Nyheter

22 kvinnor har anmält våld i nära relation

Nyheter Interpellationen som Carina Ödebrink (S) lämnade till socialnämndens ordförande om våld i nära relationer fick ett svar under kommunfullmäktige. Men hon var inte nöjd med hur den hade behandlats.

Arkivfoto; Carina Ödebrink (S) är inte nöjd med hanteringen av hennes interpellation

– Jag tycker det är nonchalant och dåligt och den som har skrivit interpellationen bör ha svaret dagen innan den delges. Jag vill ha med det i protokollet, jag tycker inte att man ska hantera interpellation så här. Den här interpellationen har legat ganska länge och det är en mycket viktig fråga. Socialstyrelsens säger att det är 75% av kvinnorna son lever/har levt i våld. Det kan motsvara 140 kvinnor varje år i vår kommun som utsätts för våld. De här frågorna är prioriterade nationellt på regeringsnivå. Våld är aldrig någonsin okej. Det handlar också om att jobba förebyggande att kunna vara där och agera och stötta när det väl händer. Svaret tyder på att vi har mer och göra. Handlingsplaner i all ära, men det det vill till att det händer något också. Vi har alldeles för dålig koll på hur många kvinnor det handlar om. Det blir inte lättare om vi inte har rutiner att följa efter. Det visar att vi trots allt har en del att göra i ärendet. Vi kommer att bevaka den här frågan framöver, säger Carina Ödebrink (S).

– Det här är en viktig fråga. Den planen vi har är sedan 2012 och det är klart att den ska revideras. Innan den är klar har vi andra rutiner att jobba efter. GGVV-samarbetet, som i sin tur tagit fram statistik, visar att 2018 är det 22 stycken kvinnor som har anmält våld i nära relation. Där var fyra stycken barn inblandade i dessa ärenden. 2017 var det lägre andel kvinnor fast fler antal barn (13 stycken). Det här är en samhällsfråga. Men som mig som lärare är det också en fråga för barn- och utbildningsnämnden. Jag tror vi behöver titta oss lite runtomkring, säger Ann-Katrin Löfstedt (M).

– Jag ska inte gå in i frågan utan hur den här har behandlats. Alla handlingar ska ligga i plattorna, interpellationen, beslutet och svaret måste synas klart och tydligt. Det här blir väldigt konstigt. Ska vi kunna ha en riktig diskussion om hur det här ska fungera. Klart missnöje från oss i (S). Vi är inte nöjda med detta. Man ska inte få handlingarna vid sittande bord. Vi lämnar ett klart missnöje och önskar en protokollsanteckning i ärendet, säger Roger Ödebrink (S) och kommunfullmäktiges presidie tar till sig informationen.

– Viktig interpellation. Den handlar om samverkan och inom ramen för kommunal utveckling, där vi är med på allvar ser på detta. Det pågår ett mellankommunalt arbete, där flyttar länet fram sina positioner, säger Gert Jonsson (M).

Carina Ödebrink (S) vill bara förtydliga att i slutet av interpellationssvaret står det att man ska fortsätta arbetet med att ge trygga situationer för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. Om man nu tar det här på största allvar så kommer vi att agera så att de här frågorna prioriteras i politiken. Det ska finnas både planer och tider som ska förhindra att kvinnor utsätts för våld.

– Vi kanske ska bjuda in tjänstemannen för att få svar i dessa svåra frågor, avslutar Carina Ödebrink (S).

I socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) interpellationssvar finns beskrivet att två handläggare på socialförvaltningen lokalt arbetar med våld i nära relationer, dessa två handlägger även missbruksärenden. Sedan 2011 arbetar GGVV i samverkan med regionen där en psykolog är anställd på halvtid. Samarbete sker även med polisen i Brottsförebyggande rådet där polisen lämnar orosanmälan till socialtjänsten gällande barn som utsätts eller bevittnar våld.

Carina Ödebrink (S); interpellation finns att läsa här

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *