Nyheter

Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Nyheter Diskussionerna om att husföretagen köper upp villatomter snabbt har fått politikerna i kommunen att tänka om och det finns också en motion om att inrätta en tomtkö. Starten för nya riktlinjer har gjorts.

Arkivbild. Här försvann tomterna på en förmiddag

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterades riktlinjer gällande försäljning av småhustomter.

– Vi har ett förslag och det är att de första 30 dagarna får enbart privatpersoner teckna sig för hustomter. Därefter släpper man det fritt men fortfarande bara en tomt per företag, menar Gert Jonsson (M) som hoppas att riktlinjerna ska uppfattas som bra och tydligt när hustomterna går ”som smör i solsken”. 

Kenth Williamsson (S);
– Vi tror att det här är en bra modell så länge tills utredningen gällande tomtkö kommer till. Vi tror att det är det bra att vi styr upp bokningen en aning. 

Gert Jonsson (M) förtydligar lite i övrigt och berättar att tillväxten i kommunen är prognostiserat till 200 personer per år och att det i kommande översiktsplan ser politikerna långsiktigt, fram till år 2045, där det finns utpekade områden som möjliggör 3 500 nya boende. 

Som förslaget ligger nu ska de nya tomterna och områden annonseras i pressen, bokningar görs via kommunens hemsida. Ansökan om tomt kan göras digitalt eller via blankett. Tomterna tilldelas därefter enligt turordning enligt ”först-till-kvarn”-principen. En nyttjanderättsavgift tas ut på 5 000 kronor. Om inte villkoren fullföljs enligt nyttjanderättsavtalet släpps tomten igen för ny bokning. För att senare få köpa den bokade tomten ska bygglovet vara beviljat. 

Kommunstyrelsen har sagt ja och slutligt besked lämnas av kommunfullmäktige gällande riktlinjerna för tomtköpen i kommunen. 

I juli förra året berättade vi om förslaget att inrätta en tomtkö, finns att läsa här. 

Taggar

Dela


13 reaktioner på Ändrade riktlinjer vid tomtköp

Områden ser inte så ordningsamma ut om det både ligger på tvären och alla hus ligger på olika djup.
Det ser snarare ut som ett barn har placerat husen. Hus gömmer sig bakom hus.
Därav tycker jag husen ska ligga i samma djup, garaget kan man placera lite mer fritt kan jag tycka. Ofta väljer man längre bak för både mindre insyn men även för större garageuppfart, eller i nivå med huset.

Jag vet inte om du hade en tankevurpa BG, jag skrev att alla hus bör ligga i samma djup, oftast finns det bestämt inom kommunen att det inte får placeras närmre än 6 meter från gatan eller liknande. Garaget brukar man ha placerat antingen vid sidan av, oftast djupare än huset från gatan för att just ha en garageuppfart, framför huset är väldigt sällsynt skulle jag vilja påstå. Då får man ju stå på trottoaren som du påstår jag anförde.
Till närmsta granne är det oftast 4–5 meter men får ansöka om närmre.

@Leif och Kalle (eller om det är samme person). Preussisk ordning ser ju fint ut men begränsar som sagt valfriheten. Är i alla fall glad att vi hade den friheten när vi byggde hus. Tomtens utformning kan vara nog så begränsade i val av hus.
Sedan hävdar jag fortfarande att en garageuppfart på sex meter är för kort. 😉

@Kalle
Hus 4-6 meter från gatan, tycker du. Då skulle ingen kunna välja att bygga hus som har garageuppfarten framför huset. Eller ska bilen sticka ut på trottoaren? Nä så lite begränsningar som möjligt så att folk har största möjlighet att välja det hus man vill och har chansen att placera det som man vill på tomten. Prickmark och kraven på avstånd till tomtgräns räcker för att hålla systemet i schack.

Skulle vilja se mer strikt placering av hus. Dvs att man har husen i samma djup in från gatan placerade, det ser mer städat ut än på västra strands område, där husen står lite hur som helst, några långt fram, några långt bak. Det ser ganska illa ut enligt mig och väldigt rörigt.
Förhåll er till cirka 4-6 meter från gatan och alla hus på en linje.
Bör heller inte ritas tomter som inte ligger i svängar, det blir inte heller enkelt att göra något av det och husplacering med garage blir inte det bästa ofta.

Vore bra om man annonserade efter bokningarna går ut också, för att slippa hålla koll på exakta datum de ev skulle bli tillgängliga igen för varje enskild tomt.

Problemet är väl överlåtelsen som sker efter bokning ? Sätt spärrtid på överlåtelse på 1-2 år såsom både Värnamo och Jönköping så är problemet ur världen. Att säga att enbart privatpersoner får boka är ju som att skjuta med lös ammunition

Jag instämmer delvis! Om privatpersonen som bokat tomten inte bygger ska det annonseras till privatpersoner på nytt! Det måste även vara avtalsmässigt omöjligt för privatpersoner att sälja vidare tomter så som har skett historiskt!
Nu köper bulvaner upp tomter åt husföretag vilket leder till att denna ändring riskerar att missa målet!

Håller med Bo, det tar bra stund att kolla flera husföretag, vad det är för konstruktion, standard, värmesystem, priser men även med bankernas olika erbjudande, förhandsvärdering etcetera.
Detta får ske på fritiden också såklart som Bo säger.
Företagen sitter uppenbarligen vid flera datorer samtidigt på betald arbetstid.
Se också till framöver att det inte blir korrupt tomtsystem, där någon på kommunen kan ge förtur till sina närmsta.
Något positivt jag kan ge kommunen är att de gör i ordning tomterna bra inför försäljning, dock skulle jag nog säga att det behöver inte vara sand upp till gatukanten, det ska ändå schaktas av för grunden och sen ska det på 20cm jord för gräsmatta, onödig bortforsling.
Sedan får man gärna tänka på ett områdes miljö runtikring så det blir trevligt.

Jättebra att man tar steg i rätt riktning här, det har varit en katastrof tidigare angående tomtbokningar.
Husföretag sitter som hökar och bokar upp och låser kunden vid ett begränsat antal hus till höga slutkostnader för kund.
Husen blir identiska och områdena tråkiga.
Det händer även att det bokas i olika namn, det vill säga ens partner eller kompanjon på något sätt hjälper till att boka upp flertal tomter.
I Skillingaryd har vi en person som har koppling till 3 tomter som enkelt går att kolla upp.
Som dessutom bygger på en 4:e tomt och eventuell en till.
Så ska vi inte ha det.
Bygga hus är den största affären man gör i livet och företagen ska inte ha monopol på att bestämma hur du ska bo och samtidigt råna dig.
Till slut tar de också och bara smäller upp ett hus utan kund, sen annonseras det, bara för att. Det är inte heller okej enligt mig, den tomten kunde gått till någon bättre behövande.
Sedan är det aldrig fel att ha någon tomt ledig för eventuella inflyttningar från andra kommuner, alla måste man inte bli av med på stört.

Bra för unga familjer som vill bygga en villa. Tiden en månad efter tomtsläpp är för kort och borde ändras till tre månader. Orsaken är att i kommunen finns enbart en bank så unga familjer som vill ha förhandsbesked om byggnadskreditiv måste besöka banker i Jönköping eller Värnamo och det tar veckor att få till möten och få beslut.

Byggbolag har anställda på heltid som inte gör annat än att bevaka möjligheten att snabbt köpa tomter som man sedan höjer priset med 200 000 kronor för slutkund. En ung familj som arbetar får klara ut det mesta utav planeringen på sin fritid.

Menar kommunen allvar att ge privata unga familjer en rättvis möjlighet att boka tomt med klart byggnadskreditiv så ändra regeln till tre månader

Ett välkommet besked! Men hur förhindrar man att företag använder sig av privatpersoner för att boka upp tomter?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *