Nyheter

Budget 2024: Miljardvallen spräckt

Nyheter Under torsdagseftermiddagen presenterade samverkanspartierna M och S, som titulerar sig ”Det bästa för Vaggeryds kommun”, sin budget för nästa år. Miljardvallen spräcktes i budgetsammanhang för första gången, oförändrad skatt för oss kommuninvånare och överskottsmålet sänks… 

I nämnderummet, Skillingehus, presenterades majoritetens budget för 2024

I ett förord till budgetpresentationen berättar Gert Jonsson (M); 

– Vi vill ha långsiktig och hållbarhet för en ekonomi i balans, uppsatta överskottsmål och soliditet ska gälla över mandatperioden. Nytt överskottsmål för god ekonomiska hushållning innebär 2 procent i genomsnitt sett över hela mandatperioden. Vi värnar den goda personalen vi har inom kommunala verksamheter. Inga neddragningar av verksamheter eller generella besparingar. Vi har en konkurrenskraftig lönepolitik och att vi centralt avsätter tillräckligt med ekonomiska resurser. Vi följer SKR som anger 3,8 procent istället för tidigare 3,3. Vi ser till helheten och alla äskande har beaktas. Arbetstidsdirektiv, inflation, behålla person och uteblivit statsbidrag utgör viktiga grunder före nya tillskott för verksamhetsutveckling. Vi vill bevara och skapa en gemensam och trygg kommunorganisation med framtidstro. Tillit mellan styrelse, nämnder, politiker och medarbetare ska genomsyra kommunens organisationer. 

I M+S budgeten finns den aktuella budgeten för 2023 på 979 573 000 kronor. Till detta tillkommer till 2024 15 miljoner till resursfördelningsmodeller, 39,4 miljoner kronor till löner, 7,4 till strukturförändring hyror, 4 miljoner kapitaltjänst och 8 miljoner för politiska prioriteringar. Nämndernas ramar hamnar då på 1 049 026 000 kronor där andel skatter och generella stadsbidrag räknas till 1,6 procent.

De politiska prioriteringarna, 8 miljoner kronor, ska 400 000 kronor gå till fyraveckorsschema för räddningstjänsten, 1 miljon vardera till tekniska och barn- och utbildningsnämnden för inflation, 600 000 till kultur- och fritidsnämnden då det riktade stadsbidraget till biblioteket försvinner samt 5 miljoner kronor till socialnämnden angående det nya arbetsdirektivet.

Gert Jonsson (M);
– Vi har skapat reformutrymme, det kommer nedan hur vi har specificerat de här 8 miljoner kronor. Vi får ett resultat på 1,6% som är resultatmålet och det blir då 16 miljoner.

Kenth Williamsson (S);

– Vi har sagt att vi ska ha ett överskott på 2 procent. Vi har länge haft det målet och för  två år sedan ville vi ha 3 procent. Men nu sänker vi det till 2 procent över mandatperioden.

Gert Jonsson (M);
– Andra kommuner i länet ligger på 0. Det frestar på resultatet. Men vi ser att vi klarar oss genom att sänka överskottsmålet med en procent.

– Vi har fått till oss att behovet är mer än 8 miljoner kronor i prioriteringar, men det är 8 miljoner vi sträcker oss till. Räddningstjänsten säger att det är viktigt med fyraveckorsschema för att man ska behålla sin personal och det handlar om att man har fyra veckors beredskapsschema istället för som det är nu, treveckorsschema. Viktigt att man kan göra rekryteringar inom räddningstjänsten. 400 000 kronor kanske inte räcker hela vägen, men det är en bit på vägen iallafall, säger Gert Jonsson (M).

Från vänster Kenth Williamsson (S), Anna Karin Slunge (S) och Gert Jonsson (M)

Kenth Williamsson (S); 
– Tekniska nämnden får en miljon extra och det är en stor inflationshöjning under mandatperioden. Barn- och utbildningsnämnden har haft ett tillskott som nu försvinner och då kompenserar vi det. Socialnämnden har begärt 18 miljoner kronor, bland annat kompensation för den nya dygnsvilan som börjar gälla. Vi ger socialnämnden 5 miljoner vilket betyder i praktiken 10 nya tjänster. De stora nämnderna, barn- och utbildning samt socialnämnd står för hälften av våra pengar och vi kan inte plocka från de andra mindre nämnderna. Det är inte enkelt för någon och vi har tänjts oss till det yttersta.

Gert Jonsson (M); 
– När det gäller raden ”rättelser” så ser vi att det är nästan 4,5 miljoner kronor som går tillbaka till oss i kommunen. Det är bland annat hyreskostnader Åker och Svenarums skola, där det både är hyreskostnad och hyresintäkt tillsammans med inflationen som är nu. Stora summor i resursfördelningsmodellen där vi lagt 15 miljoner kronor. Tekniska bygger nya vägar och då måste det finnas en modell som gör att man kan sköta de nya vägarna också.  

Anna Karin Slunge (S);
– Vi höjer inte skatten, vi ska klara oss ändå. 

Gert Jonsson (M); 
– Självfinansieringsgraden har vi legat på 100 procent innan, men vi tror inte att vi reder ut det under mandatperioden. Därför sätter vi 85 procent i självfinanseringsgradsposten. 

– Det är ett starkt mål ändå, säger Kenth Williamsson (S) och nämner att soliditetsmålet ligger kvar. 

– Vi håller vårt ansvar och ska inte lämna något till kommande generation, menar Anna Karin Slunge (S). 

När det gäller befolkningsutvecklingen i kommunen ses en flackare kurva och politikerna trodde nog att kommunen skulle växa mer än vad det gjort och det finns inte riktigt lika många skattebetalare som tidigare. 

Gert Jonsson (M);
– Skuldbilden är intressant. Vi ser att vi haft högre skulder bakåt i tiden, vi har varit uppe på 500. Nu ligger vi på 380 miljoner kronor. Ökar vi på skulderna så är det i dag 4 till 5 procents ränta. Lånar vi 100 miljoner varje år så blir det 5 miljoner i ränta direkt per år. Det blir tufft. Vi har tidigare kunnat låna pengar gratis, men det går inte i dag. Vi går helt enkelt mot andra tider och pengarna behövs i våra verksamheter. Tufft läge och vi måste vara försiktiga. Vi tycker att budgeten är stram, vi värnar om vår organisation och täcker upp det vi ska. 

Anna Karin Slunge (S);
– Vi har inte behövt att skära utan det som gör ont just nu är att inflationen äter våra pengar. 

Kenth Williamsson (S);
– Oerhört bra att prestera en budget där man fortsätta kan göra satsningar  och i våra resursfördelningsmodeller. Det ger oss ett lugn. 

Gert Jonsson (M);
– Vi har avsatt markinköp för 55 miljoner kronor. Vi tror att vi får in 21 miljoner för Båramoområdet. Stigamo är lite förskjutet, på grund av tillgång till el, så där har vi flyttat fram 137 miljoner till 2025. 

Årsredovisningen visade över miljardstrecket 2022 men då var taxor och avgifter inräknat. Nu är alltså också miljardstrecket passerat för budget inför nästkommande år. 

Strategiska plan- och budgeten ska antas i kommunfullmäktige i höst. 

Taggar

Dela


Läs mer

Nästa års miljardbudget klubbades i fullmäktige

2 reaktioner på Budget 2024: Miljardvallen spräckt

Man kan inte annat än le när man läser ”Vi värnar den goda personalen vi har inom kommunala verksamheter”. När man pratar med folk inom det kommunala vittnar de om det motsatta.
”Inga neddragningar” när det redan gått på knäna länge och sliter ut sig både psykiskt och fysiskt som sedan leder till att det byter yrke trots de är utbildade inom området. 4-5 år på högskola och en lön som precis överstiger 30 000 kr i månaden 2023. Det är väl detta man kallar ”konkurrenskraftig lönepolitik”, men det gäller inte politiker själva, då finns det inga konkurrenskraftiga löner.
Att stå och snyfta med att pengarna äts upp av inflation när han lyfter löner på allt mellan 50.000-120.000 kr/månaden och att det är tufft nu, försök inte lura någon att ni märker av att lönen inte räcker till, ingen köper det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *