Tekniska nämnden

Nej till dämpande åtgärder

Nej till dämpande åtgärder

Nyheter Tekniska nämnden svarade på remissen från kommunfullmäktige gällande förslaget om hastighetsdämpande åtgärder på Smedjegatan i Skillingaryd och då särskilt utanför Stjärnfabriken…

17 miljoner till akuta åtgärder

17 miljoner till akuta åtgärder

Nyheter Under tekniska nämndens sammanträde fanns ombudgetering på dagordningen. 13 miljoner som ej nyttjades förra året går nu in för att täcka den akuta underhållskontot hos kommunens fastighetsavdelning…

Storgatans uppfräschning framflyttad

Storgatans uppfräschning framflyttad

Nyheter På grund av militärövningen flyttade tekniska förvaltningen fram byggstart för Storgatan i Skillingaryd. – Det fanns möjlighet att dra igång det tidigare men vi vill inte ha trafikomledning under semestern, säger Olof Sjöholm (C)…

Nya Byarums skola: ”Valen av material bryter väldigt kraftigt”

Nya Byarums skola: ”Valen av material bryter väldigt kraftigt”

Nyheter Det speglar i vilken historia Byarum befinner sig i

Sjöholm (C); Det kan bli bekymmer vid nätnedsläckning

Sjöholm (C); Det kan bli bekymmer vid nätnedsläckning

Nyheter Under tekniska nämndens sammanträde frågade vice ordförande Sjöholm om förvaltningen har utrustning som påverkas vid 2G och 3G-nätnedsläckningen…

Önskar något senare projektstart av Storgatan

Önskar något senare projektstart av Storgatan

Nyheter Vice ordförande i tekniska nämnden Olof Sjöholm (C) ställde frågan till förvaltningen om byggstart på Storgatan infaller samtidigt som marknaden i Skillingaryd…

Kallbadhus är inte kommunal kärnverksamhet

Kallbadhus är inte kommunal kärnverksamhet

Nyheter Tekniska nämnden fick som remissinstans svara på förslaget från invånaren gällande att anlägga ett kallbadhus i anslutning till Hjortsjön……

Markarbetet: Från 9 till 11,3 miljoner kronor

Markarbetet: Från 9 till 11,3 miljoner kronor

Nyheter Markarbetet där Nya Götafors skola i Vaggeryd finns slutredovisades under tekniska nämndens sammanträde. – Det finns flera orsaker när byggnaden blev större, menar ordförande Wilhelmsson (S)…

Personalrum blev 40 procent dyrare än tänkt

Personalrum blev 40 procent dyrare än tänkt

Nyheter Slutredovisningen gällande ombyggnationen från bibliotek till personalrum och uppehållsrum på Fenix var budgeterat till 3 miljoner kronor. Men det blev dyrare. – Väl satsade pengar då det handlar om säkerhetsåtgärder, säger tekniska nämndens ordförande Wilhelmsson (S)…

Bro till pendelparkering: ”Vi är helt utlämnade till Trafikverket”

Bro till pendelparkering: ”Vi är helt utlämnade till Trafikverket”

Nyheter Motionen om hållplatser, gång- och cykelväg samt pendelparkering i Klevshult fick oanad kostnadsförslag som inte kunde godkännas……

Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde fanns slutredovisningen för Sörgårdsskolan i Skillingaryd på bordet. Den nya skolan blev miljoner billigare än planerat… …

Tekniska: Rink på Dammgatan inte lämpligt placerad

Tekniska: Rink på Dammgatan inte lämpligt placerad

Nyheter Vaggerydsförslaget som inkom i december gällande en bandy-, hockey eller fotbollsrink på Dammgatan i Vaggeryd har varit på remissrunda hos tekniska nämnden… …

Om- och tillbyggnaden av reningsverket blev billigare än tänkt

Om- och tillbyggnaden av reningsverket blev billigare än tänkt

Nyheter 2018 fick kommunen tillstånd av miljöprövningsdelegationen att bygga om- och till Skillingaryds reningsverk. – Det nya reningssteget stod klart sommaren 2022 och nu slutredovisas projektet, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)… …

Minusår hos tekniska

Minusår hos tekniska

Nyheter Bokslutet är klart för tekniska nämnden och det blev ett litet minus för året som varit… …

Ingen elektronisk hastighetsskylt

Ingen elektronisk hastighetsskylt

Nyheter SD lämnade in en motion om förslag på att installera elektroniska hastighetsskyltar utmed kommunala skolor och förskolor. – 2,8 miljoner skulle det kosta för 50 skyltar, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)……

Snart ska Storgatan fräschas upp

Snart ska Storgatan fräschas upp

Nyheter Tekniska nämnden fick information gällande Storgatan i Skillingaryd. – Vi är inte riktigt framme med rondellbygget i korsningen vid Artillerigatan, säger Sjöholm (C) vice ordförande i nämnden……

400 000 till markarbete

400 000 till markarbete

Nyheter I närtid kommer gamla UC/UG i Vaggeryd att rivas och göra plats för fler ersättningslokaler för skolan. Tekniska nämnden har vid senaste sammanträdet gett klartecken till markarbeten……

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Förslaget: Fyrverkerier bara tillåtet en viss tid

Nyheter Kommunen håller just nu på att revidera den lokala ordningsföreskriften och när den är antagen kommer det regleras när fyrverkerier får användas… …

Testar p-förbud på Torsbo

Testar p-förbud på Torsbo

Nyheter Ett tillfälligt parkeringsförbud på Torsbovägen i Vaggeryd kommer att testas från april månad…

Snöröjningskontot belastat även 2023

Snöröjningskontot belastat även 2023

Nyheter Snöröjningskontot på tekniska förvaltningen är inför varje bokslut svårt att sia om. Så även för 2023……

1 / 1512345...10...Sista

Tips