Nyheter

Yggen: Politikerna minskar området

Nyheter Planprogrammet för Yggen fanns med under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. I tjänsteskrivelsen hade yttrande från lantbruket, partigrupperna, privatpersoner och närliggande industri inte tagits i beaktande. Ledande politiker beslutade att marginalen till Gärahovs Gård ska ökas och att bostadsområdet minskas med 18 småhus samt 35 lägenheter.

Så här ser förslaget ut nu

Planprogrammet har tagits fram och var ute för samråd under sommaren där ett antal yttrande kom in gällande det nya bostadsområdet i Vaggeryd. Planprogrammet har bearbetats av kommunledningskontoret men inget beaktande gällande de yttranden som inkommit, främst gällande närheten till ett av kommunens största lantbruk, har gjorts. 

Under kommunstyrelsens arbetsutskott för någon vecka sedan var politikersällskapet rätt så överens om att säga ja till planen som låg, men Ulf Abrahamsson (C) valde att fundera vidare och ta ställning till kommande sammanträde med kommunstyrelsen där beslut skulle tas. 

I arbetsutskottets tillägg till liggande tjänsteskrivelse fanns då med att man tar bort sex hus längst upp mot gården, stt vägen till Hok förstärks och att ett vård- och omsorgsboende ska inkluderas i området. 

– Det här området är väldigt angeläget för Vaggeryd och för skolan. Vi har funderat på hur vi ska kunna enas. När det är ett sådant här stort projekt som ska beslutas bör vi vara överens allihopa, börjar Gert Jonsson (M) berätta och fortsätter: 

– I det förslag som ligger nu har vi plockat bort ”område 4”, vilket betyder att bostäderna i detta område i stället blir natur. Totalt handlar ”område 4” om 18 småhus och 35 lägenheter. Vi har en buffert på 450 meter från lantbruket, inte fastighetsgränsen utan ladugårdsknuten. Det har varit en del diskussioner kring kolonilotternas vara eller inte, men det får framtida detaljplan utvisa. Det här förslaget gav en nästan enhällig kommunstyrelse, förutom SD, som yrkade avslag på hela planen. Vi voterade och det blev 11-2 till fördel för det här nya förslaget som nu är lagt, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) . 

Thomas Axelsson (KD) kommenterar:
– Från vår sida kvarstår en del grejer som ska justeras och det kan göras i kommande arbete gällande detaljplaner. En del var att bygga kolonilotter och att vägen ut från Gärahovs Gård till Hokvägen (reds anm; österut) ska förstärkas. I och med att vi minskar ytan ska vi se över boendeformerna. Vi ska också se till, men det här hör inte hit egentligen, att arrendeavtalen gällande jordbruksmarken inte ska vara korttidsarrende på ett år som det är i dag. Det är viktigt med långsiktighet och framförhållning för lantbruket. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Det viktiga nu är att det inte är någon utan att det är vi som beslutat det här. Vi är framme vid en plan som vi är överens om. Det har kommit in ovanligt många synpunkter och jag kan hålla med om att de var dåligt beaktat. Nu är politiken överens och det känns jättebra. 

Kenth Williamsson (S); menar på att det visar en stabilitet och att det förvisso bara är ett planprogram och ingen detaljplan ännu. – Det som var bra är att det blir ett större skyddsavstånd till Gärahovs Gård, säger han.  

Skolan är prioritet ett inom området, vilket Kenneth Åberg (S) nickar instämmande om:
– Ja, området där skolan är planerad måste vara som första etapp. 

Gert Jonsson (M):
– I och med beslutet här och nu har vi kommit närmare de yttranden som har lämnats in. Vi har beaktat merparten av yttranden och vi är nu nära LRF:s syn på området. Nästa steg är att omgående inrätta en detaljplan. Om vi ska etappindela området, var är den första etappen? Den frågan äger vi och får återkomma till. 

Under våren hoppas politikerna på att detaljplanearbetet ska påbörjas. 

Ulf Abrahamsson (C);
– Det finns ett otal vägar in och ut från Gärahov. Vi måste ta en diskussion med Gärahovs Gård samt övriga markägare som finns intill som berörs, däribland skogsbolag. 

Gert Jonsson (M) får sista ordet:
– Demokrati tar tid och det kan sägas nu i efterhand att politiken har tagit tid att få till ett beslut, nu när tjänstemannaförslaget inte gick rakt igenom. 

Arkivfoto. Vy från ladugårdsplanen Gärahovs Gård

Taggar

Dela


4 reaktioner på Yggen: Politikerna minskar området

Kenneth du har gjort en bra analys. Det är nog tveksamt hur demokratin fungerar i kommunen. När något har gått totalt fel, vilket inte är sällsynt, så pratas det i form av vi. När något har gått bra så pratas det i form av jag.

När Gert har bestämt sig så blir det så, oavsett vad alla andra tycker och tänker.
Fåglabäck, som har betydligt bättre förutsättningar ett gifthål är omöjligt enligt Gert att bygga på.
Ren miljö, sluttning, nära centrum med mera.
Där går inte bygga trots att markägare är villig till det. Vad jag hört.
I min önskan är Skillingaryd bättre placerad i Värnamo kommun.

Tänk vad smidigt och enkelt det hade varit med och börja med en Torsbokopia längs Hokvägen. Ett hyreshus, en för bostadsrätter och sedan det sista för seniorer.

Vi Sverigedemokrater röstade för avslag. Och inte som vissa vill få det till, att politiken är överens. Detta med hänvisning till vår skrivning i samrådet och det som Länsstyrelse och miljö- och bygg också skrivit i sina samrådssvar.

Jan-Erik Aronsson
Gruppledare
Sverigedemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *