Nyheter

Yggen byggs i etapper

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu lämnat förslag, och haft mycket diskussioner, om planuppdraget Yggen i Vaggeryd

Skiss från kommunal handling

– Etapp 1 och 2 är det prioritet på. Där ska det vara skola och bostäder. Vi ska också ta hänsyn till nytt vård- och omsorgsboende. I kommunstyrelsens arbetsutskott gäller nu att ta kontakt med med berörda fastighetsägare om att förstärka vägen in till Gärahov. Etapp 3 och 4 ligger närmast Gärahovs gård så vi börjar i den nedre delen, som är längst från gården, berättar Gert Jonsson (M). 

– Innan den är antagen i kommunfullmäktige tar det nog minst två år. Här är utredning som måste göras då man är nära industri, trafiken ska lösas och utredas. I detaljplanen ritar vi bara in skolområdet och vi kan inte svara på i dagsläget om det blir hyra eller bygga en skola, menar Gert Jonsson (M) när vi frågar vilken form skolan kommer vara i. 

Ulf Abrahamsson (C); 
– Det vi skickar med redan nu är att skolområdet bör vara tillräckligt stort att det utemiljön blir tillfredsställd. Man ska ha med sig detta från början, menar Ulf (C). 

– Är lite märkligt att femklövern inte kan svara på om skolan ska ägas eller hyras. Jag tycker att det här ger ett tydligt besked att driften inte går att veta när femklövern bygger skola. Vi tycker att det är bra om man kan ha det i egen regi och  skola, menar Kenth Williamsson (S). 

Yggen omfattar 43 hektar. Programområdet ligger i utkanten av nordöstra Vaggeryd tätort och består till största delen av skogsmark, mindre yta jordbruksmark samt de två sjöarna Gärahovsgölen och Yggesjön. I norr angränsar programområdet till en lantbruksfastighet, respektive i öster till en avfalls- och återvinningsstation.

Taggar

10 reaktioner på Yggen byggs i etapper

Gert mina medborgerliga synpunkter handlar inte om Yggen utan att du svävar på molnet om det där skall en kommunal ägd skola eller hyrd skolan.

På Östra strand vill du ju ha en helt privatägd och privatdriven förskola och Götafors vet ju alla nu att det blir en hyrd skola

Det är nu på 3 platser du vill ha in att kommunen inte skall äga någon skola. Är det din sakkunnige Skolchef som driver denna tes och du bara anammar iden eller det du själv som driver detta och tror det är rätt politik.

Nej den framtida möjligheten ligger i att använda tjänstepersonernas sakkunskap och mig veterligen finns det ingen vetenskap som säger att alla nya skolor blir bättre lösning.

Gert nu får du ytterligare förklara är det tjänstepersonalens synpunkter lag eller (m) huvudlösa linje som styr femklövern

Bygg inte på Yggenområdet av något slag. Det omslutes av olika verksamheter runt om, det ställer bara till problem. Bygg på Östra strand snarast som även kan betjäna Byarums skola.

Jag älskar en öppen debatt, det är därför jag skriver här ibland även om jag med jämna mellanrum blir avrådd.
Och jag tål väldigt mycket, det får man lära sig i ett sådant här uppdrag. Men det är inte det som bekymrar mig.
Jag tror att debatten skulle gynnas med mera saklighet och mindre saga.

Tror och faktiskt vet (finns forskning på detta) att en kommun fungerar som bäst när man styr tillsammans med utbildade tjänstepersoner.
Att då inleda med att vi har ett tjänstemannastyre för att i nästa stund säga att vi ska samarbeta sänder väl i min mening konstiga ledarsignaler, eller hur Bo Holst?

Samma Bo Holst kritiserade i sin roll i kommunrevisionen att vi tog beslut utan fullständiga tjänsteskrivelser samtidigt som han säger att vi inte ska lyssna till professionen inom skola när vi fattar beslut.
Detta kallar inte jag mod, det kallas för helgarderad åsiktsframförande.

Och visst är det möjligt att söka bygglov och börja gjuta plattor med mera på mark som man inte har lagfart på.
Men att kalla det mod vill inte jag, enligt min skolbok är det dumt.

Till Mats E och Per-Eric vill man ställa frågan vad är era alternativ till att förlägga framtidens skolområde, vård och omsorgsboende(särskilt boende) och bostadsbyggande?
Vad hittar vi 43 ha samhällsnära mark som Vaggeryds kommun äger?
Att bara säga nej betyder väl att man inte vill att Vaggeryds kommun och Vaggeryd skall växa mer?
Vi behöver framtida boende i vår kommun för att få hit nya invånare, att invånare som redan finns här kan byta boende är också jätteviktigt.

Det råder idag kompetensbrist inom många yrken inte minst inom den kommunala sektorn och än värre blir det i den demografiska utvecklingen.( Finns också fakta på det, inte saga). Ett sätt att i stället för att pendla är att kunna bo här. Många fördelar med det.

Avslutningsvis så är det av största vikt att vi kan planlägga Yggen, för ett nytt behövligt skolområde, för ett nytt framtida vård- och omsorgsboende och för fler flerbostadshus och egna hem.

Javisst, Gert Jonsson jag tror dig när du säger att det börjar bli tröttsamt för du tror att det inom politiken alltid finns något som handlar om rätt eller fel.

För många med mig finns det inom politiken alltid något som handlar om möjligheter eller omöjligheter och de verkar vara de senare som numera blivit din ledstjärna är senaste åren.

Jag har erfarenheter som tidigare ledamot i byggnadsnämnd, ordförande i skolstyrelse, kommunstyrelse samt dess arbetsutskott samt ordförande i kommunrevisionen med mera.

Vaggetyds kommun måste inför framtiden ledas av personer som strävar framåt med det möjliga som ledstjärna för barnen och skolutvecklingen bästa främst för Vaggeryds tätort.

Det börjar nu finnas för många exempel på tjänstemannastyre som sätter skolutveckling i en allt omöjligare situation. För att motverka detta krävs framtida politiker med mod och bättre samarbetsförmåga.

Gert man måste tåla en öppen demokratisk debatt om frågor viktiga för alla kommuninvånare

Mats Elmgren verkar vara begåvad med både sunt förnuft och logiskt såväl som logistiskt förutseende.

Tänker på detta område som ett Y mellan järnvägen till Nässjö och järnvägen till Jönköping. Vad finns där idag? Jo industrier mestadels industrier. Förutom bostadshus i Gärahov och en sommarstuga vid Yggen. Varför inte fortsätta med tomter för småindustrier och specialbutiker? Då tycker jag vi slipper framtida klagomål från boende vad det gäller buller från industrier och samtidigt visar mer hänsyn till Gärahovs gård. Försök få igång byggandet på andra platser som redan är klubbade. Östra strand är det alltför tyst om och som lekman undrar man varför det finns så mycket prat och lite ”verkstad”

Det börjar bli tröttsamt med ständigt felaktiga påstående och antagande gripna i luften.
Vet inte vilket syfte det gagnar men inte är det barnens eller kommunens bästa du har för ögonen Bo Holst.
Nu tar vi det en gång till för att du ska förstå hur det ligger till.
När det gäller Götafors skola så var den för liten igår. Den klarar inte av sitt upptagningsområde då barn därifrån också får gå på Hjortsjöskolans område som är trångt. Då vi inte kunde komma fram med bra förslag för den gamla Götaforsskolan på det gamla området så öppnades det en lösning på ett nytt område som inte är detaljplanelagt för skola. Att där bygga en ny fastlagd och placerad skola på tillfälligt bygglov är inte möjligt. Därför är huvudanledningen till en hyrd skola för att den går att plocka bort eller flytta i en framtid då detaljplanen blir klar vilket är minst 2–3 år bort plus byggtid. Vi måste agera nu och hjälpas åt för barnens/elevernas bästa. Och att hyra en skola på tio år är ingen dålig affär det är nog plus minus noll när vi räknar på det. Skolbygget skulle redan varit igång men upphandlingen krånglade.

När det gäller Yggen så är det mycket riktigt ett nytt skolområde i kommande detaljplan. Och jag tror inte Länsstyrelsen tar hänsyn till ägandeformer. Däremot tror jag inte Länsstyrelsen accepter en ny detaljplan som skiftar mellan verksamheter som du påstår.
Och frågan om den skolan ska vara ägd eller hyrd återkommer i slutet av nästa mandatperiod. Men på Yggen så finns det så småningom möjlighet att bygga en skola på en detaljplan som gäller. Och då finns det goda förutsättningar för en ägd skola.

Avslutningsvis är både jag och resterande i Femklövern lösningsorienterade.
Men det går inte att bryta mot plan- eller byggregler.
Det går heller inte att uppfinna tidsmaskinen och backa 5-10 år och gräla på varandra varför inte tidigare S + C-styre eller nuvarande Femklövern tidigare tagit fram detaljplaner för skolor.
Den sista framtagna detaljplanen för skolverksamhet var 2009 då Åviken togs fram.

Och för att kommunen ska ta fram en detaljplan för att bygga något i egen regi så krävs det vissa förutsättningar.
En är rådighet över marken, en viktig parameter som flera ibland bortser ifrån.
En annan viktig parameter är att det finns en tillräckligt stabil parlamentarisk grund som håller över tid.
Finns exempel i vår kommun där vi har jobbat med en detaljplan i flera år till stora kostnader och förväntningar som sedan röstats ner i kommunfullmäktige och då är allt arbete bortkastat.

På riktigt Gert har du missat expansionen i kommunen de senaste 20 åren?
Du och resten av politikerna har inte sett konsekvenserna utav detta som vi andra invånare gjort utan bara kommit med nödlösningar!
Facit har vi nu utav ert ”arbete” – försök att göra något konkret/hållbart i stället…

Det här Gärahovprojekt kräver flera 3-5 vånings höghus i skogen för att barnen skall räcka till att fylla skolan eller är tanken att detta skolområde på sikt delvis skall ersätta delar av Hjortsjöskolan?

Jag är övertygad om att länstyrelsen inte kommer att godkänna planen när de får vetskap om att skolområdet i första hand är till för hyrskola då den i princip med tiden kan upphöra och då lämna plats till fler bostäder eller kontor och sämsta fall lager inne i ett bostadsområde.

Jag är övertygad om att femklövern till sist måste ändra sig till förmånen om att bygga fast kommunal ägd skola.

I Götafors valde femklövern formen hyrskola för att slippa göra om nuvarande industritomt i en ny nödvändig stadsplan med godkänd skolbyggnad i.

Femklövern politik får nya skolor blir märkligare för varje halvår så länge som (M) styr borgerligheten.

Bo, varför skulle Länsstyrelsen ha åsikter om driftsformer i en skola?
Det är väl långt utanför deras kompetensområde?
Vem har nämnt att skolan skulle byggas och drivas av annan än kommunen?
Ja, nya skolan kommer vara ett komplement till Hjortsjöskolan.
Du blandar Götafors och Gärahov/Yggen i en osalig blandning.
Götafors nya skola byggs av entreprenör, som också driver fastigheten, inte skolverksamheten.
Alternativet skulle vara att vänta med bygget tills detaljplan är färdig. Det har vi inte riktigt tid med som det ser ut nu.
Varför har du inte nämt något om varför kommunen tyckte att de själva skulle vara byggherrar på Fenix 2? Där ligger antagligen en stor del av problemen vi ser nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *