Nyheter

Yttrande över motion

Nyheter Socialnämnden har yttrat sig över en motion från socialdemokraterna om att kommunen ska ta över all fastighetsskötsel i kommunal regi

Socialdemokraterna har lämnat in en motion där de vill att Vaggeryds kommun planerar för återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal med entreprenör löper ut. Om det anses lämpligt kan detta gälla även andra fastigheter. Att kommunen snarast ombudgeterar medel för verksamhet i egen regi omfattande fastighetsunderhåll, fastighetsskötsel och lokalvård.

När socialnämnden diskuterade frågan så slutade det med att nämnden föreslår att motionen avslås. De motiverar sitt avslag med att man anser att det behövs en mera grundlig undersökning om det är anlitade entreprenörer som bidragit till bristerna av underhåll eller om det är kommunens underlag för upphandling som är orsaken till uppkomna brister. Socialnämnden föreslår istället att det görs en kartläggning av nuvarande organisation som ser över frågan. De menar då att man kan få ett underlag till ett förslag om en effektiv organisering av hastighetsrelaterade tjänster.

Det blev en omröstning i nämnden där där åtta ledamöter röstade för att yrka avslag och tre ledamöter ville att nämnden skulle föreslå att motionen skulle bifallas.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Yttrande över motion

Det blev visst lite roligt i slutet av artikeln. Bättre utredning tar ju lite längre tid i beslutsgången, det är väl det som menas. Eller skulle det kanske bli så att kommunalt utförande av tjänsterna sker med lägre/högre hastighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *