Nyheter

Ambitionen var gemensam plan: Oppositionen lägger två budgetar

Nyheter KD, L och SD har en plan för kommande året. C och EMP har en annan variant. Det var två budgetar som presenterades av oppositionspartierna under dagen. – I grund och botten har vi samma tankar, menar Jörgen Johansson (C) och Axelsson (KD) menar på att majoritetens budgetförslag helt saknar satsningar utanför våra tätorter.

Från vänster: Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C), Magnus Thelin (L) och Jan-Erik Aronsson (SD)

För någon vecka sedan presenterade majoriteten (moderater och socialdemokrater) sin budget. Oppositionen fick även detta år knappt om tid att ta fram en omfattande rapport och har dessutom inte fått hjälp, likt majoriteten, av ekonomerna i Skillingehus.

– Vi har själva fått räkna fram. Ambitionen var att få fram en gemensam rapport. Vi hade en del olika åsikter och våra förslag ställdes mot varandra under gårdagens sammanträde i kommunstyrelsen samt mot huvudförslaget som är majoritetens. Det var egentligen ingen diskussion utan bara godkänna den i helhet eller inte. Tidigare har man röstat för varje punkt, men nu tog man förslaget i sin helhet. Så det var en ny giv av majoriteten., säger Thomas Axelsson (KD).

– Vi tycker att treprocentsmålet, överskottsmålet, ska behållas. Majoriteten siktar på två procent och dessutom visar man siffror som tyder på ännu lägre. Vi vill lägga en framåtriktad budget som bidrar till den trovärdighet som behövs för den ekonomiska politiken, men också för stabilitet i vår kommuns ekonomi. Vi vill med det säga att det tillförs 61,4 miljoner extra i driftbudgeten och det ska vara en fortsatt satsning på välfärdstjänster och en ökad kvalitet i skolan, en satsning på underhåll av våra anläggningar, fastigheter och vägar, en hög investeringstakt och höjda miljöambitioner med en hållbarhetsstrategi över tid, menar Axelsson som tillsammans med L och SD undertecknat 2024:s förslag till budget. 

I KD, L och SD budget ses att de större investeringsprojekten ska påbörjas 2023 och sedan en väldig het potatis, gällande Hjortsjöskolan, att den ska tas i drift höstterminen 2025. Energieffektiviseringar finns med liksom det elevsociala arbetet, där de tre partierna vill satsa extra pengar. 

– Strategiska markinköp ska göras med rätt värdering. Landsbygdsutveckling är viktig och vi gör satsningar både i investerings- och driftbudget när det gäller landsbygdsutveckling och satsningar på gröna näringar. Vi ser att majoriteten helt saknar satsningar utanför våra tätorter.

– Vi ökar socialnämndens kassa till 7,5 miljon (majoriteten 5 miljoner) då de har EU:s nya arbetsdirektiv att förhålla sig till. Vi vill öka nattbemanningen på Sörgården och tar nu höjd rent ekonomiskt för detta. Fenix ska användas för mer kulturaktiviteter, menar Magnus Thelin (L) och Thomas Axelsson (KD). 

Ej överens kring flytta pengar mellan områden… 

– Majoriteten vill att nämnderna ska få befogenhet att flytta pengar mellan olika program inom sin verksamhet. Det tycker inte vi. Majoriteten vill ha en budget för oförutsedda händelser. Det har man redan, 61,2 miljoner för att kunna göra oförutsedda investeringar. Vi tycker inte man ska höja detta kontot, menar Axelsson (KD). 

Jan-Erik Aronsson (SD):
– Det här är mer en politisk budget. Vi pekar mer, men samtidigt för att alla nämnder ska förstå att resurserna inte är oändliga. Man måste börja fundera på att inte köra på, utan man måste bli mer effektiva. Det bygger den här budgeten på. Vi har gjort lite förflyttningar och vi tycker från oss att det är en viktig signal till alla nämnder att sötebrödsdagarna är över för ett tag. Vi har inte den inflyttningen vi haft tidigare. Det föds många barn samtidigt som vi blir äldre, men vi får inte fler skattekronor och även mindre med statliga pengar. Då vill vi skicka signalen att vi måste börja tänka på nytt sätt. Det här är upp till nämnderna att se till att man jobbar effektivt. 

– Vi har skrivit på för att vi delar det värdet, viktigt att vi effektiviserar på grund av framtidens ser ut. Vi måste ha pengar till investeringar. Vi fick tydliga signaler både från Gert och tidigare ekonomichef att överskottsmålet 3 procent ska inte röras, men året efter sänker man. Det är märkligt att majoriteten agerar så här. Vi skulle ha det här målet för att klara investeringstakten. De sänker målet, då får man sänka investeringstakten. Ena stunden säger man en sak och andra säger man en annan. Vi tyckte att simundervisningen är viktig, den delen saknas i majoritetens förslag likaså mer pengar till räddningstjänsten, säger Magnus Thelin (L).

– Fastighetsunderhållet lägger vi ganska så mycket mer på. Vi vet att vi har ett bristande underhåll och vi måste få betala det här med ökat underhåll. Investeringsbudget sänkte M och S energieffektiviseringen halverade pengen, vilket är väldigt anmärkningsvärt, säger Thomas Axelsson (KD).

KD, SD och L budget innebar bland annat (majoritetens förslag):

Räddningstjänst, fyraveckorschema 500 000 kronor (400 000 kronor)

Barn- och utbildningsnämnd, inflation, elevsocialt arbete, kvalitativt skolmåltid, riktade insatser för ökad måluppfyllelse 3,5 miljoner kronor (1 miljon kronor)

Teknisk nämnd, inflation, utökat underhåll och vägunderhåll, energieffektivisering 6 miljoner kronor (1 miljon kronor)

Kultur- och fritidsnämnd, stadsbidrag som försvinner, Fenix 2, aktivitetssamordnare, vaktmästare, simundervisning 4 miljoner kronor (600 000 kronor. 

Socialnämnd, arbetstidsdirektiv, nattbemanning Sörgården, korttids- och fritidsverksamhet och daglig verksamhet 7,5 miljoner kronor (5 miljoner kronor). 

Totalt sett är prioriteringar 21,5 miljoner kronor (8 miljoner kronor). 

Två budgetar lämnades av oppositionen i dag

Centerpartiet och Empartiet tog inte i hand med sina oppositionskamrater utan skapade ett eget förslag. Jörgen Johansson (C) berättar: 

– I grund och botten har vi samma tankar, men C och EMP har valt att inte krångla till det utan vi accepterar de siffror man kommit fram till. Vi har samma peng som majoriteten att röra oss med. Ska man få loss pengar att fördela så måste man ta dessa från någon. Vi vill inte ta pengar utan accepterar de pengar vi har. Majoriteten har utökat ramen på 8 miljoner med politiska prioriteringarna. De prioriteringarna har vi gjort annorlunda. Vi ser att de stora nämnderna har stora budgetar och vi tycker inte vi kan lägga extra pengar till social-, barn- och utbildnings- och tekniska nämnden. De har fått pengar via resursmodeller och dylikt. Vi har fokuserat på majoritetens 400 000 kronor till räddningstjänsten och 5 miljoner kronor till socialnämnden. 

Vad är skillnaden i er plan gentemot L, KD och SD? Jörgen svarar: 

– Vi har valt att satsa på våra unga i samhället. Vi har lagt pengar till kultur- och fritidsverksamheten där 500 000 kronor är riktad mot kultur till unga. Utökad simskola, vi har 90 platser i dag, vi vill ha drygt 200 platser. Vi hoppas att simskolan är för alla. 800 000 kronor till biblioteket, det är fullt ut mot av vad det riktade stadsbidraget var som försvann. 

– Vi har inte lagt några effektiviseringar på några nämnder. Vi sera att man har olika utmaningar, arbetstidslagen inom socialnämnden, där de måste jobba med andra effektiviseringar för att klara av det och många andra utmaningar. Inte dra in mer pengar utan effektivisera verksamheten. Vi kräver det från alla nämnderna, man måste använda varje skattekrona mer effektivt. Vi måste jobba aktivt för att använda pengarna på rätt sätt, säger Jörgen Johansson (C) och avrundar: 

– Vi är inte så långt ifrån varandra egentligen, skillnaden är att vi har omfördelat den peng som majoriteten lagt. Vi har stor respekt för det beslut kommunfullmäktige väljer. Vi står inte bakom allt kanske, men vi kan anpassa oss och respekterar fullmäktigebeslut. Det kan bli mer diskussion i det här ämnet när kommunfullmäktige beslutar om plan- och budget för 2024. 

Av de 8 miljoner som majoriteten ämnat åt nämnderna har C och EMP fördelat dessa så här: 

Räddningstjänst, fyraveckorsschema, 400 000 kronor

Kultur riktat mot unga, 500 000 kronor

Föreningar riktat mot unga 500 000 kronor

Utökad simskola 800 000 kronor

Riktat statsbidrag, som försvinner, för biblioteket 800 000 kronor

Socialnämden, nytt arbetsdirektiv 5 miljoner kronor. 

Taggar

Dela


Läs mer

Nästa års miljardbudget klubbades i fullmäktige

6 reaktioner på Ambitionen var gemensam plan: Oppositionen lägger två budgetar

Det där var minsann ett gäng glada gamänger, bjuder de till fest, månne?

Har de åkt förbi Hjortsjöskolan de senaste tio åren och sett hur slitet och nergånget det ser ut? Kanske kan lägga någon slant på färg och uppfräschning?

Uppmanar till att lyssna på KF den 30 oktober.

KD,L och SD förslag till budget 2024 innebär minus 10 miljoner för BUN jämfört med övriga partiers budgetförslag. Svårt att se och förstå resonemanget med en bättre skola med ca 15 lärartjänster mindre.

För socialnämndens del blir det ca 4 miljoner mindre med KD,L och SD förslag. ca 6 tjänster färre i vården än M,S,C,EMP förslag till budget 2024.Detta underlättar ju inte arbetet med arbetstidsdirektivet.

Hade allmänna reklamationsnämnden granskat KD,L och SD förslaget till budget 2024 så hade det förmodligen blivit fällt för falsk marknadsföring.

Gert,
Vi behöver ställa om så att vi kan ha mer personal i första linjen, som ute i skolor och i äldreomsorgen. Vi vill ha mer personal i vårdsektorn, demensvård på grund av det nya arbetsdirektiven. Vi satsar 50 procent än Moderaternas och Socialdemokraternas förslag, på att kunna anställa mer personal på grund av det nya arbetsdirektivet.
Mer tjänster för elevsocialt arbete, dvs inget tal om minskat antal lärare
Därför blir det så tråkigt, när du klistrar på oss påstående som inte har någon bäring på den budget vi lägger.
Din marknadsföring genom att yttra dessa falska påstående är inte värdig en budgetdebatt och din roll som kommunstyrelsens ordförande.

Thomas Axelsson (KD)

M och S budget BUN = 490 369
KD,L och SD BUN = 480 706

M och S budget SOC = 322 024
KD,L och SD SOC = 317 863

Det är inte värdigt ett oppositionsråd att hävda att ni ger mer, det är falsk marknadsföring!

Intressant!

Partier som säger sig vara tillsammans i opposition klarar inte av att lägga en budget ihop.
Jag tycker att det ser ut som at C och EMP är närmare M och S än de är övriga…..
”Vi ska göra markinköp med rätt värdering” Vem av er bestämmer vad rätt värdering är.
Nu har man använt en fristående byrå som värderar och det är fel.
Om jag inte minns fel värderade KD Axelsson Fåglabäck einbart till skogsvärdet.
Det är helt säkert att den värderingen var helt fel…
Det är nog tur att de som styr gör det ett långt tag framöver…..
Ja C och EMP får nog åka med om ni vill.

Politiken ska väl inte gå in och detaljstyra. Nattbemanningen på Sörgården är inte deras sak att bestämma. Öka bemanning på natten det är en annan sak men fördelning av resurser ska arbetsledare chef göra utifrån behovet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *