Tekniska nämnden

Lokal trafikföreskrift behålls

Lokal trafikföreskrift behålls

Nyheter I Vaggeryd skulle hastigheten 30 kilometer i timmen ändras till 50…

Lekplats blir inte anpassad

Lekplats blir inte anpassad

Nyheter Medborgarförslaget som lämnades in i somras gällande att göra lekplatsen vid Moängen tillgänglig för personer med rullator eller rullstol avslogs…

Snöröjning från 2 till 6 centimeter

Snöröjning från 2 till 6 centimeter

Nyheter Programbudgeten klubbades under kommunfullmäktige i måndags. Tekniska nämnden har, som alla andra nämnder, sett över vilka möjligheter som finns att minska påsen med pengar. När snöröjning ska börja och bidraget till enskilda vägföreningar har nu beslutats…

Skogsbruket diskuterades hos tekniska

Skogsbruket diskuterades hos tekniska

Nyheter Avverkning, gallring, röjning och övrig skötsel. Det är vad tekniska nämnden diskuterade vid senaste sammanträdet…

Delsträcka av cykelvägen planeras byggas

Delsträcka av cykelvägen planeras byggas

Nyheter En enig teknisk nämnd biföll förslaget att cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnesjön ska påbörjas trots att upphandlingen tidigare avbröts…

Felkopplade fastigheter ska undersökas

Felkopplade fastigheter ska undersökas

Nyheter ”En mjuk övergång och ingen jakt”. Felkopplingen i äldre fastigheter var ett av ärenden på tekniska nämndens senast sammanträde. …

Nya tomter skapas vid Sörgårdsområdet

Nya tomter skapas vid Sörgårdsområdet

Nyheter Den 16 år gamla detaljplanen i Skillingaryd har väckts till liv igen och tekniska nämnden lämnar nu startbesked för 12 nya tomter…

600 kronor för felparkering

600 kronor för felparkering

Nyheter Vid senaste tekniska nämndens sammanträde fastslogs torg- och parkeringsavgiften…

Ny hastighetsbegränsning på Södra Park

Ny hastighetsbegränsning på Södra Park

Nyheter I och med den nya förskolan Åviken har öppnat blir det även sänkt hastighet …

Gammal parkeringstillåtelse upphävs

Gammal parkeringstillåtelse upphävs

Nyheter Polismyndigheten ber tekniska nämnden att upphäva tidigare godkänd parkering på allmän platsmark…

Avslag på väg som ska avlasta

Avslag på väg som ska avlasta

Nyheter Tekniska nämnden vill ha in (S)-motionen i kommande översiktsplanen, och lämnade därmed avslag på förslaget som avlastar Valdshultsvägen i Skillingaryd, vid sammanträdet…

Nya lokala trafikföreskrifter träder i kraft idag

Nya lokala trafikföreskrifter träder i kraft idag

Nyheter Tekniska nämnden godkände de nya lokala trafikföreskrifterna i Vaggeryd där bland annat en stopplikt upphör att gälla idag…

Besvärlig trafiksituation på Fabriksgatan

Besvärlig trafiksituation på Fabriksgatan

Nyheter Till tekniska nämnden har boende på Fabriksgatan i Skillingaryd lämnat in en skrivelse angående parkering och trafiksituation…

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Nyheter Cykel- och gångvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs dröjer …

Huset kommer nu att rivas

Huset kommer nu att rivas

Nyheter Snart är huset borta och en parkeringsplats anläggs på tomten…

Stellan har en poäng i sitt förslag

Stellan har en poäng i sitt förslag

Nyheter Stellan Erikssons medborgarförslag om att se över grindarna vid cykelvägen i Hok kommer att ses över lovar politikerna…

Ny ställplats för husbilar

Ny ställplats för husbilar

Nyheter En gammal motion som legat och skvalpat har nu fått sitt svar hos tekniska nämnden och det kommer att bli ställplats för husbilar även i Skillingaryds centrala delar…

Ambition att bygga hela cykelvägen

Ambition att bygga hela cykelvägen

Nyheter Underlag till upphandlingen för cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs är nu klar…

Villagatorna krymps och medför problem

Villagatorna krymps och medför problem

Nyheter Renhållningsfordonen blir större och villagatorna blir mindre. Nu har tekniska nämnden beslutat att gatorna framöver ska bli mer framkomliga…

Nedskräpning blir kommunal angelägenhet

Nedskräpning blir kommunal angelägenhet

Nyheter Vem städar upp och var? Nu har frågan kommit till tekniska nämnden som nu önskar städpengar i kommande budget…

1 / 3123

Tips