Region Jönköpings län

M-nej till bana med hög hastighet

M-nej till bana med hög hastighet

Nyheter Moderaterna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz säger i en debattartikel i Dagens Industri nej till den höghastighetsbana som annars är planerad att gå genom bland andra våra kommuner…

S: Vill anställa minst 500 fler medarbetare inom vården

S: Vill anställa minst 500 fler medarbetare inom vården

Nyheter Socialdemokraterna ger det nya vallöftet att personalstyrkan inom vården ska växa med minst 500 fler medarbetare i Region Jönköpings län under nästa mandatperiod. – Vårdens kostym måste bli större, vi behöver fler medarbetare och det främst inom dygnet-runt-verksamheten, säger regionrådet Rachel De Basso (S)…

Klinik i framkant växer så det knakar 

Klinik i framkant växer så det knakar 

Nyheter Värnamobaserade Eye Clinic lockar besökare från när och fjärran. …

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd cancerdiagnos

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd cancerdiagnos

Nyheter En patient som sökte vård på vårdcentral för knölar i bröstet fick inte komma på mammografiundersökning förrän fyra månader senare, då det visade sig vara cancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Nyheter En patient som sökte vård akut på vårdcentral på grund av bröstsmärtor, andningsbesvär och stress, fick recept på antibiotika. Två dagar senare påträffades patienten död. Brister i kommunikation med patienten och information mellan vårdpersonal har bidragit till att patientens bröstsmärtor inte uppmärksammades tillräckligt…

Anmälan enligt lex Maria –  tumör på hjässan

Anmälan enligt lex Maria – tumör på hjässan

Nyheter En patient opererades för skivepitelcancer, en slags hudtumör, på hjässan. Fördröjning av diagnos och provsvar ledde till kraftig tillväxt av hudtumören…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjt provsvar av hudcancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjt provsvar av hudcancer

Nyheter En patient fick vänta fem månader på provsvar av hudförändring på foten. Hudförändringen bedömdes först som godartad men visade sig vara malignt melanom, alltså hudcancer…

Bekräftat: Apkoppor har nått länet

Notiser Jönköpings län har fått sitt första fall av sjukdomen apkoppor…

Barn för sent behandlad

Barn för sent behandlad

Nyheter Ett barn som sökte vård för smärta och haltande gång fick röntgenundersökning först fem månader efter sin första kontakt med vården…

Fick försämrad syn

Fick försämrad syn

Nyheter En patient fick försämrad syn efter en fördröjd kontroll av förhöjt tryck i ögat, så kallat glaukom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – risk för skada på hjärtat

Anmälan enligt lex Maria – risk för skada på hjärtat

Nyheter En patient utsattes för risk för allvarlig skada på hjärtat i samband med en undersökning och behandling…

Anmälan enligt lex Maria – barn skadat vid förlossning

Anmälan enligt lex Maria – barn skadat vid förlossning

Nyheter Ett barn drabbades av syrebrist i samband med förlossning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Avstannad cancerutredning missad med ett halvår

Avstannad cancerutredning missad med ett halvår

Nyheter Utredning av misstänkt cancer avstannade vilket upptäcktes först ett halvår senare då utredningen återupptogs. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Ordination av läkemedel missades – anmält enligt lex Maria

Ordination av läkemedel missades – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som inkom till akutmottagningen med skadat knä ordinerades inte blodförtunnande medicin trots att patienten hade en känd koagulationsrubbning och tidigare propp i underbenet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som sökt vård på grund av smärta i vänster sida av bröstkorgen, fick sin cancerdiagnos fördröjd på grund av brister i organisation och kommunikation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. …

Kalcium orsakade skador i hand

Kalcium orsakade skador i hand

Nyheter Ett barn fick skador på senor i handen på grund av att kalcium läckte ut i vävnaden vid behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd cancerdiagnos anmäld enligt lex Maria

Fördröjd cancerdiagnos anmäld enligt lex Maria

Nyheter En patient som fick en hudförändring borttagen fick vänta fem månader på provsvaret, som visade att det rörde sig om malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Förväxlad identitet ledde till att fel läkemedel gavs

Förväxlad identitet ledde till att fel läkemedel gavs

Nyheter En patient som drabbats av en allvarlig allergisk reaktion och hjärtinfarkt fick sin identitet förväxlad med en annan patient…

Anmälan enligt lex Maria – avsliten hälsena

Anmälan enligt lex Maria – avsliten hälsena

Nyheter En patient som sökte vård efter misstanke om att hälsenan slitits av fick hälsenerupturen konstaterad först efter tre veckor…

Så ser antalet platser på IVA ut i sommar: ”Känner oss trygga”

Så ser antalet platser på IVA ut i sommar: ”Känner oss trygga”

Nyheter På länets tre sjukhus finns det totalt 15 intensivvårdsplatser. Under sommaren minskar man dock ner detta till 13. – Vi känner oss trygga med att vi kan tillgodose behovet, säger Carina Garnå som är verksamhetschef på Höglandssjukhuset i Eksjö…

2 / 1412345...10...Sista

Tips