Nyheter

Beviljade bygglov i efterhand

Nyheter Grannarna i Tofteryd har varit en följetong hos miljö- och byggnämnden som vädjar: ”Det är inte rimligt att samhällets resurser på detta upprepande sätt ska tas i anspråk för att lösa utåt sett mer eller mindre bagatellartade tvister”...

Bild på annan mur i kommunen

En ansökan avser bygglov för uppförd stödmur samt ombyggnad av befintlig mur inom fastigheten intill Linnesjön i Tofteryd inkom till miljö- och byggnämnden. Yttranden från berörd granne har inkommit till nämnden med synpunkter där det anges bland annat olägenheter för granne, ansökan ska prövas i enlighet med strandskyddsreglerna, muren är dominerande och skiljer sig avsevärt från tidigare mur vad gäller yta, färg och material. Grannen hävdar också att muren har belysning som kraftigt lyser upp grannfastigheten och att under dygnets mörka timmar har belysningen stora ekologiska effekter på nattaktiva djur och insekter. 

Nämndens beredning bedömer att den uppförda stödmuren inte hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området då stödmuren ersätter en tidigare mur på platsen, inte heller bedöms livsvillkoren för djur- och växtarter väsentligt förändrats av den redan uppförda stödmuren. 

Magnus Dauhn (S) ordförande i miljö- och byggnämnden:
– Stödmuren som redan är uppförd beviljas nu ett bygglov i efterhand.  

Miljö- och byggnämndens konstaterar att förhållanden mellan grannarna i Tofteryd går att likställas med förhållanden i ett domslut där mark- och miljödomstolen anger som följande: ”Processerna grannarna emellan drivs juridiskt, men det är uppenbart att lösningarna av tvisterna inte har någon bäring på de verkliga problemen. På goda grunder kan därför antas att, oavsett utgången i detta mål och oavsett om det hålls förhandling eller inte, kommer denna tvist att följas av nya. Med andra ord kan den djupa osämja som råder mellan parterna inte lösas genom juridiska avgöranden i miljö- eller hälsoskyddsmål, utan parterna bör överväga andra utvägar, om man vill undvika framtida konflikter mellan varandra. Det är inte rimligt att samhällets resurser på detta upprepade sätt ska tas i anspråk för att lösa utåt sett mer eller mindre bagatellartade tvister och som ändå inte tar sikte på de grundläggande problemen.” 

Taggar

Dela


Läs mer

Tidigare sanktionsavgift togs bort: Mur måste beviljas ett bygglov

2 reaktioner på Beviljade bygglov i efterhand

Miljö- och byggnämnden ska pröva inkomna ärenden. Miljö- och byggnämnden finansieras av fastställda taxor. Om taxorna inte är tillräckliga får kommunfullmäktige besluta om nya taxor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *