Nyheter

Fastighetsaffär pausas: ”Respekt och värdighet måste visas”

Nyheter En fastighetsägare i västra delen av kommunen skulle sälja 20 hektar mark till kommunen enligt ett beslut från politiker i det ledande presidiet. "Politikern försöker tysta", menar markägaren...

"Vi pausar förhandlingarna om markförvärv" menar kommunens ledande politiker

I december fick kommunledningskontoret uppdraget av kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta vidare med frågan beträffande erbjudandet av förvärv av del av fastighet väster om Skillingaryd. Klartecken till förhandling och eventuellt markbyte gavs av politikerna den 8 januari. Ärendet skulle komma upp i presidiet den 19 januari men gjordes inte då kommundirektören var ledig. 

Vid januari månads arbetsutskott informerade kommundirektören att förhandlingarna avbrutits eftersom det för tillfället inte finns förutsättningar att bjuda in till samtal, trots att det finns politiskt beslut. 

– Samtalen har förts av kommundirektören och samhällsutvecklaren. På grund av säljaren av marken fortsatt upprepande med kränkningar, förtal och förolämpningar av kommunens tjänstepersoner vid namn så kan vi inte i nuläget föra konstruktiva samtal. Arbetet är satt på paus tills vi får ordning där respekt och värdighet visas. Det blir till slut en arbetsmiljöfråga för kommunens tjänstepersoner där ohälsa uppstår. Kommundirektören är ansvarig för kommunens personal och jag är ansvarig för kommundirektörens arbetsmiljö. Vi vill stå upp för vår värdegrund och vår personals arbetsmiljö och möjligheten att göra ett gott jobb, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

– Kommunpolitikern försöker tysta även mitt ombud i rättsutredningar som är gjorda och visar hur kommunledningskontoret arbetar. Det är ytterst väl beskrivit hur kommunledningskontoret avsiktligt hanterar arbetet kring översiktsplanen på ett sätt så det skadar oss, vår verksamhet och våra uppdragsgivare i strid med redan tagna politiska beslut, berättar markägaren som nu kommunen har pausat förhandlingen med.

Taggar

6 reaktioner på Fastighetsaffär pausas: ”Respekt och värdighet måste visas”

Det finns 2 sidor av myntet
Det är inte första gången som kommunen klantar till det.
Sätt in säkerhetsvakter, det kanske hjälper.

Beklämmande hantering av politiskt beslut.
”Vi vill stå upp för vår värdegrund och vår personals arbetsmiljö och möjligheten att göra ett gott jobb, menar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) i artikeln”.
Både tjänstepersoner och politisk ledning, borde ha erfarenhet och kompetens av förhandlingar så att de kan skötas professionellt. Kan inte kommunalrådet och tjänstepersonerna hålla isär egna synpunkter och tyckande, skall de inte heller ansvara för kommuninvånarnas pengar/fastigheter.
Gör om och gör rätt, med kompetent ledning. Glöm inte att ni är betalda av skattemedel från kommuninvånarna, och ni skall därför i alla lägen, så långt det går, hjälpa till i stället för att stjälpa.
Ja, jag vet att det inte är ens fel när en förhandling ”havererar” som denna. Men kommunens representanter borde stå över tramset och slutföra affären enligt politiska beslut.
I vissa lägen kanske man borde haft insikt om sin begränsning och köpt tjänsten i stället.
Om kommunens representanter ”Står upp för kommunens värdegrund” och ”respekt och värdighet” enligt Gert Jonssons syn hade detta varit klart sen länge. Kasta inte sten i glashus!
P O Toftgård

Om den sociala kompetensen saknas hos tjänstemän går det att byta dessa så att normala affärsförhandlingar kan gå vidare.
Vad gäller politiker som inte kan hantera ett affärssamtal eller följa spelregler, dessa byts ut vi återkommande allmänna val!
Politiska beslut skall verkställas!

Vad är det som händer i vår kommunledning?

Dags att klara ut det som skett sedan förra regimskiftet!

Kommentarsfunktionen är stängd