatte man aldrig med. Tänker att det då är rimligt att man fortsätter där man slutade sist! Borde ju rimligt vis redan finnas beslut på detta?!

Det är nog inte bara vid Lagan det behöver rensas,,,
Hjortsjön är väl det största området som bör rensas upp från vass vid bryggor o badplatser, samt alla stigar som går runt sjön där slyn tar överhand hela tiden.
Vad tycker de blivande bosättarna som ni vill visa upp om dessa dessa områden?
Ja det klassas som skogsmark, men skogsmark skall skötas!!! Det måste väl finnas en plan inom tekniska för detta o det handlar inte om en tioårsplan som Hans Göransson hävdar,,,
Sly växer upp varje år och måste rensas allt eftersom varje år.
Titta bara på lekparken vid Näckrosstigen som röjdes förra året , efter en hel del kritik från boende, nu ser man inte sjön igen under lövtid.
Vi har ju många nyinflyttade på gång i området så då tycker jag att Tekniska bör visa upp en mkt trevligare sida för området!!!!

Om man minns den gamla TV-serien Hedebyborna var det varje år en å-rensning. Tre personer fick varje år uppdrag att gå på flotten. Det var ett stort förtroendeuppdrag att vara förste, andra eller tredje person på flotten och de utsågs vid en stämma vid handelsboden. Kanske något för Vaggeryd att ta efter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *