Tekniska nämnden

Bullerbyn utemiljö ska göras klart

Bullerbyn utemiljö ska göras klart

Nyheter I en skrivelse har barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska nämnden önskat att utemiljön vid Bullerbyns förskola ska göras klart. ”Vi ska gräva bort det som är farligt”…

Komplex motion ses över igen

Komplex motion ses över igen

Nyheter Att göra trygga duschrum inom kommunens verksamhet var en motion som lämnades in av (S) till kommunfullmäktige. Nu har motionen vandrat runt i några omgångar och senast fanns den återigen med på tekniska nämndens sammanträde …

Ny trafikföreskrift vid Fenix

Ny trafikföreskrift vid Fenix

Nyheter Skolbussarna kommer att köra in och lämna och hämta passagerarna vid skolan vilket medför att ny lokal trafikföreskrift gäller …

Cykelvägen kommer byggas, men hur och av vem?

Cykelvägen kommer byggas, men hur och av vem?

Nyheter Budgetberedningen gav tekniska nämnden att se över kostnader för cykelvägen till Tofteryd. ”Jag tror att den kommer byggas men det kommer att ta lite tid”. Nu kanske man sneglar på byalagets cykelvägsbyggnation i grannkommun…

Det kan bli förändring i centrum

Det kan bli förändring i centrum

Nyheter Motionen från (SD) om att trafiksäkra Vaggeryds centrum fanns på tekniska nämndens senaste sammanträde…

Gärahov vann upphandling

Gärahov vann upphandling

Nyheter Idag beslutades tekniska nämnden vem som ska bygga nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd…

Slättens förskola blir dyrare än beräknat

Slättens förskola blir dyrare än beräknat

Nyheter Extra anslag, på 1,3 miljoner kronor, lämnades i vintras för att tillagningsköket skulle kunna byggas. Nu begär tekniska nämnden mer pengar …

Mejeriet blir dyrare än beräknat

Mejeriet blir dyrare än beräknat

Nyheter Alla detaljer är inte i skrivande stund klart men tekniska nämnden flaggar för ett minus för nybyggda Mejeriet i Skillingaryd och begär tilläggsanslag…

Cirkulationsbygget går enligt plan

Cirkulationsbygget går enligt plan

Nyheter Rapport lämnades till tekniska nämnden vid senaste sammanträdet. Den här veckan släpps trafiken på igen…

Nytt arrendeavtal skrevs för koloniförening

Nytt arrendeavtal skrevs för koloniförening

Nyheter Lundbyholms koloniförening och Vaggeryds kommun har gjort klart ett nytt arrendekontrakt. …

Bullerdämpande åtgärder förväntas ses över

Bullerdämpande åtgärder förväntas ses över

Nyheter Tekniska nämndens yttrande till trafikverket har lämnats angående hastighetshöjningen på europavägen…

Långsiktig skötsel- och utvecklingsplan för skog ska tas fram

Långsiktig skötsel- och utvecklingsplan för skog ska tas fram

Nyheter ”Tätortsnära skog är den som invånarna har mest synpunkter på” menar nämndordförande och initierade till ett nytt projekt och treårsplan för kommunens skogsinnehav…

Det blir inte 30 vid förskola

Det blir inte 30 vid förskola

Nyheter Medborgarförslaget om att sänka hastigheten på Jönköpingsvägen intill Slättens förskola i Vaggeryd avslogs. …

Arbetsplats blev mer än dubbelt så dyrt

Arbetsplats blev mer än dubbelt så dyrt

Nyheter Ändringar på vägen gjorde att kommunens kontor blev mer än dubbelt så dyrt vid flytt av verksamhet…

Övergångställen blir passager

Övergångställen blir passager

Nyheter ”Zebralagen” togs i bruk för 20 år sedan i kommunen och de vitmålade markeringarna har gett invånarna en falsk trygghet. En del har dock funnits kvar men ska nu plockas bort…

45 miljoner för ny skola

45 miljoner för ny skola

Nyheter Tekniska nämnden har godkänt investeringskalkylen av nya Sörgårdsskolan i Skillingaryd …

Skadeståndskrav lämnas till totalentreprenören

Skadeståndskrav lämnas till totalentreprenören

Nyheter Skyddsombudet tillsammans med skolans ledning stängde Fenix 2 för för någon vecka sedan. Tekniska nämnden har nu fått en redogörelse för händelsen. Skadeståndskrav är lämnat till totalentreprenören och risk för ras gör att skolans ytterområde spärras av…

Skolrenoveringar slutredovisades

Skolrenoveringar slutredovisades

Nyheter Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan och nybyggda Åvikens förskola har slutredovisats …

Vägförening fick dubbla kommunbidrag

Vägförening fick dubbla kommunbidrag

Nyheter Ett fel i bidragsutbetalning har uppdagats och en vägförening i östra delarna har fått fullt bidrag från två kommuner. …

Genomlysning av investeringsprojekt

Genomlysning av investeringsprojekt

Nyheter Tekniska nämnden behandlade den utredning som gjorts av kommunledningen…

1 / 512345

Tips