Nyheter

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Nyheter 50 000 kronor kommer det att kosta ett Skillingarydsföretag om inte bullerutredning lämnas in till miljö- och byggnämnden inom en månad. Uppdaterad.

Ett företag vid västra industriområdet har sedan en längre tid haft påpekande angående buller hos närliggande fastighetsgrannar.

– Ingen respons från företaget så nu utdömer vi vite på 50 000 kronor om inte bullerutredning inkommer inom en månad, säger Anna Jönsson, förvaltningschef på miljö- och bygg.

– Ingen skillnad nu mot tidigare. Bullret består, säger en av grannarna till företaget.

Miljö- och byggnämnden förelägger företaget att låta en bullerutredning med syfte att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att hindra olägenheter för människors hälsa beträffande buller, från verksamheten i närområdet.

Utredningen ska utföras av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av bullerutredningar, och den ska redovisa vilken eventuell påverkan verksamheten har på omkringliggande bostäder när det gäller buller. Bullret från industrin får inte överstiga de riktvärden som anges i folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Det var redan i september 2017 som miljö- och byggförvaltningen mottog klagomål gällande truckkörning och det smäller när balkar tappas samt att verksamheten i industrilokalen är igång nästan dygnet runt. I november samma år besökte förvaltningen företaget. De uppgav då att truckar körs mellan 07 – 16 på vardagarna och ingenting på helgerna. Vid besöket hördes inget buller utomhus. I maj 2018 kontaktade fastighetsägare återigen förvaltningen då störande verksamhet bedrevs även på röda dagar och helgdagar. En bullerdagbok upprättades som sedan skickades in till förvaltningen. Företaget blev informerade om grannars klagomål och lovade att minska bullret då de håller portarna stängda. Fortfarande störande buller och ingen bullerutredning är inlämnad, därav vitet till företaget enligt miljöbalken.

Här kan ni läsa om sommarens artikel 

Fotnot; Rättelse. Företaget har kommit in med bullermätningsutredning med på grund av en bokstav fel i mailadress har detta inte kommit fram.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Ja visst om du klagar ofta måste väl miljö o hälso inspektören komma och mäta,gör de någon kontroll på ICA Vaggeryd ligger Kasler 3 veckor gammal till försäljning:

En undran.
Hur blir det när vindkraftverk sätts upp i närheten där folk bor.
Måste ägarna då också göra en bullerutredning med hjälp av oberoende konsulter. Och föreslå ändringar som minimerar bullret.
Eller kommer vi att förbjuda att dessa vidunder byggs för kommunens invånares hälsa och välbefinnande går före vindkarftsverkstillverkarnas plånböcker.
Varför åker inte beslutande församlingar ut till jämförbara områden och tittar och lyssnar?
Lasse Olsson
Ekesås

Företaget har kontaktat Miljö o Bygg två gånger via mail. och är positiv till en lösning. De har även tagit initialt in konsulter för bullermätning.

Tyvärr så har Miljö o Bygg inte behagat svara på dessa mail, vilket man är skyldig enligt lag. Ett vitesföreläggande håller inte juridiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *