Nyheter

Blåljushus kan bli verklighet

Nyheter Vid gårdagens kommunstyrelse biföll KD:s motion om att öka den polisiära närvaron i kommunen. Ett nytt förslag på blåljushus har lämnats, men polisen själva är tveksamma till en polisstation inom kommunens gränser.

Arkivbild

Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen berättar mer:

– Vi var överens om att tillstyrka motionen, säger Gert Jonsson (M).

Men det är polisen som bestämmer om det skulle behövas en station i kommunen… Kenth Williamsson (S):

– Vi var inte för att man skulle bifalla motionen. Polisen vet bästa lösningen och då blir det konstigt om vi ska bifalla motionen. Vi har lagt ett förslag på att kommunledningen i stället ska uppvakta angående ett blåljus- och trygghetshus. Det finns ett liknande i Aneby och det villl vi ta efter. Det föll i god jord hos övriga ledamöter i kommunstyrelsen.

– Ett blåljushus handlar om att samla exempelvis räddningstjänst tillsammans med polis i samma byggnad. Men vi styr inte över de här besluten. Polisen måste också så klart vara med på banan. Vi tror att vi kan göra något riktigt bra utav det här, menar Kenth Willlamsson (S).

– Det är klart att vi lyssnar på förslagen. Nu går motionen igenom där det var två att:satser vilket vi gör nu. Vi kan inte hålla på att skicka hur många brev som helst, men i skrivelsen kan vi ange att blåljus kan vara ett hus. Det kanske inte är möjligt, men vi har med detta försökt att lyssna på alla, avrundar Gert Jonsson (M).

Det var i augusti 2019 som Thomas Axelsson (KD) lämnade in en motion om att öka polisära närvaron i kommunen och att man genom detta skulle ha en polisstation i kommunen. I tidigare beslutsfattande arbetsutskott lämnade Kenth Williamsson (S) önskemål, att innan man tar beslut, ber kommunledningen att komplettera underlaget med vad som krävs för att få en polisstation i kommunen.

Motionen i sin helhet finns att läsa här. 

En remiss på motionen skickades till Brottsförebyggande rådet där polisen i Värnamo finns med. I svaret finns att läsa:

Värnamo lokalpolisområde består av fyra kommuner och 34 600 invånare. I polishuset i Värnamo finns ingripandeverksamhet, utredningsverksamhet och stöd- och serviceenhet planerad. Dessutom finns där en arrestavdelning som handhar frihetsberövande och omhändertagna personer.

Polis- och arrestpersonal finns i polishuset i Värnamo dygnet runt. I Gislaved finns en polisstation varifrån några områdespoliser utgår ifrån och där utredningsenheten är placerad. En eftermiddag i veckan är stationen öppen för allmänheten, för exempelvis passutlämning och anmälningsupptagning.

Från den 1 januari till 30 oktober skedde 179 brott i Vaggeryds kommun. (Jämfört med Gnosjö 78, Gislaved 860 och Värnamo 1 293 stycken)

2015 fick lokalpolisområde i Värnamo tillgång till ett poliskontor i kommunhuset i Skillingaryd. Lokalen nyttjas några gånger per månad i förhörssituationer, där utredare från Värnamo, kallar personer till förhör. Polisen ser en stor fördel med möjligheten att kunna använda lokalen i Skillingehus.

I lokalpolisområdet finns för närvarande sju poliser vilka jobbar över hela GGVV-regionen, där några har Vaggeryd som sitt ”ansvarsområde”. Brottsförebyggande (BRÅ) rådet fungerar bra där träffar görs fyra gånger om året där brottsförebyggande frågor behandlas.

Lokalpolisområdet behöver samla sin bemanning till Värnamo och Gislaved för att kunna vara effektiva. Att sprida ut på fler arbetsplatser blir tyvärr ineffektivt och bidrar till ökade kostnader. Vi bedömer att vi inom polisen har en god kännedom om brottsutvecklingen i Vaggeryds kommun och att vi har möjlighet att vid behov skjuta till resurser för att komma tillrätta med olika brottstrender runtom i vårt lokalpolisområde. Polisen i Värnamo hälsar att om brottsutvecklingen drastiskt skulle förändras så är polisen självklart villiga att ompröva sitt beslut.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Blåljushus kan bli verklighet

Det här är ett förslag av KD som inte har någon annan effekt än att det ser bra ut på Skillingaryd.nu
En polisstation bidrar inte till en högre polisnärvaro i kommunen, snarare tvärtom. Det visar enbart på en oförståelse hos KD om hur polisen verkar och fungerar, hur brott bekämpas och förebyggs.

Låter som ett väldigt bra beslut om detta kan genomföras. Då kan ju polisen få tillbaka sin gamla lokal så kan barnen på Östra skolan få en ny skola i stället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *