Nyheter

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

Nyheter Kommunledningskontoret påbörjade arbetet med att upprätta en ny detaljplan på Torsbo i Vaggeryd. Syftet var från början att ändra markanvändning från park/plantering till bostadsändamål samt att säkra en planenlig infart till fastigheten. Nu anser kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte längre är lämpligt. 

Arkivbild Martina Ojala

Ändringen av detaljplanen skulle göra att den privata fastighetsägaren skulle kunna utveckla bostadstomten och säkra en infart till sin tomt. Planområdet avser ungefär 1 630 kvadratmeter. Samma område finns också en angivit i annan plan, grönstrukturplanen, och där framgår att Linnarkilen ska sparas och stärkas som grönområde. 

Arbetsutskottet beslutade i april förra året att ärendet om planbesked och planuppdrag skulle pausas och ärendet återremitterades till kommunledningskontoret. 

Gert Jonsson (M);
– Från början hade vi en svag majoritet för att göra om planen. Det har visat sig att det inte är lämpligt. Det ska vara parkmark och hör ihop med övriga området kring Linnarbäcken. 

Anna Karin Slunge (S);
– De som bor på fastigheten får bo kvar, men kan inte göra om sin bostad, bygga till eller något annat. 

Thomas Axelsson (KD);
– Det finns en grönstrukturplan som vi ska anpassa oss efter. Det var vi och S överens om först. M och C ville ändra detaljplanen för ett år sedan. 

Taggar

Dela


Läs mer

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *