Region Jönköpings län

Samtal inledda med regionen om vårdcentralen

Samtal inledda med regionen om vårdcentralen

Nyheter I snart 1,5 år har vårdcentralen i Skillingaryd huserat i sina tillfälliga lokaler på Slätten. Ännu är det långt ifrån ett besked om vad som händer med den. Men nu har politikerna i kommunen och regionen inlett samtal. – Arbetet går nu vidare, säger kommunstyrelsens vice ordförande Kenth Williamsson (S)…

Uppmärksammade inte provsvar – patient avled

Uppmärksammade inte provsvar – patient avled

Nyheter Regionen anmäler sig själva

Missad remiss försenade cancerdiagnos med ett år

Missad remiss försenade cancerdiagnos med ett år

Nyheter En patient i länet fick sin cancerdiagnos försenad med ett år på grund av en missad remiss från vårdcentralen till kvinnokliniken. Nu anmäler regionen händelsen för prövning enligt lex Maria…

Vårdades för hjärnskada – fick skallskada

Vårdades för hjärnskada – fick skallskada

Nyheter Föll ur rullstolen

Anmäler vården till DO

Anmäler vården till DO

Nyheter Fick komplikationer efter kejsarsnitt

Succé för höstens vaccinationskampanj

Notiser Höstens kampanj för vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker kan nu börja sammanfattas och resultatet är mycket positivt. – Vårdcentralerna och kommunerna har gjort ett fantastiskt arbete. Mer än 75 000 personer har vaccinerats under bara några veckors tid, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

600 patienter har fått vård genom extra insatser 2023

Notiser Ständiga förbättringar och planering utifrån behovet är vårdens sätt att utveckla för att kunna ta hand om alla som behöver vård. Under 2023 gjordes dessutom extra insatser för att minska på väntan till operationer och undersökningar. I Jönköpings län fick 600 patienter hjälp vid extra insatser på länets tre sjukhus…

Bevara akutsjukhusen (BA) byter namn – blir Vårddemokraterna (VD)

Notiser Bevara akutsjukhusen (BA), som ingår i det politiska styret för Region Jönköpings län, byter namn. Partiets nya namn blir Vårddemokraterna (VD). Det bekräftar partiet i ett pressmeddelande. …

JO-anmäler regionen – för kallelse till cellprov: ”Kränkning”

JO-anmäler regionen – för kallelse till cellprov: ”Kränkning”

Nyheter En kvinna hemmahörande i länet ville avregistrera sig från att bli kallad till cellprovstagning. Hon fick besked om att en sådan avregistrering endast gäller i tio år. Nu har hon anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO)…

Rädda den svenska sjukvården

Notiser "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel…

Investeringar för energieffektiva lokaler och fler laddstolpar

Investeringar för energieffektiva lokaler och fler laddstolpar

Nyheter Region Jönköpings län kommer att göra nya investeringar för att ta ytterligare kliv i energi- och klimatarbetet. Dels kommer flera lokaler åtgärdas för att bli mer energieffektiva och dels kommer det att anläggas 30 nya laddplatser för elbilar. Sammanlagt uppgår investeringarna till 11,7 miljoner kronor…

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Ska se över och förbättra akutvårdkedjan

Notiser Under året ska Region Jönköpings län se över och arbeta för att förbättra hela akutvårdkedjan. Bakgrunden är både den nationella kritiken från IVO om bristande tillgänglighet men även erfarenheten om att patienter ofta hamnar fel i flödet, vilket får konsekvenser för både personal och patienten, skriver regionen i ett pressmeddelande i dag…

Minskad hyrbemanning och ökade resurser till vårdcentralerna i budget 2024 – trots svårt ekonomiskt läge

Notiser Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ett stort ansvar för att hela Jönköpings län ska vara levande även i en orolig tid. Med utveckling av kollektivtrafik, hållbarhet och arbetspendling i fokus samt en attraktiv landsbygdsutveckling. Hälso- och sjukvården ska fortsätta vara i toppklass och samarbetet med länets kommuner utvecklas. – Vi ska fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus, ge förutsättningar för omställning till nära vård, ta krafttag mot den psykiska ohälsan, öka grundbemanningen och minska beroendet av hyrpersonal, skriver Samverkan Region Jönköpings län i ett pressmeddelande…

Räddningspaket för vården ger Jönköpings län 280 miljoner extra

Notiser Vänsterpartiet föreslår en stor satsning för vården. …

Höjning av ersättningen för sjukresa med egen bil

Notiser Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har tagit beslut att höja ersättningen för sjukresa med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil. Höjningen beräknas medföra en ökad kostnad på 1,5 miljoner kronor per år…

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Anna sätter färg på yrkeslivet 

Nyheter Ett nytt filmprojekt under Anna Stavréus ledning sätter yrkeslivets historier i fokus. …

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Hade metallclips i hjärnan – kunde orsakat skada

Nyheter Region Jönköping anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta då en patient genomgick en behandling - trots att denne hade metallclips inopererade i hjärnan…

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Nyheter Region Jönköpings län anmäler sig själva enligt lex Maria. Detta då två patienter fått fördröjda diagnoser på malignt melanom. I ett av fallen avled patienten…

Vänsterpartiet presenterar sitt regionala budgetförslag

Notiser Region Jönköpings län behöver ett systemskifte för socialt hållbara arbetsplatser och en sjukvård att lita på.Vänsterpartiet bedömer att det finns ett stort reformutrymme i Region Jönköpings län. Därför föreslår partiet betydande satsningar framförallt riktade till sjukvården men även till trafik, infrastruktur och kultur…

1 / 1412345...10...Sista

Tips