Nyheter

Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Nyheter Ett köpeavtal, som gäller i två år, finns nu klart från kommunens sida. – Huset kommer att nedmonteras eller flyttas, säger Gert Jonsson (M)

Arkivbild

Fastigheten på Torsbo har varit diskuterad en tid då gällande detaljplan anger parkmark. Det betyder att ingen tillbyggnad eller andra åtgärder, som kräver bygglov, är möjliga att utföra. Ägarna har under en längre tid haft en dialog med kommunen i frågan om att hitta en, för båda parter, bästa lösning. Det var när familjen sökte bygglov för tillbyggnad samt ändrad infart till tomten som det hela uppdagades att detaljplanen inte var riktigt ändamålsenlig för att lämna ett positivt besked. 

Kommunstyrelsen har tidigare under våren beslutat att inte bevilja ändring av befintlig detaljplan vilket nu har lett till förfrågan gällande försäljning av fastigheten. 

I handlingar finns att läsa att, av den anledningen, erbjuder sig kommunen att köpa fastigheten och kontraktet är villkorat av att fastighetsägarna finner ny bostad inom två år från avtalets undertecknad. Kommunledningskontoret ska säkerställa att ärendet rörande kommande rivning av fastigheten säkerställs. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags bekräftar kommunalrådet Gert Jonsson (M); 

– Alla är överens. Familjen hade inte vetskap om detta när de köpte huset. Vi går in och köper fastigheten för tre miljoner kronor. Det står att det ska rivas i handlingarna men vi politiker säger att det ska nedmonteras eller flyttas, menar Gert Jonsson (M). 

I köpeavtalet ska kommunen erlägga 20 procent av köpeskillingen och resterande vid tillträdesdagen. Säljaren ska avträda fastigheten senast på tillträdesdagen och vid det datum ska säljaren ha avlägsnat all egendom som tillhör säljaren. 

Taggar

Dela


Läs mer

Ändrad plan på Torsbo är inte lämpligt

2 reaktioner på Kommunen köper ut familjen på Torsbo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *