Tekniska nämnden

Villagatorna krymps och medför problem

Villagatorna krymps och medför problem

Nyheter Renhållningsfordonen blir större och villagatorna blir mindre. Nu har tekniska nämnden beslutat att gatorna framöver ska bli mer framkomliga…

Nedskräpning blir kommunal angelägenhet

Nedskräpning blir kommunal angelägenhet

Nyheter Vem städar upp och var? Nu har frågan kommit till tekniska nämnden som nu önskar städpengar i kommande budget…

Miljonunderskott hos tekniska

Miljonunderskott hos tekniska

Nyheter Just nu är det minus i kassan  hos tekniska nämnden då bland annat alla vägbidrag har betalats ut…

Ny gång- och cykelväg över Lagan

Ny gång- och cykelväg över Lagan

Nyheter Tekniska nämnden beslutade vid senaste sammanträdet att det blir en ny gång- och cykelväg över Lagan i Vaggeryd…

Nej till förlikning

Nej till förlikning

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryds kommun har fått avslag från kommunen om förlikning för sina skador på huset…

40 blir nya hastigheten

40 blir nya hastigheten

Nyheter Nytt beslut om pilotprojekt i Vaggeryd där 40 blir ny bashastighet…

Jerry invigde ”RUMTID”

Jerry invigde ”RUMTID”

Nyheter Vid trafikplats Stigamo har idag den konstnärliga trafikplatsen invigts…

Upphandling klar för del två

Upphandling klar för del två

Nyheter Stigamoprojektet, del två, den södra delen är nu upphandlad. Tekniska förvaltningen antog anbudet på 14,9 miljoner…

Det blir inga kolonilotter

Det blir inga kolonilotter

Nyheter Motionen från Klas Gustavsson (EMP) om att kommunen bör se till att kolonilotter finns fick avslag hos tekniska nämnden. …

Järnvägsområdet är statens ansvar

Järnvägsområdet är statens ansvar

Nyheter Kommunen kommer inte att sätta upp staket utmed järnvägen inne i Hok men kommer att påverka Trafikverket. Därmed blev det avslag på medborgarförslaget…

Nu byggs nya vägen

Nu byggs nya vägen

Nyheter Vägen på industriområdet i Vaggeryd kommer att anläggas under året och det blir en tvåstegsraket…

Taxan höjs på Stigamo

Taxan höjs på Stigamo

Nyheter Utredning på att särtaxera tomterna vid Stigamo har gjorts då kostnaderna har ökat. Tekniska nämnden föreslår att normaltaxan höjs istället fram till nästa år…

Skötselföreningar önskas

Skötselföreningar önskas

Nyheter Ett uppdrag lämnas nu för att utreda möjligheten och riktlinjer för boende i bostadsområden att bilda skötselföreningar. …

Nyttjanderättsavtal planeras att sägas upp

Nyttjanderättsavtal planeras att sägas upp

Nyheter Vid Alshultsområdet i Skillingaryd har 19 stycken nyttjanderättsavtal skrivits mellan kommunen och fastighetsägare…

Ny gång- och cykelväg byggs

Ny gång- och cykelväg byggs

Nyheter Arbetet med nya villaområdet Götarps hage i Vaggeryd är i full gång. Nu har även klartecken lämnats till gång- och cykelväg. …

Det blir belysning vid vägen

Det blir belysning vid vägen

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades om gatubelysning nedanför Fåglabäck i Skillingaryd. …

Flera yttrade sig för trafiksäkerheten

Flera yttrade sig för trafiksäkerheten

Nyheter Tekniska nämnden hade remissvaren som inkommit uppe för handläggning vid det senaste sammanträdet. Allt från busshållplatser, cykelvägar, vägmärken och undervisning i skolan…

Hastighetsbegränsning flyttas

Hastighetsbegränsning flyttas

Nyheter I och med att nya Västra strand växer fram medföljer även flytten av hastighetsskyltarna. …

Postlådorna har inventerats

Postlådorna har inventerats

Nyheter En genomgång av samtliga postlådor i kommunen har gjorts efter ett medborgarförslag om tillgänglighet…

Fler cirkulationsplatser byggs

Fler cirkulationsplatser byggs

Nyheter Cirkulationsplatsen på norr i Vaggeryd blir av beslutade tekniska nämnden vid senaste sammanträdet. …

1 / 212

Tips