Barn- och utbildningsnämnden

Eleverna i årskurs sex är missnöjda

Eleverna i årskurs sex är missnöjda

Nyheter Skolenkäten har presenterats och det kan vara så att skolans åtgärder kanske inte slagit igenom ännu…

Höstens ökning i förskolan har stannat av

Höstens ökning i förskolan har stannat av

Nyheter Barnomsorgskön har inte ökat som tidigare prognostiserats noterar barn- och utbildningsnämndens ordförande …

04:orna följer trenden…

04:orna följer trenden…

Nyheter Kommunens ungdomar som är födda 2004 höll i till grundskolan var över och fina betyg utlämnades…

15 nya familjedaghemsplatser blir verklighet

15 nya familjedaghemsplatser blir verklighet

Nyheter Till Skillingaryd har en huvudman ansökt om att få bedriva familjedaghem. Förvaltningen tycker att ett positivt besked för familjedaghem skulle innebära påtagliga följder för kommunens motsvarande verksamhet. Nämnden voterade och femklöverns förslag vann. …

BUN körs i botten…

BUN körs i botten…

Nyheter Marijo Corkovic debatterar BUN, barn- och utbildningsnämnden…

Flytt till industrin när skolan börjar i höst

Flytt till industrin när skolan börjar i höst

Nyheter Ett företag i Vaggeryd ser till att Fenixelever får praktisk utbildning i höst…

Fortsatt miljonminus i nämnd

Fortsatt miljonminus i nämnd

Nyheter Statsbidrag som uteblivit och elever på andra skolor är en av orsakerna till barn- och utbildningsnämndens stora minus när delårsrapporten presenterades…

Gammalt kök och hot som ökat

Gammalt kök och hot som ökat

Nyheter Inkomna arbetsmiljörapporten gick barn- och utbildningsnämnden igenom vid senaste sammanträdet. …

Avslog förslaget om gymnasielunch på restaurang

Avslog förslaget om gymnasielunch på restaurang

Nyheter Medborgarförslaget inkom i mars månad och förslaget gäller att subventionera gymnasieelevernas skollunch på lokala restauranger…

Skolpilotprojekt i Bondstorp startas

Skolpilotprojekt i Bondstorp startas

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden beslutade att starta ett pilotprojekt där landsbygdsutveckling är i fokus. Nu söker man en rektor till Bondstorps skola. …

Fuktskador på Hjortsjöskolan

Fuktskador på Hjortsjöskolan

Nyheter Plattor som har släppt in fukt i utbyggnaden har hittats och ska nu åtgärdas…

Inga blöjor gratis för förskolebarn

Inga blöjor gratis för förskolebarn

Nyheter Medborgarförslaget om att införa gratis blöjor inom kommunens förskola avslogs…

7,3 miljoner extra till skolan

7,3 miljoner extra till skolan

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige beslutades 7,3 miljoner kronor extra till barn- och utbildningsnämnden. Men ”hur kunde en förändring ske på bara någon månad”?…

Ingen intraprenad i Åkers skola

Ingen intraprenad i Åkers skola

Nyheter Att ändra driftsformen för Åkers skola fick avslag av nämnden. "Finns inga klara politiska beslut"…

Ikväll beslutas om extra pengar till skolan

Ikväll beslutas om extra pengar till skolan

Nyheter 7,3 miljoner har barn- och utbildningsnämnden önskat extra i årets budget. Kvällens kommunfullmäktige avgör. …

Justerad matsedel och inställd prao

Justerad matsedel och inställd prao

Nyheter Skolans åtgärder för att förhindra smittspridningen informerades om på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i onsdags. …

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Ledamöterna blir tillfälligt färre

Nyheter I smittspridningens spår blir nu kommunstyrelsen-, social- och barn- och utbildningsnämndens ledamöter färre…

Underskott för skolskjutsar och vuxenutbildningen

Underskott för skolskjutsar och vuxenutbildningen

Nyheter Barn och utbildningsnämnden räknade med ett nollresultat för 2019 men det blev ett stort underskott…

Befolkningsutvecklingen pressar barn- och utbildningsnämnden

Nyheter Nämnden räknar med en fortsatt ökad befolkning i förskole- och skolåldern…

Ja till enskilda duschutrymmen

Ja till enskilda duschutrymmen

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden säger ja till motionen som lämnades av Kenth Williamsson (S)…

1 / 812345...Sista

Tips