Nyheter

Waggeryd Cell toppar i länet

Nyheter Waggeryd Cell AB i Vaggeryd tillhör vinnarna i länet när priserna på koldioxidutsläpp nådde nya höjder under 2023. Anläggningen använde bara knappt hälften av sina fria utsläppsrätter – ett överskott värt omkring drygt 9 miljoner kronor.

Priset för utsläppsrätter nådde nya rekordnoteringar under 2023. I snitt auktionerades ett ton koldioxidekvivalenter ut för 83 euro – att jämföra med knappt 15 euro för fem år sedan. Som mest var priset uppe i 96 euro i mars, innan det senare under året sjönk ner mot 65 euro.

– Det rekordhöga genomsnittspriset 2023 och den snabba nedgången efter toppnoteringen är ett tecken på att osäkerheter kring energiförsörjningen i EU har avtagit något. Samtidigt har utsläppen och därmed efterfrågan på utsläppsrätter minskat rekordmycket, säger Roman Hackl, chef utsläppshandelsenheten för övervakning på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Ett högre pris innebär större kostnader för företag som behöver köpa utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp – och större intäkter för de som har utsläppsrätter över: 2018 hade anläggningar i Jönköpings län utsläppsrätter över till ett värde av ungefär 1,2 miljoner euro – 2023 var motsvarande siffra 2,6 miljoner euro.

Waggeryd Cell AB är vinnarna. Anläggningen tilldelades utsläppsrätter för drygt 17 000 ton växthusgaser 2023, men släppte bara ut knappt 8 000 ton, enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror. Det gör Waggeryd Cell AB till den anläggning i Jönköpings län som hade flest outnyttjade utsläppsrätter över under året – knappt 10 000 ton. Med ett snittpris på 83 euro motsvarar det ett värde på omkring 800 000 euro – drygt 9 miljoner kronor.

I Sverige som helhet är pappers- och massaindustrin den sektor som har störst överskott av fria utsläppsrätter. Så även i Jönköpings län. I Jönköpings län släppte till exempel Waggeryd Cell AB ut betydligt mindre koldioxid än de utsläppsrätter man fått 2023 medgav.

Genom att till stor del ha övergått till biobränslen – som räknas som utsläppsfria i systemet – har de svenska bruken relativt låga utsläpp. Dessutom har Sverige till stor del integrerade massa- och pappersbruk, vilket gör att man kan använda energin effektivare.

Om pappers- och massaindustrin har stora överskott på utsläppsrätter är situationen annorlunda i andra branscher i landet. El- och fjärrvärmeanläggningar i Sverige behövde skaffa utsläppsrätter för 1,5 miljoner ton under 2023 – utöver de fritt tilldelade. I Vaggeryds kommun var det dock inga anläggningar som hade några större underskott av utsläppsrätter, men den anläggning som hade största underskott på utsläppsrätter i Jönköpings län finns i just inom el- och fjärrväme: Kraftvärmeverket Torsvik, KVVT i Jönköpings kommun. Anläggningen släppte ut drygt 71 000 ton koldioxid men hade bara fri tilldelning för knappt 33 000 ton. Det motsvarar ett värde på 3,2 miljoner euro, eller knappt 37 miljoner kronor.

Utsläppen för anläggningarna inom utläppshandelssystemet i EU som helhet minskade med 16,4 procent under 2023. Det beror, enligt Naturvårdsverket, på rekordsnabb utbyggnad av vind- och solkraft, samt minskad elanvändning, minskad elproduktion i kolkraftverken samt minskad produktion och effektivisering i stål- och cementindustrin.

Även i Sverige minskade utsläppen från utsläppshandeln, men inte lika mycket, vilket förklaras med att svenska anläggningar inom el- och värmesektorn kommit längst.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *