Hallafors

Gården Hallafors

Gården Hallafors

Nyheter Under sommaren kommer vi att presentera vad som finns på många av de informationsskyltar som är uppsatta i Vaggeryds kommun. Det är våra hembygdsföreningar som har sammanställt informationen på skyltarna. Du har säkert stött på någon av dessa skyltar när du vandrat runt. I några av artiklarna har vi lagt till bilder på hur det ser ut i dag…

Älgjaktlaget Hult och Skog

Älgjaktlaget Hult och Skog

Nyheter Redan 1945 bildades Hult och Skogs Älgjaktlag, som i dagarna jagar älg i ett område som sträcker sig från Snuddebo i norr till Kvarnarydet i söder…

Kommunen följer upp Hallafors-rivningen

Kommunen följer upp Hallafors-rivningen

Nyheter Protesterna från Tofteryd/Hagshult Hembygdsförening mot militärens rivning av gården Hallafors fick sent om sider effekt…

Svar från miljö- och bygg om Hallaforsrivningen

Nyheter Miljö- och byggnämnden har nu besvarat skrivelsen från Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening med synpunkter och frågor kring nämndens agerande i Hallafors-problematiken…

En gård med stort symbolvärde

En gård med stort symbolvärde

Nyheter Gårdarna Hultsgärde, Hallafors och Studstorp har haft stort symbolvärde i motståndet mot det som av många upplevs som ödeläggelsen i och kring skjutfältet…

Fler bilder från rivningen av Hallafors

Fler bilder från rivningen av Hallafors

Nyheter Här kommer ytterligare ett bildspel från rivningen av boningshuset på Hallafors tidigare i dag…

Klartecken för rivning av gården Hallafors

Klartecken för rivning av gården Hallafors

Nyheter Fortifikationen har fått klartecken för rivning av bostadshus och fyra komplementbyggnader på gården Hallafors…

Hallafors – en gård med symbolvärde

Hallafors – en gård med symbolvärde

Nyheter Gårdarna Hultsgärde, Hallafors och Studstorp har haft stort symbolvärde i motståndet mot det som av många upplevs som ödeläggelsen i och kring skjutfältet…

Tips