Tekniska nämnden

Startbesked för tomter i Hok

Startbesked för tomter i Hok

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde beslutades att föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken och startbesked för det nya bostadsområdet i Hok…

Startbesked för ytterligare tomter lämnades

Startbesked för ytterligare tomter lämnades

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde beslutades att föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken och startbesked för ”nygammalt” bostadsområde i Skillingaryd där 12 nya tomter planeras…

Fler parkeringar behövs runt Hjortsjöskolan

Fler parkeringar behövs runt Hjortsjöskolan

Nyheter I ett medborgarförslag fanns idéer om att skapa snedparkeringar på Jönköpingsvägen i Vaggeryd men förslaget avslogs…

Avgift på kommunal järnväg

Avgift på kommunal järnväg

Nyheter Från och med första januari 2023 kommer det att införas spåravgifter och upprättas ett nytt kommunalt trafikeringsavtal på den kommunala järnvägen…

Närpolis inbjuden till tekniska nämnden

Närpolis inbjuden till tekniska nämnden

Nyheter Kommunpolisen Andreas Sjökvist kom till Skillingaryd och berättade om polisens brottsförebyggande arbete och trafikfrågor i Vaggeryds kommun…

Begär ändring i detaljplanen för parkering

Begär ändring i detaljplanen för parkering

Nyheter Som vi skrivit om tidigare har det varit frågetecken kring parkering i Skillingaryds centrum. Ett avtal som egentligen var lagstridigt skrevs för över 20 år sedan mellan Vsbo och kommunen…

Parkeringstillstånd missbrukas

Parkeringstillstånd missbrukas

Nyheter Problemet med att parkeringstillstånd missbrukas togs upp under tekniska nämndens senaste möte…

Undergången ska åtgärdas mot översvämning

Undergången ska åtgärdas mot översvämning

Nyheter Under tekniska nämndens senaste möte diskuterades att järnvägsundergången i Skillingaryd måste åtgärdas för att inte översvämning ska ske. …

Nollresultat för tekniska nämnden

Nollresultat för tekniska nämnden

Nyheter Inför nämndens sammanträde nästa vecka har en ekonomisk rapport tagits fram för tiden fram till och med oktober månad…

Godkände moduler till förskolan

Godkände moduler till förskolan

Nyheter Kommunstyrelsens politiker gjorde tummen upp och tekniska nämnden godkände upphandlingen och tilldelade Expandia moduler till uppdraget om nya förskolelokaler i Vaggeryd…

Ska ta ställning till medlemskap i skogsförening

Ska ta ställning till medlemskap i skogsförening

Nyheter Ett nära samarbete har kommunen haft med sågverket i Klevshult. När sågverket bytte ägare har kommunen uppvaktats av skogsförening…

Hundbadplats i Bondstorp hänvisas vidare

Hundbadplats i Bondstorp hänvisas vidare

Nyheter Tekniska nämnden hänvisar Klas Gustavssons (EMP) motion om att kommunen i samråd med lokala föreningar uppför en hundbadplats vid Lilla Strand i Bondstorp vidare till grannämnden…

Fritiden blir säkrare vid Södra Park

Fritiden blir säkrare vid Södra Park

Nyheter Lars-Olof Hinderssons (SD) motion om att göra ett avskilt gång- och cykelstråk på södra Parkvägen i Vaggeryd har behandlats i tekniska nämnden…

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Nyheter Ett flertal medborgarförslag gällande hundrastgårdar har inkommit till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har hanterat förslagen och kan hantera det men det är en pengafråga…

Inga pengar för en andra cirkulationsplats på Storgatan

Inga pengar för en andra cirkulationsplats på Storgatan

Nyheter I går berättade vi om att cirkulationsplatsen vid Storgatan-Sturegatan slutredovisats ett år efter att trafiken släppts på. Men hur går det med planerna på den andra rondellen vid Artillerigatan?…

Cirkulationsplatsen gick bättre ekonomiskt än planerat

Cirkulationsplatsen gick bättre ekonomiskt än planerat

Nyheter Slutredovisningen av bygget av rondellen på Storgatan i Skillingaryd behandlades på tekniska nämndens senaste sammanträde…

Ny hastighetsgräns i lokal trafikföreskrift

Ny hastighetsgräns i lokal trafikföreskrift

Nyheter Vid logistikområdet södra Stigamo godkändes en ny hastighetsgräns, huvudled och cirkulationsplats vid tekniska nämndens senaste sammanträde…

Kommunala cykelpumpar diskuterades

Kommunala cykelpumpar diskuterades

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde var kommunala cykelpumpar uppe för diskussion. I Vaggeryd finns det möjlighet att pumpa hjulen på cykeln vid torget. Skillingaryd är dock utan kommunal pump även om beslut togs i januari 2019 efter ett medborgarförslag från Linus Persson för fyra år sedan…

Ingen fast månadsersättning till skyttar

Ingen fast månadsersättning till skyttar

Nyheter Medborgarförslaget som inkom till kommunfullmäktige gällande kommunens skyttar har tekniska nämnden yttrat sig om. "Det är tillfredställande i dagsläget"…

Ödebrink ny vice i tekniska

Ödebrink ny vice i tekniska

Nyheter Vid kommunfullmäktige valdes Roger Ödebrink (S) in som ny vice ordförande i tekniska nämnden…

1 / 912345...Sista

Tips