Länsstyrelsen

Varg i fokus när expertis besökte Skillingehus

Varg i fokus när expertis besökte Skillingehus

Nyheter ”Det finns ett stort behov av information”. Vilthandläggaren Linda Andersson från Länsstyrelsen i Jönköping var en av dem som ordnat ”vargkvällen” på Skillingehus under måndagskvällen. …

Kronprinsessan Victoria besöker nationalpark

Kronprinsessan Victoria besöker nationalpark

Nyheter Kronprinsessan Victoria besöker Store mosse på torsdag. Syftet med besöket är att uppmärksamma och lära mer om Sveriges nationalparker, främja friluftslivet, naturfrågor och det välmående det för med sig…

Vilthandläggare mötte LRF i vargfrågan

Vilthandläggare mötte LRF i vargfrågan

Nyheter "Är rovdjuren mer värda än mina tamdjur?"

Livet i kommunens sjöar och vattendrag drabbas när anslaget till kalkning minskar

Livet i kommunens sjöar och vattendrag drabbas när anslaget till kalkning minskar

Nyheter Länets anslag från havs- och vattenmyndigheten minskar trots prisökningar med nästan 25 procent under de två senaste åren. Cirka 20 procent av planerade kalkningar i länet måste avslutas. Biologin får betala priset för nerdragningarna. Hos Länsstyrelsen konstateras: "Störst effekt kommer det ha på Österån och Västerån"…

Länsstyrelsen: Vi bevakar att kommunen bevakar riksintresset

Länsstyrelsen: Vi bevakar att kommunen bevakar riksintresset

Nyheter En timma innan kommunfullmäktiges start fanns Länsstyrelsens representanter i Folkets hus i Vaggeryd för att förklara vad en översiktsplan innebär samt svarade på frågor. Som väntat, det blev diskussioner kring byggnation i inflluensområde…

Upphäver kommunens beslut: Får anlägga jordvärme

Upphäver kommunens beslut: Får anlägga jordvärme

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryd ansökte till miljö- och byggnämnden att få installera jordvärme då det ansågs vara stor risk för förorening i vattendrag. Länsstyrelsen anser att risken är minimal för dricksvattenpåverkan……

Lodjursjakten avlyst

Lodjursjakten avlyst

Nyheter De nio tilldelade, i Jönköpings län, lodjur har fällts och därmed har årets jakt avlysts… …

Misstänkt med narkotika

Misstänkt med narkotika

Nyheter Polis stoppade och kontrollerade vid 20-tiden en person på Sturegatan i Skillingaryd. Personen är misstänkt för narkotikabrott innehav…

Varnar för höga vattenflöden

Varnar för höga vattenflöden

Nyheter ”Kontrollera era dammar”

Nio lodjur i licensjakt

Nio lodjur i licensjakt

Nyheter Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län. Totalt får nio lodjur fällas, varav maximalt tre vuxna honor, under 2024 års licensjakt som äger rum i mars månad…

Skogsridåer mellan golfbanorna ska avverkas

Skogsridåer mellan golfbanorna ska avverkas

Nyheter I ett beslut från Länsstyrelsen gav man tillstånd till avverkning av skogsridåerna på Hooks golfbana som ska få ljunghedskaraktär……

Digitala betallösningar som skapar inkludering – och utanförskap

Digitala betallösningar som skapar inkludering – och utanförskap

Nyheter Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. – Nationellt brukar man säga runt miljonen människor i utanförskap. De utsatta grupperna är äldre, personer med funktionsnedsättningar, nyanlända och föreningar och företag på landsbygden, säger Helena Liljergren på Länsstyrelsen i Jönköpings län…

Klartecken för nya högtalare i kyrka

Klartecken för nya högtalare i kyrka

Nyheter Länsstyrelsen har lämnat ett tillstånd, med stöd av kulturmiljölagen, att Byarums pastorat får installera nya högtalare i Bondstorps kyrka…

109 nyanlända till länet nästa år – sex personer till kommunen

109 nyanlända till länet nästa år – sex personer till kommunen

Nyheter Länsstyrelsen har beslutat fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i våra kommuner… …

Länet fortsätter att leta narkotika i avloppsvatten

Länet fortsätter att leta narkotika i avloppsvatten

Nyheter – Syftet med mätningarna är att bidra till en breddad kartläggning till det drog- och brottsförebyggande arbetet lokalt och regionalt, säger Nina Lindgren, enhetschef på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen…

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Vaggerydsbo överklagade sanktionsavgift – fick nej

Nyheter Vi har tidigare berättat om Vaggerydsbon som fick en byggsanktionsavgift för att gjort om ett uthus till gästboende utan lov. Beslutet om avgiften överklagades och Länsstyrelsen gav kommunen rätt… …

Beskedet: Ingen vargjakt i länet nästa år

Beskedet: Ingen vargjakt i länet nästa år

Nyheter Det blir ingen vargjakt i Jönköpings län under 2024, meddelar länsstyrelsen i Jönköpings län…

Varg observerats i Mosshult

Varg observerats i Mosshult

Nyheter Tidigt i söndags sågs en varg mellan Palsbo och Mosshult i nordvästra delen av Vaggeryds kommun. "Korrekt art", meddelar Länsstyrelsen…

Länsstyrelsen ger råd: Skadad fågel, vad gör jag?

Länsstyrelsen ger råd: Skadad fågel, vad gör jag?

Nyheter På länsstyrelsens hemsida finns råd om om vad man ska göra om man har vilda djur på tomten eller hittar ett vilt skadat djur… Vad får man göra när man hittar en skadad fågel?…

Laddar för innehållsrik höst

Laddar för innehållsrik höst

Nyheter Från digital kurs inom hönsvård till rehabdans och integrationsprojekt. Studieförbundet Vuxenskolan Finnveden går en innehållsrik höst till mötes…

1 / 712345...Sista

Tips