Barn- och utbildningsnämnden

Nytt skolsamarbete presenterades

Nytt skolsamarbete presenterades

Nyheter Ett ny samverkan inom GGVV-regionen har sett dagens ljus och samarbetet startar nästa år. – Fritt att söka utbildningar inom det primära samverkansområdet, berättar förvaltningschef Per-Erik Lorentzon. …

Godkänd och stabil ekonomisk rapport lämnades

Godkänd och stabil ekonomisk rapport lämnades

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde ses just nu ett underskott av den lägre procenten, 0,1 närmare bestämt…

Upphandlat: Nytt bussbolag kör skolskjutsar

Upphandlat: Nytt bussbolag kör skolskjutsar

Nyheter 11 miljoner per år och en buss mer än tidigare. Upphandling på sex plus två år. Det gav politikerna i barn- och utbildningsnämnden klartecken till vid senaste sammanträdet…

Läromedel till alla: Positivt men ej som policy

Läromedel till alla: Positivt men ej som policy

Nyheter Vaggerydsförslaget som barn- och utbildningsnämndens politiker skulle besluta och delge gällde läromedel till alla barn och ungdomar i kommunen. – Det är betydligt större möjligheter att låna hem på högstadiet än på lågstadiet, menar förvaltningschefen… …

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

Nyheter Flera färre förskoleavdelningar

Så här kommer nya skolan i Byarum att se ut

Så här kommer nya skolan i Byarum att se ut

Nyheter ”En Sörgårdsskolan i miniatyr”. Så beskrivs den nya skolbyggnaden i Byarum som presenterades för politikerna i barn- och utbildningsnämnden …

Förskoleklass: ”De allra flesta har fått det som önskats”

Förskoleklass: ”De allra flesta har fått det som önskats”

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde fanns placering av förskoleklass läsår 24/25 med. – För få har valt Svenarum, tråkigt såklart, kommenterar politikerna som fortsätter pausa förskoleklassen på landsbygden……

Minus i skolkassa

Minus i skolkassa

Nyheter Stor kommunal budget på 478 miljoner gör att kassaminuset får anses som litet med tanke på rådande inflation. – Vi tycker att vi gjort det bra ändå, menar nämndens politiker i barn- och utbildning. …

Robin ny i BUN

Robin ny i BUN

Nyheter Ny andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden blev nyligen Robin Ahlnér (KD). – Barn- och utbildningsfrågorna är en av anledningarna till att jag gav mig in i politiken……

Färre barn i förskolan framöver ”Det hade vi inte räknat med”

Färre barn i förskolan framöver ”Det hade vi inte räknat med”

Nyheter Befolkningsprognosen fanns med på dagordningen hos barn- och utbildningsnämnden. – Det här ger konsekvenser på vår verksamhet, säger först vice ordförande Carl Johansson (M)… …

Ja till elektronisk hastighetsskylt

Ja till elektronisk hastighetsskylt

Nyheter Motionen från SD om att införa elektronisk hastighetsskylt som visar glad eller arg gubbe vid skolor och förskolor fick ett positivt svar från barn- och utbildningsnämnden vid senaste sammanträdet……

Krisberedskap i fokus på nämndmöte

Krisberedskap i fokus på nämndmöte

Nyheter Förra veckan diskuterades krisberedskap och kontinuitetshantering hos politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Vid pressträffen under måndagseftermiddagen konstaterades; – Det väcktes tankar hos oss under måndagsmorgonen, såklart… …

Terminsbetyg: Bättre men inte helt okej

Terminsbetyg: Bättre men inte helt okej

Nyheter När höstterminens betyg i årskurs nio presenterades för politikerna i barn- och utbildningsnämnden tyckte man att det blivit bättre, men fortfarande inte är bra. – Matten på Hjortsjöskolan är det problem med, säger nämndens ordförande Corkovic (S)… …

Stabilt ekonomiskt resultat trots utebliven kompensation

Stabilt ekonomiskt resultat trots utebliven kompensation

Nyheter 800 000 kronor inväntar barn- och utbildningsnämnden på från kommunstyrelsen för kompensation av ersättningslokaler. När det är korrigerat ser nämndens år att bli bra ekonomiskt… …

Förskolan: Vi måste möta en ökning i vår

Förskolan: Vi måste möta en ökning i vår

Nyheter Stora, och lite ojämna kullar, gör att det finns behov av ökning av avdelningar inom förskolan under våren... …

Idrottshall ett måste vid nya Götafors skola

Idrottshall ett måste vid nya Götafors skola

Nyheter Tekniska nämnden har fått en signal från barn- och utbildningsnämnden att man behöver en idrottshall där nya Götafors skola finns. – Vi tänkte tyvärr inte på att bygga en idrottshall när skolan byggdes, säger nämndens ordförande…

Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att rapportera löpande gällande anmälningar som inkommit från kommunens skolor. – Vi ser att på skolgård och korridorer innehar en hög andel i anmälningarna, menar Marijo Corkovic (S) ordförande i nämnden. …

Kostens kvalitetsrapport inom skolan redovisades

Kostens kvalitetsrapport inom skolan redovisades

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december rapporterades kostens kvalitetsrapport. ”37,82 kronor per portion” och ”Dubbla kostnaden för små kök” är några punkter som fanns med när över 2 900 matgäster serveras……

Beslut gjordes om bidragsbelopp till fristående skola

Beslut gjordes om bidragsbelopp till fristående skola

Nyheter Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef, förklarade för ”nya” barn- och utbildningsnämnden hur bidragsbeloppen 2024 fördelas och under året blir det 10 procents ökning till fristående huvudmän tack vare att kommunen byggt Nya Götafors skola och Sörgårdsskolan… …

Bidragsbegäran från fristående förskola ”Politisk lobbing”

Bidragsbegäran från fristående förskola ”Politisk lobbing”

Nyheter En begäran om justering av bidragsbeloppen inkom till barn- och utbildningsförvaltningen från förskolorna Framtiden, Lyckorna och Tofthaga som tillsammans har 128 barn vilket utgör 17 procent av kommunens barnomsorg. Det blev ett nej från nämnden……

1 / 1512345...10...Sista

Tips