Förslag

Förslaget: Inför prövotid för moped och A-traktor körkort

Förslaget: Inför prövotid för moped och A-traktor körkort

Nyheter Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det införs en prövotid om ett år för AM-körkort. Den som får sitt körkort för moped klass 1 och A-traktor återkallat under prövotiden måste göra om utbildningen och teoriprovet…

Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för SFI för ukrainska medborgare

Notiser Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Regeringen vill därför att kommunerna ska kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina. Regeringen föreslår därför i propositionen om vårändringsbudgeten för 2023 att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande i dag…

Förslaget: Höj friskvårdsbidraget till 4 000 kronor

Förslaget: Höj friskvårdsbidraget till 4 000 kronor

Nyheter I februari inkom ett  förslag där Vaggerydsbon vill att kommunen ska höja friskvårdsbidraget till sina anställda…

Gislaved – en hållbar kommun med kraft att växa

Notiser I en debattartikel presenterar Centerpartiet i Gislaveds kommun flera förslag för en hållbar kommun…

Förslag på ny regional transportplan går ut på remiss

Notiser Region Jönköpings län skickar i dag ut ett remissförslag på ny regional transportplan. Planen visar hur nästan 1,7 miljarder kronor ska fördelas i Jönköpings län mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur under perioden 2022 – 2033. Betydande satsningar planeras på järnvägs- och vägåtgärder, men även på att bygga mer cykelväg…

Tips