Tekniska nämnden

Skötselföreningar önskas

Skötselföreningar önskas

Nyheter Ett uppdrag lämnas nu för att utreda möjligheten och riktlinjer för boende i bostadsområden att bilda skötselföreningar. …

Nyttjanderättsavtal planeras att sägas upp

Nyttjanderättsavtal planeras att sägas upp

Nyheter Vid Alshultsområdet i Skillingaryd har 19 stycken nyttjanderättsavtal skrivits mellan kommunen och fastighetsägare…

Ny gång- och cykelväg byggs

Ny gång- och cykelväg byggs

Nyheter Arbetet med nya villaområdet Götarps hage i Vaggeryd är i full gång. Nu har även klartecken lämnats till gång- och cykelväg. …

Det blir belysning vid vägen

Det blir belysning vid vägen

Nyheter Ett medborgarförslag inlämnades om gatubelysning nedanför Fåglabäck i Skillingaryd. …

Flera yttrade sig för trafiksäkerheten

Flera yttrade sig för trafiksäkerheten

Nyheter Tekniska nämnden hade remissvaren som inkommit uppe för handläggning vid det senaste sammanträdet. Allt från busshållplatser, cykelvägar, vägmärken och undervisning i skolan…

Hastighetsbegränsning flyttas

Hastighetsbegränsning flyttas

Nyheter I och med att nya Västra strand växer fram medföljer även flytten av hastighetsskyltarna. …

Postlådorna har inventerats

Postlådorna har inventerats

Nyheter En genomgång av samtliga postlådor i kommunen har gjorts efter ett medborgarförslag om tillgänglighet…

Fler cirkulationsplatser byggs

Fler cirkulationsplatser byggs

Nyheter Cirkulationsplatsen på norr i Vaggeryd blir av beslutade tekniska nämnden vid senaste sammanträdet. …

Nya parkeringsplatser planeras

Nya parkeringsplatser planeras

Nyheter Många nya parkeringsplatser är på gång i centrala Skillingaryd. …

Avvaktar utredning om reservat

Nyheter Naturreservat eller inte? Stängslet kvar eller plockas ner? Området Höga bränna vid Friluftsgården i Vaggeryd får invänta motionens beslut…

Ny väg och rondell planeras

Ny väg och rondell planeras

Nyheter Nya bostadsområdet Östra strand i Vaggeryd får nu en ny infartsväg och en cirkulationsplats vid Hammarvägen och Badplatsvägen kommer att anläggas framöver…

Infrastruktur byggs på södra Logpoint

Infrastruktur byggs på södra Logpoint

Nyheter Nu har tekniska nämnden lämnat ett positivt besked angående startbeskedet vid södra delen av Logpoint…

Deponins provtagning fortsätter

Nyheter Tekniska nämnden beslutade vid senaste mötet att fortsätta utredningar enligt gällande kontrollplan och föreläggande för Gärahovs deponi…

Vägen som inte blev av

Vägen som inte blev av

Nyheter Ett bra medborgarförslag kom in och för ett år sedan lämnade tekniska utskottet ett positivt besked på vägen. Nu är den lagd på is…

Här är nya tekniska nämnden

Här är nya tekniska nämnden

Nyheter Första sammanträdet idag med den nya tekniska nämnden…

Avslag på fler soptunnor

Avslag på fler soptunnor

Nyheter Medborgarförslaget om att soptunnor ska finnas vid parkeringen vid Hjortsjöns camping i Vaggeryd där hundägare kan lägga avfallspåsarna efter rastningsturen har nu fått ett svar från tekniska utskottet…

2 / 212

Tips